Fredag åpnet Statkraft sitt første kraftverk i Albania. Det 73 MW store Banja vannkraftverk er det første av to vannkraftverk selskapet bygger i det 256 MW store Devoll-prosjektet.
Mandag, 26 september, 2016 - 09:16
EL og IT Forbundets streikeuttak omfatter 16 virksomheter med til sammen 216 ansatte.
Mandag, 26 september, 2016 - 09:11
NVE har gitt Statnett konsesjon til å fornye kabelforbindelsene Smestad- Sogn, og Smestad transformatorstasjon. - Dette er et viktig første skritt på veien for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett.
Mandag, 26 september, 2016 - 09:24
Energi- og teknologikonsernet Lyse har valgt IT-giganten Tieto som en av sine leverandører av skybaserte løsninger, infrastrukturdrift og datasentertjenester til konsernet.
Fredag, 23 september, 2016 - 09:16
Rejlers vinner stor kontrakt med Hafslund og digitaliserer elsikkerhetstilsynet i Oslo. Hafslund Nett har tildelt kontrakt om tilsyn av elektriske anlegg i Oslo 2 til Rejlers Elsikkerhet. Leveransen skal utføres i samarbeid med El-Tilsynet AS.
Fredag, 23 september, 2016 - 15:08
Forskningsrådets program Energix har mottatt 109 søknader om støtte til forskning innen fornybar energi. Både kraftprodusenter og nettselskaper er representert blant 40 søknader om kompetanseprosjekt.
Torsdag, 22 september, 2016 - 08:47
SINTEF, NTNU og resten av det norske smartgridmiljøet åpnet både den nye Smartgridlaben på NTNU og FME-senteret Cineldi på samme dag.
Torsdag, 22 september, 2016 - 09:01

Nyhetsbrev

Meld deg på og motta vårt gratis nyhetsbrev hver torsdag

Navn
E-post
ABB i Skien leverer produkter og systemer som skal gi stabil og energieffektiv kraftforsyning til et nytt datasenter i Oslo.
Mandag, 26 september, 2016 - 09:34
Fredagskommentar:
Av mangel på deltagere har NEF (Norsk Elektroteknisk Forening) måttet avlyse et konferansearrangement i Kristiansand i slutten av september. Nærmer vi oss et metningspunkt for antall konferanser og utstillinger knyttet til energibransjen?
Fredag, 23 september, 2016 - 11:45
Dette er et arrangement som absolutt har livets rett, under forutsetning at det i fremtiden deltar flere innkjøpere fra små og mellomstore energiselskaper.
Torsdag, 22 september, 2016 - 09:41
Kommunene Hjelmeland, Evje og Hornnes og Hol, med partshjelp fra LVK, har anket Statnett-dommen i Gulating lagmannsretts av 28. juni 2016 til Høyesterett.
Torsdag, 22 september, 2016 - 09:48
Hvordan skal strømnettet takle lading av elbilen, koking av mat på induksjonsovner og solceller på taket? Svaret er smarte strømnett (Smart Grids), en digitalisering av kraftnettet. Det skal føre til en effektiv og smartere utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet.
Fredag, 23 september, 2016 - 09:23
I globalt perspektiv gjør fornybare energikilder stadig mer av seg. 30 prosent av verdens energi, inkludert vannkraft, produseres nå med grønne teknologier.
Onsdag, 21 september, 2016 - 08:01
Sjef i Glitre Energi Strøm, Jan Vidar Thoresen sier til Europower at nettselskapene blir ivaretatt på alle måter i forbindelse med gjennomfakturering. – Bare tull, svarer Knut Lockert i Defo.
Fredag, 23 september, 2016 - 09:42
Siden 2000 er det bygd 750 småkraftverk med en årsproduksjon på 5 TWh her i landet. Disse er av stor verdi for lokalsamfunnene og flere tusen lokale grunneiere. Her er noen av de positive ringvirkningene:
Fredag, 23 september, 2016 - 09:33
–Vi mener det er vilje til å betale for redaksjonelt innhold som har nytteverdi for leserne. Det gjelder også for artikler på nett. Derfor satser vi på abonnement og gjennomfører en større salgskampanje denne høsten.
Torsdag, 8 september, 2016 - 11:50
Hittil er alle landbaserte vindkraftanlegg her i landet bygget langs kystlinjen. Nå kommer det første i skogene i innlandet.
Torsdag, 22 september, 2016 - 08:56
Stadig flere leverandører presser på i kraftbransjen. Tradisjonsrike Comrod søker å posisjonere seg med kraftmaster i kompositt materialer. Konsernet investerer 50 til 60 millioner i en ny fabrikk på Tau ved Stavanger.
Torsdag, 22 september, 2016 - 09:22