Med partier som har sprikende programmer og prioriteringer er resultatet av dagens valg viktig for kraftbransjen. (Illustrasjonsfoto: Valdres Energi)

Et viktig valg for energibransjen

Utviklingen i kraftbransjen kan bli sterkt påvirket av stortingsvalget.
Mandag, 11 september, 2017 - 09:33

Av: Audun Wiig og Asle Strand, KS Bedrift

I skrivende stund er det som å sitte midt i en thriller hvor vi aner lite om hva om skjer i neste scene. Flere hundre tusen velgere sitter vaglet på gjerdet. Det er tilnærmet dødt løp mellom de rødgrønne (Ap+SP) og de blåblå (H+FrP), og begge er langt unna flertall. Dermed er det småpartiene som raskt vil komme til avgjøre hvilken regjering vi sitter med de neste årene.

For kraftbransjen er dette et viktig valg. Partiene har nemlig svært sprikende programmer og prioriteringer.

Selskapsmessig og funksjonelt skille

For å ta den største kontroversen først: Blir det regjeringsskifte til høsten, er det duket for endringer i kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille. Senterpartiet har gått lengst i motstanden, og nedfelt i partiprogrammet at kravet må oppheves for de mindre kraftselskapene. Også i mange av Arbeiderpartiets fylkeslag har det vært murring om kravet. Telemark Ap, ledet av mulig olje- og energiminister Terje Aasland, ønsket å programfeste en oppmykning av loven, men fikk ikke gjennomslag på landsmøtet. Arbeiderpartiet har imidlertid sagt at de vil ta saken på nytt etter valget, dersom de kommer i regjering.

For å opprette flertallsregjering, er det sannsynlig at Ap og Sp eksempelvis må ta hensyn til Miljøpartiet De Grønne – selv om Jonas Gahr Støre tidligere kategorisk har avvist samarbeid med MDG og Rødt, og tonen mellom SP og MDG i flere saker er temmelig sur. De Grønne bidro, sammen med Venstre, til å sikre et knappest mulig flertall for energiloven og kravet om skille i 2016. Samtidig er dette langt fra å være en av kjernesakene til De Grønne. Dette åpner døra mer enn på gløtt for kompromissløsninger og en lettelse på kravene.

Kraftnasjonalister vs. internasjonalister

Med småpartier som sannsynlige jokere, er det samtidig duket for usikkerhet rundt flere andre sentrale saker for den norske kraftbransjen. I spørsmålet om vassdragsvern er det for eksempel klare forskjeller mellom partiprogrammene. Dette kan fort bli en fanesak for ethvert miljøparti. Tilfellet er det samme når det gjelder bruk av kraftoverskudd – blant de rødrødgrønngrønne er det både kraftnasjonalister og internasjonalister. Spørsmålet om eksport og videre integrasjon mot det europeiske kraftmarkedet er potensielt en sak som kan føre til langdryge forhandlinger, spesielt med et kamplystent og EØS-skeptisk Sp i regjering. Her håper vi alle sider legger dogma til side og fokuserer på gode kompromisser, som sikrer at samfunnet får mest igjen for den rene kraften. Sikkert er i alle fall at åpningen for andre aktører enn Statnett i utenlandskablene lukkes, slik vi i KS Bedrift har argumentert for.

Gjennomgå skatteregimet!

Også nettariffene blir et tema dersom de blåblå vises døren av velgerne. Dette er en viktig sak som vi i KS Bedrift har tatt opp i møter med politikere i ulike farger. Av samtlige partier er det nemlig bare MDG, Høyre og Frp som ikke har programfestet større utjevning av tariffene i nettet på landsbasis.

Til sist er det sannsynlig at grunnrentebeskatningen på vannkraft vil bli gjenstand for diskusjon og forandring, noe som er programfestet av flere partier. Også representanter for dagens regjeringspartner Høyre har overfor KS Bedrift snakket om behovet for en revisjon av skatteregimet på vannkraften. Så langt har imidlertid Frp strittet imot. Vi i KS Bedrift er enige i det enkle prinsipp at det vi ønsker mer av skal skattes mindre, og det vi ønsker mindre av, skal skattes mer. Da er tiden overmoden for en kritisk gjennomgang av grunnrenteskatten – men også av andre avgifter, som den absurd høye elavgiften. Blir dagens regjering sittende, håper vi at Høyre legger mer press på Frp i dette spørsmålet. Når alle er enige om at nettet er en samfunnskritisk infrastruktur er det merkelig å straffe forbrukerne for bruken av det.

Vi håper også at regjeringen, uansett farge, vil jobbe for best mulige vilkår for den norske kraftbransjen – en industri som vil komme til å være den elektriske motoren bak enhver bærekraftig omstillingsprosess. For er det noe som har gjenklang på tvers av partiprogrammene, er det nettopp at kraftbransjen er helt sentral.

På forsiden nå

Denne uken ble luka mellom Skjerkevatn og Nåvatn åpnet for siste gang. Nå fyller Agder Energi et nytt magasin i Åseral i Vest-Agder.
Fredag, 17 november, 2017 - 08:58
Kjell Myrann er av DSB engasjert til å lede arbeidet med å utrede en fremtidsrettet omlegging av virksomheten til DLE (Det Lokale Eltilsyn). Oppgaven har et tidsperspektiv på to til tre år.
Torsdag, 16 november, 2017 - 09:01
Nå er det mer tilgjengelige ressurser enn hva som er vanlig på denne årstiden. Det minsker risikoen for vedvarende høye kraftpriser i vinter.
Fredag, 17 november, 2017 - 09:12
Alle kunder forventer nå at leverandørene tilbyr mer kontroll og styring av eget energiforbruk, skriver Capgemini i sin Wemo-rapport 2017.
Torsdag, 16 november, 2017 - 09:29
OED har stadfestet NVEs vedtak om konsesjon til HybridTech for bygging og drift av Faurefjell vindkraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland.
Fredag, 17 november, 2017 - 09:20
I konkurranse med over 130 europeiske søknader har det NTNU-baserte prosjektet HydroFlex nå fått tildelt nesten 60 millioner kroner i forskningsmidler fra EU-kommisjonens Horizon 2020.
Onsdag, 15 november, 2017 - 09:02
Teknologi for sol- og vindkraft blir stadig billigere, mens utbyggingskostnaden for kullkraft står på stedet hvil og kjernekraftverk er blitt vesentlig dyrere.
Fredag, 17 november, 2017 - 09:05
Ny rapport viser:
I en rapport lagt frem på verdens klimatoppmøte (COP23) kommer det frem at kostnaden for å produsere fornybar energi forventes å bli halvert frem mot 2040. Norge leder an i utviklingen og kan bidra til å løfte resten av Europa bort fra kullkraft og såkalt skitten energi.
Torsdag, 16 november, 2017 - 09:20
Fredagskommentar:
Jeg har vært tett på en av de største omstillingene i norsk industri. Tro meg; det var ingen øvelse for amatører. Det er SSB-saken er kraftig påminnelse om.
Fredag, 17 november, 2017 - 09:25
Statnett har kuttet kostnadene betydelig på enkelte av prosjektene sine. Anslaget for planlagte investeringer i kraftnettet de neste ti årene er nå redusert med ni milliarder kroner.
Torsdag, 16 november, 2017 - 08:56
Det foreslås i statsbudsjettet for 2018 omfattende endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2019. LVK krever at det nedsettes et lovutvalg, slik vi ba om allerede i 2015.
Tirsdag, 14 november, 2017 - 09:49
Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA mener Norge bør satse sterkere på utvikling av mulighetene i fornybar energi til havs og havvind spesielt.
Onsdag, 15 november, 2017 - 09:32
Det var færre feil i strømnettet enn vanlig i fjor. Få høst- og vinterstormer og mindre lynaktivitet enn normalt er hovedårsaken.
Torsdag, 16 november, 2017 - 08:52
Forskere har utviklet en metode som tar vare på villaksen og samtidig bevarer kraftproduksjonen i norske vassdrag. Nå blir metoden satt ut i praksis gjennom en ny utdanning.
Onsdag, 15 november, 2017 - 09:14
Den digitale utfordreren i strømmarkedet, Tibber, har inngått en allianse med BKK. Gjennom Tibber får norske husholdninger nå muligheten til å handle strøm direkte fra alle BKK sine kraftverk.
Tirsdag, 14 november, 2017 - 09:56
Energisparende LED-lys tar nå fullstendig over for halogenpærer og lysrør. De er mer miljøvennlige og mindre brannfarlige enn tradisjonelle lyspærer.
Onsdag, 15 november, 2017 - 09:23
E-CO Energi (FHR) planlegger ombygging av dam Strandevatn i Hol i perioden 2018 til 2019.
Tirsdag, 14 november, 2017 - 10:00
Det kunne vært tatt fra en science fiction-film, men er like virkelig som den kaldklare Kragerø-lufta: mandag tok Connected Drone, et dronesystem med kunstig intelligens, av fra en avsidesliggende parkeringsplass ved Telemark-byen.
Tirsdag, 14 november, 2017 - 09:41