Med partier som har sprikende programmer og prioriteringer er resultatet av dagens valg viktig for kraftbransjen. (Illustrasjonsfoto: Valdres Energi)

Et viktig valg for energibransjen

Utviklingen i kraftbransjen kan bli sterkt påvirket av stortingsvalget.
Mandag, 11 september, 2017 - 09:33

Av: Audun Wiig og Asle Strand, KS Bedrift

I skrivende stund er det som å sitte midt i en thriller hvor vi aner lite om hva om skjer i neste scene. Flere hundre tusen velgere sitter vaglet på gjerdet. Det er tilnærmet dødt løp mellom de rødgrønne (Ap+SP) og de blåblå (H+FrP), og begge er langt unna flertall. Dermed er det småpartiene som raskt vil komme til avgjøre hvilken regjering vi sitter med de neste årene.

For kraftbransjen er dette et viktig valg. Partiene har nemlig svært sprikende programmer og prioriteringer.

Selskapsmessig og funksjonelt skille

For å ta den største kontroversen først: Blir det regjeringsskifte til høsten, er det duket for endringer i kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille. Senterpartiet har gått lengst i motstanden, og nedfelt i partiprogrammet at kravet må oppheves for de mindre kraftselskapene. Også i mange av Arbeiderpartiets fylkeslag har det vært murring om kravet. Telemark Ap, ledet av mulig olje- og energiminister Terje Aasland, ønsket å programfeste en oppmykning av loven, men fikk ikke gjennomslag på landsmøtet. Arbeiderpartiet har imidlertid sagt at de vil ta saken på nytt etter valget, dersom de kommer i regjering.

For å opprette flertallsregjering, er det sannsynlig at Ap og Sp eksempelvis må ta hensyn til Miljøpartiet De Grønne – selv om Jonas Gahr Støre tidligere kategorisk har avvist samarbeid med MDG og Rødt, og tonen mellom SP og MDG i flere saker er temmelig sur. De Grønne bidro, sammen med Venstre, til å sikre et knappest mulig flertall for energiloven og kravet om skille i 2016. Samtidig er dette langt fra å være en av kjernesakene til De Grønne. Dette åpner døra mer enn på gløtt for kompromissløsninger og en lettelse på kravene.

Kraftnasjonalister vs. internasjonalister

Med småpartier som sannsynlige jokere, er det samtidig duket for usikkerhet rundt flere andre sentrale saker for den norske kraftbransjen. I spørsmålet om vassdragsvern er det for eksempel klare forskjeller mellom partiprogrammene. Dette kan fort bli en fanesak for ethvert miljøparti. Tilfellet er det samme når det gjelder bruk av kraftoverskudd – blant de rødrødgrønngrønne er det både kraftnasjonalister og internasjonalister. Spørsmålet om eksport og videre integrasjon mot det europeiske kraftmarkedet er potensielt en sak som kan føre til langdryge forhandlinger, spesielt med et kamplystent og EØS-skeptisk Sp i regjering. Her håper vi alle sider legger dogma til side og fokuserer på gode kompromisser, som sikrer at samfunnet får mest igjen for den rene kraften. Sikkert er i alle fall at åpningen for andre aktører enn Statnett i utenlandskablene lukkes, slik vi i KS Bedrift har argumentert for.

Gjennomgå skatteregimet!

Også nettariffene blir et tema dersom de blåblå vises døren av velgerne. Dette er en viktig sak som vi i KS Bedrift har tatt opp i møter med politikere i ulike farger. Av samtlige partier er det nemlig bare MDG, Høyre og Frp som ikke har programfestet større utjevning av tariffene i nettet på landsbasis.

Til sist er det sannsynlig at grunnrentebeskatningen på vannkraft vil bli gjenstand for diskusjon og forandring, noe som er programfestet av flere partier. Også representanter for dagens regjeringspartner Høyre har overfor KS Bedrift snakket om behovet for en revisjon av skatteregimet på vannkraften. Så langt har imidlertid Frp strittet imot. Vi i KS Bedrift er enige i det enkle prinsipp at det vi ønsker mer av skal skattes mindre, og det vi ønsker mindre av, skal skattes mer. Da er tiden overmoden for en kritisk gjennomgang av grunnrenteskatten – men også av andre avgifter, som den absurd høye elavgiften. Blir dagens regjering sittende, håper vi at Høyre legger mer press på Frp i dette spørsmålet. Når alle er enige om at nettet er en samfunnskritisk infrastruktur er det merkelig å straffe forbrukerne for bruken av det.

Vi håper også at regjeringen, uansett farge, vil jobbe for best mulige vilkår for den norske kraftbransjen – en industri som vil komme til å være den elektriske motoren bak enhver bærekraftig omstillingsprosess. For er det noe som har gjenklang på tvers av partiprogrammene, er det nettopp at kraftbransjen er helt sentral.

På forsiden nå

Nettalliansen sitt AMS-prosjekt startet opp i august 2015, og 30 av Nettalliansens 47 eierselskaper deltar i utrullingen av nye målere. AMS-måler nr 100.000 ble i september montert hos Hålogaland Kraft Nett og prosjektet er i rute med planlagt fremdrift.
Mandag, 25 september, 2017 - 09:43
Jøssang kraftverk var endelig i kommersiell drift etter en lang uttesting og igangkjøringsperiode. - Det har vært noen utfordringer med å få Jøssang i gang igjen, men dette er nå løst, sier kraftverksjef i Lyse Produksjon, Arve Jakobsen.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:29
Dag Rune Stensaas har hatt lederstillinger i regionen i 30 år og var blant annet med på å starte Enova i Trondheim i 2002. Han også vært høyskolelektor og studieleder ved NTNU.
Mandag, 25 september, 2017 - 10:00
Det skal investeres mer enn 100 milliarder kroner i det norske strømnettet i årene som kommer. Men må det virkelig bli så dyrt? Nå etableres Utgard Microgrid der forretningsideen er at det er mulig å spare store penger for norske nettselskaper og nettleiebetalere ved å tenke alternativt. Bak det nye selskapet står Powel og TrønderEnergi.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:37
ABB kunngjør oppkjøp GE Industrial Solutions, GEs globale elektrifiseringsvirksomhet. GE Industrial Solutions har gode kundeforhold i over 100 land og en etablert installert base med sterke røtter i Nord-Amerika, ABBs største marked. GE Industrial Solutions har hovedkontor i Atlanta, Georgia, og har rundt 13 500 ansatte over hele verden.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:41
Straume kraftverk i Setesdal er en sjeldenhet i dagens småkraftutbygging. I egen regi og med stor egeninnsats har fire bønder i Setesdal og en tomannsbedrift på under ett år reist kraftverket.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:06
Vi skal fire år tilbake i tid for å finne kullpriser som er høyere enn i dag. Dette påvirker de fleste kraftmarked.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:22
Studien utforsker potensialet for bruk av lange, undervanns kraftkabler for havbunnsutstyr som pumper og kompressorer for en økonomisk og sikker produksjon av hydrokarboner.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:36
Fredagskommentar:
Arbeidet med forskriftene for selskapsmessig og funksjonelt skille går mot slutten. Vi henstiller NVE om å utforme forskriftene så fleksible som mulig.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:43
Skagerak Varme jakter nye måter å øke fjernvarmesalget på. Blant annet lanserer de en løsning hvor utbyggere kan bytte ut dieselaggregat med fornybar fjernvarme i byggeperioden.
Mandag, 25 september, 2017 - 09:51
PEAB er tildelt anleggskontrakten for den tredje i rekken av de seks vindparkene til Fosen Vind. Det er PEABs anleggsavdeling i Trondheim som skal bygge vindparken på Hitra. I november begynner arbeidet med 12 km vei, 26 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Hitra 2 vindpark.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:24
Landstrøm for skip vil gi et viktig bidrag i arbeidet med å minske utslippet av avgasser. Norske Thomas Høven vil nå lede den viktige internasjonale standardiseringen.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:29
I tre av ti norske hjem blir vaskemaskin eller oppvaskmaskin brukt nattestid eller når ingen er hjemme. En av åtte setter også tørketrommelen i gang før de legger seg eller forlater boligen. Nå advarer brannfaglige eksperter mot denne praksisen.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:12
OED har stadfestet konsesjonen til TrønderEnergi Kraft AS for Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu. Samtidig opprettholdes NVEs avslag til E.ONs til søknad om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune.
Onsdag, 20 september, 2017 - 08:33
Drangedal everk KF ønsker å nytte meir av fallet i elva Suvdøla i Drangedal. Det er eit kraftverk i vassdraget i dag. For å få ei meir effektiv og moderne drift vil Everket fjerne det gamle kraftverket, og forlenge den eksisterende røyrgata for å auke produksjonen i eit nytt Suvdøla kraftverk som utnytter ei større fallhøgd og meir av den regulerte vassføringa.
Onsdag, 20 september, 2017 - 08:44
«En mann går inn på en bar … og betaler med Bitcoin».Det er ikke starten på en dårlig vits, tvert imot er dette realiteten nå. Kryptovalutaen er blitt mainstream. Stadig dukker det opp steder som aksepterer Bitcoin som betaling, også i Norge.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:39
Metodebladet er utgitt i samarbeid med REN, i forbindelse med Metodedagene i Drammen Travpark 14. og 15. juni.
Onsdag, 14 juni, 2017 - 16:15
Etter en undersøkelse gjennomført av 20 europeiske myndigheter ble nesten halvparten av LED-lampene trukket fra markedet fordi de ikke fylte EUs produktkrav.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:32