Styret i Statnett har vedtatt tariffene i sentralnettet for 2017. Statnett er inne i en periode med historisk store investeringer i sentralnettet. Dette medfører økte kostnader for Statnett og dermed økte tariffer for kundene.
Fredag, 30 september, 2016 - 10:02
Kraftmarknaden trur på framleis låge prisar dei neste 3-4 åra, i følgje Sogn og Fjordane Energi sine kraftanalytikarar.
Fredag, 30 september, 2016 - 09:16
I 2017 planlegges oppstart av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Hydrogenet skal bli drivstoff på vei, bane og til sjøs og brukes til industriformål.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:42
Når vedtatte endringer i Energiloven trer i kraft legges det til rette for å gå fra tre til to nettnivåer her i landet. For alle nettselskaper er ikke dette like greit.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:52
LOS og Otovo, Norges største operatør av solpanelanlegg for privatboliger, har inngått et strategisk og eksklusivt samarbeid på privatkundemarkedet.
Fredag, 30 september, 2016 - 09:23
Endringer i standardvilkårene for strømavtaler vil bidra til å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene.
Torsdag, 29 september, 2016 - 09:05
NVE har sendt på høring en endring i modellen for å beregne selskapenes effektivitet. Dette vil gi endringer i nettreguleringen.
Fredag, 30 september, 2016 - 09:27

Nyhetsbrev

Meld deg på og motta vårt gratis nyhetsbrev hver torsdag

Navn
E-post
NKT Cables overtar ABBs globale virksomhet for høyspennings kabelsystemer med en total verdi, såkalt «Enterprise value», på 836 millioner euro.
Onsdag, 28 september, 2016 - 09:22
Fredagskommentar:
Det brygger opp til stolpekrig. Med EU i front kan det gå mot et forbud mot bruk av kreosot. Det åpner markedet for alternativ stolpeteknologi.
Fredag, 30 september, 2016 - 11:33
Smarte målerne gir strømkundene økt informasjon om eget strømforbruk. Tilgangen på informasjon vil være den samme uansett hvilket nettselskap du er knyttet til og hvilken måler du har.
Fredag, 30 september, 2016 - 09:32
Rainpower mister sin konsernsjef etter bare et halvt år, midt i en svært tøff tid for konsernet.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:22
Energi Norge mener vannkraftens grunnrenteskatt må endres slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer også blir lønnsomme for bedriftene. Nå får kravet om endret grunnrenteskatt støtte fra flere.
Onsdag, 28 september, 2016 - 09:35
Fredag åpnet UNILs (NorgesGruppen) nye lager på Våler. Solcelleanlegget skal dekke 25 prosent av byggets energibehov.
Tirsdag, 27 september, 2016 - 10:50
Helgeland Kraft, Trønder Energi, NTE Nett AS og Nordlandsnett tar i bruk Driftsradio i Nødnett fra 1. oktober.
Tirsdag, 27 september, 2016 - 11:32
–Vi mener det er vilje til å betale for redaksjonelt innhold som har nytteverdi for leserne. Det gjelder også for artikler på nett. Derfor satser vi på abonnement og gjennomfører en større salgskampanje denne høsten.
Torsdag, 8 september, 2016 - 11:50
EL og IT Forbundet varsler opptrapping av streiken ved 14 nye kraftselskaper og ytterligere 286 ansatte fra fredag morgen av.
Tirsdag, 27 september, 2016 - 09:19
Bygging av den nye 420 kV kraftledningen fra Mongstad til Kollsnes er i sluttfasen og skal etter planen spenningssettes ved årsskiftet.
Onsdag, 28 september, 2016 - 09:16
Det er klart det er plagsomt. Kraftige bremser er satt på den daglige virksomheten. Vi har ikke kapasitet til annet enn å håndtere eksterne henvendelser.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:36