Med partier som har sprikende programmer og prioriteringer er resultatet av dagens valg viktig for kraftbransjen. (Illustrasjonsfoto: Valdres Energi)

Et viktig valg for energibransjen

Utviklingen i kraftbransjen kan bli sterkt påvirket av stortingsvalget.
Mandag, 11 september, 2017 - 09:33

Av: Audun Wiig og Asle Strand, KS Bedrift

I skrivende stund er det som å sitte midt i en thriller hvor vi aner lite om hva om skjer i neste scene. Flere hundre tusen velgere sitter vaglet på gjerdet. Det er tilnærmet dødt løp mellom de rødgrønne (Ap+SP) og de blåblå (H+FrP), og begge er langt unna flertall. Dermed er det småpartiene som raskt vil komme til avgjøre hvilken regjering vi sitter med de neste årene.

For kraftbransjen er dette et viktig valg. Partiene har nemlig svært sprikende programmer og prioriteringer.

Selskapsmessig og funksjonelt skille

For å ta den største kontroversen først: Blir det regjeringsskifte til høsten, er det duket for endringer i kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille. Senterpartiet har gått lengst i motstanden, og nedfelt i partiprogrammet at kravet må oppheves for de mindre kraftselskapene. Også i mange av Arbeiderpartiets fylkeslag har det vært murring om kravet. Telemark Ap, ledet av mulig olje- og energiminister Terje Aasland, ønsket å programfeste en oppmykning av loven, men fikk ikke gjennomslag på landsmøtet. Arbeiderpartiet har imidlertid sagt at de vil ta saken på nytt etter valget, dersom de kommer i regjering.

For å opprette flertallsregjering, er det sannsynlig at Ap og Sp eksempelvis må ta hensyn til Miljøpartiet De Grønne – selv om Jonas Gahr Støre tidligere kategorisk har avvist samarbeid med MDG og Rødt, og tonen mellom SP og MDG i flere saker er temmelig sur. De Grønne bidro, sammen med Venstre, til å sikre et knappest mulig flertall for energiloven og kravet om skille i 2016. Samtidig er dette langt fra å være en av kjernesakene til De Grønne. Dette åpner døra mer enn på gløtt for kompromissløsninger og en lettelse på kravene.

Kraftnasjonalister vs. internasjonalister

Med småpartier som sannsynlige jokere, er det samtidig duket for usikkerhet rundt flere andre sentrale saker for den norske kraftbransjen. I spørsmålet om vassdragsvern er det for eksempel klare forskjeller mellom partiprogrammene. Dette kan fort bli en fanesak for ethvert miljøparti. Tilfellet er det samme når det gjelder bruk av kraftoverskudd – blant de rødrødgrønngrønne er det både kraftnasjonalister og internasjonalister. Spørsmålet om eksport og videre integrasjon mot det europeiske kraftmarkedet er potensielt en sak som kan føre til langdryge forhandlinger, spesielt med et kamplystent og EØS-skeptisk Sp i regjering. Her håper vi alle sider legger dogma til side og fokuserer på gode kompromisser, som sikrer at samfunnet får mest igjen for den rene kraften. Sikkert er i alle fall at åpningen for andre aktører enn Statnett i utenlandskablene lukkes, slik vi i KS Bedrift har argumentert for.

Gjennomgå skatteregimet!

Også nettariffene blir et tema dersom de blåblå vises døren av velgerne. Dette er en viktig sak som vi i KS Bedrift har tatt opp i møter med politikere i ulike farger. Av samtlige partier er det nemlig bare MDG, Høyre og Frp som ikke har programfestet større utjevning av tariffene i nettet på landsbasis.

Til sist er det sannsynlig at grunnrentebeskatningen på vannkraft vil bli gjenstand for diskusjon og forandring, noe som er programfestet av flere partier. Også representanter for dagens regjeringspartner Høyre har overfor KS Bedrift snakket om behovet for en revisjon av skatteregimet på vannkraften. Så langt har imidlertid Frp strittet imot. Vi i KS Bedrift er enige i det enkle prinsipp at det vi ønsker mer av skal skattes mindre, og det vi ønsker mindre av, skal skattes mer. Da er tiden overmoden for en kritisk gjennomgang av grunnrenteskatten – men også av andre avgifter, som den absurd høye elavgiften. Blir dagens regjering sittende, håper vi at Høyre legger mer press på Frp i dette spørsmålet. Når alle er enige om at nettet er en samfunnskritisk infrastruktur er det merkelig å straffe forbrukerne for bruken av det.

Vi håper også at regjeringen, uansett farge, vil jobbe for best mulige vilkår for den norske kraftbransjen – en industri som vil komme til å være den elektriske motoren bak enhver bærekraftig omstillingsprosess. For er det noe som har gjenklang på tvers av partiprogrammene, er det nettopp at kraftbransjen er helt sentral.

På forsiden nå

Oppsummeringen av kraftåret 2017 forteller oss om en verden i omstilling. Klimaendringer danner bakteppet for høyere produksjon, høyere forbruk og høyere priser.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 08:06
Medio januar ble det inngått kontrakt mellom Lofotkraft AS og Kraftmontasje AS. Kontraktsverdien er ca. 227 millioner kroner. Dette er den største kontrakten noensinne for Kraftmontasje AS. Prosjektet skal pågå fram til 2021.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 08:09
Denne uken ble arbeidet med hjemkjøp av Kraftmontasje AS sluttført. Etter 10 år som del av det svenske One Nordic konsernet har nå selskapet blitt kjøpt av en eierkonstellasjon bestående av ca. 50 ansatte og entreprenører og investorer fra Romsdal.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:27
OED har tatt klagene på NVEs konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk til følge, og avslått søknaden fra Hovatn Aust Vindkraftverk AS.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 08:18
Elektroteknisk standardisering har ingen grenser. Nå har NEK hatt kolleger fra Kina på besøk. Formål: utveksling av kompetanse.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:36
Arbeidet med en ny nordisk balanseringsmodell fortsetter, og alle de fem nordiske systemoperatørene er nå enige om en intensjonsavtale. Dette baner vei for fremtidig balansering av det nordiske kraftsystemet, inkludert innføringen av moderne ACE som balanseringsmetode.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:44
I forrige uke startet arbeidet med å rette en kommunikasjonsfeil for en del av BKKs automatiske strømmålere (AMS-målere). Dette er blitt omtalt av flere medier de siste dagene.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:21
Natt til tirsdag produserte vindkraftanleggene i Norden mer kraft enn kjernekraftanleggene i Norden til sammen.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:20
Fredagskommentar:
Denne uken har det vært noen krevende dager for flere av nettselskapene sør i landet. I løpet kort tid har kraftig snøfall skapt store problemer for strømforsyningen. Uten heroisk innsats fra dyktige elektrofagfolk kunne det ha gått mye verre.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:45
I 2017 hadde Statnett Transport 14 kombinerte sjø- og landtransporter med krafttransformatorer. Sett i sammenheng med andre typer oppdrag ga det grunnlag for en positiv utvikling i året som gikk. Det forretningsmessige fundamentet for 2018 borger for fortsatt solid drift.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:00
I forrige uke ble regjeringskabalen lagt på nytt. Det førte også til endringer i Stortingskomiteenes sammensetning og Ketil Kjenseth er ny leder av energi- og miljøkomiteen.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:30
Nye satsinger, inkludert ny avtale med Olav Thon Gruppen sikrer Grønn Kontakt ytterligere ekspansjon - også i Sverige.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:40
Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Nå er prisene for 2018 fastsatt.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:09
OneCo spisser satsingen på solenergi gjennom etableringen av OneCo Green Energy. Som et ledd i etableringen har OneCo kjøpt solenergiselskapet Minienergi AS, som inngår i det nye selskapet.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 10:02
OED har fattet vedtak i to vannkraftsaker i Nordland. Det er gitt endelig konsesjon til ett av prosjektene. Kraftverket kan, om det blir realisert, bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1 100 husstander.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:27
OED utlyser oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:34
Clemens Kraft AS og eierne av Ringdal Kraftverk AS har signert en avtale som omfatter alle aksjene i selskapet, og blir dermed småkraftverk nummer 25 i porteføljen til Clemens.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 09:38
Den tidligere papirfabrikken på Follum har tatt skrittet inn i den digitale tidsalderen. Lagerhallene er blitt til serverpark og bruker allerede like mye strøm som 400–500 husstander.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:04