Med partier som har sprikende programmer og prioriteringer er resultatet av dagens valg viktig for kraftbransjen. (Illustrasjonsfoto: Valdres Energi)

Et viktig valg for energibransjen

Utviklingen i kraftbransjen kan bli sterkt påvirket av stortingsvalget.
Mandag, 11 september, 2017 - 09:33

Av: Audun Wiig og Asle Strand, KS Bedrift

I skrivende stund er det som å sitte midt i en thriller hvor vi aner lite om hva om skjer i neste scene. Flere hundre tusen velgere sitter vaglet på gjerdet. Det er tilnærmet dødt løp mellom de rødgrønne (Ap+SP) og de blåblå (H+FrP), og begge er langt unna flertall. Dermed er det småpartiene som raskt vil komme til avgjøre hvilken regjering vi sitter med de neste årene.

For kraftbransjen er dette et viktig valg. Partiene har nemlig svært sprikende programmer og prioriteringer.

Selskapsmessig og funksjonelt skille

For å ta den største kontroversen først: Blir det regjeringsskifte til høsten, er det duket for endringer i kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille. Senterpartiet har gått lengst i motstanden, og nedfelt i partiprogrammet at kravet må oppheves for de mindre kraftselskapene. Også i mange av Arbeiderpartiets fylkeslag har det vært murring om kravet. Telemark Ap, ledet av mulig olje- og energiminister Terje Aasland, ønsket å programfeste en oppmykning av loven, men fikk ikke gjennomslag på landsmøtet. Arbeiderpartiet har imidlertid sagt at de vil ta saken på nytt etter valget, dersom de kommer i regjering.

For å opprette flertallsregjering, er det sannsynlig at Ap og Sp eksempelvis må ta hensyn til Miljøpartiet De Grønne – selv om Jonas Gahr Støre tidligere kategorisk har avvist samarbeid med MDG og Rødt, og tonen mellom SP og MDG i flere saker er temmelig sur. De Grønne bidro, sammen med Venstre, til å sikre et knappest mulig flertall for energiloven og kravet om skille i 2016. Samtidig er dette langt fra å være en av kjernesakene til De Grønne. Dette åpner døra mer enn på gløtt for kompromissløsninger og en lettelse på kravene.

Kraftnasjonalister vs. internasjonalister

Med småpartier som sannsynlige jokere, er det samtidig duket for usikkerhet rundt flere andre sentrale saker for den norske kraftbransjen. I spørsmålet om vassdragsvern er det for eksempel klare forskjeller mellom partiprogrammene. Dette kan fort bli en fanesak for ethvert miljøparti. Tilfellet er det samme når det gjelder bruk av kraftoverskudd – blant de rødrødgrønngrønne er det både kraftnasjonalister og internasjonalister. Spørsmålet om eksport og videre integrasjon mot det europeiske kraftmarkedet er potensielt en sak som kan føre til langdryge forhandlinger, spesielt med et kamplystent og EØS-skeptisk Sp i regjering. Her håper vi alle sider legger dogma til side og fokuserer på gode kompromisser, som sikrer at samfunnet får mest igjen for den rene kraften. Sikkert er i alle fall at åpningen for andre aktører enn Statnett i utenlandskablene lukkes, slik vi i KS Bedrift har argumentert for.

Gjennomgå skatteregimet!

Også nettariffene blir et tema dersom de blåblå vises døren av velgerne. Dette er en viktig sak som vi i KS Bedrift har tatt opp i møter med politikere i ulike farger. Av samtlige partier er det nemlig bare MDG, Høyre og Frp som ikke har programfestet større utjevning av tariffene i nettet på landsbasis.

Til sist er det sannsynlig at grunnrentebeskatningen på vannkraft vil bli gjenstand for diskusjon og forandring, noe som er programfestet av flere partier. Også representanter for dagens regjeringspartner Høyre har overfor KS Bedrift snakket om behovet for en revisjon av skatteregimet på vannkraften. Så langt har imidlertid Frp strittet imot. Vi i KS Bedrift er enige i det enkle prinsipp at det vi ønsker mer av skal skattes mindre, og det vi ønsker mindre av, skal skattes mer. Da er tiden overmoden for en kritisk gjennomgang av grunnrenteskatten – men også av andre avgifter, som den absurd høye elavgiften. Blir dagens regjering sittende, håper vi at Høyre legger mer press på Frp i dette spørsmålet. Når alle er enige om at nettet er en samfunnskritisk infrastruktur er det merkelig å straffe forbrukerne for bruken av det.

Vi håper også at regjeringen, uansett farge, vil jobbe for best mulige vilkår for den norske kraftbransjen – en industri som vil komme til å være den elektriske motoren bak enhver bærekraftig omstillingsprosess. For er det noe som har gjenklang på tvers av partiprogrammene, er det nettopp at kraftbransjen er helt sentral.

På forsiden nå

De første kraftleverandørene og nettselskapene har nå gjennomført og fått godkjent de obligatoriske testene mot Elhub. I ukene som kommer, starter arbeidet med å godkjenne resten av de om lag 350 aktørene som skal bruke Elhub. Fremdriften følger plan for lansering i februar 2019.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:08
Haugaland Kraft AS og Fjelberg Kraftlag SA har inngått en intensjonsavtale med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:09
Kombinasjonen av gode økonomiske tider, dyrere fossile råvarer og uro i Midtøsten bidrar til kraftige prisøkninger i kraftmarkedet.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:48
Powel ansetter Trond Straume som ny administrerende direktør. Straume har bred nordisk og internasjonal erfaring fra ledende roller i flere innovative teknologiselskap.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:16
Nettselskapene har i dag plikt til å knytte kunder til strømnettet og levere strøm til disse. Det kan medføre store kostnader per kunde på øyer med få innbygger og som ligger langt fra land.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:20
Energibransjen er på vei mot industri 4.0. Digitale stasjoner, strømmålere og montasjekontroller er eksempler på dette.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:26
Brødrene Dahl Vasskraft i Sunnfjord skal bygge kraftverk i Uganda. – Dette er ein alvorleg stor moglegheit for oss. Ein skikkeleg døropnar, og ein inngangsbillett til å vere med å utvikle vidare, seier Bjarte Skår.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:17
Den 720 km lange undersjøiske strømkabelen mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England blir nå strukket under Nordsjøen.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 09:32
Fredagskommentar:
Nei til Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er nok en bekreftelse på at det er blitt trangere nåløye for vannkraftkonsesjoner. Et ja fra NVE betyr nødvendigvis ikke det samme fra OED.
Fredag, 18 mai, 2018 - 13:01
I konkurranse med seks andre leverandører har entreprenørselskapet Laje vunnet oppdraget om bygging av veilys på E6 mellom Kolomoen og Arnkvern i Hedmark.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 09:44
Tre nye hurtigladere for elbil ble mandag åpnet på Sola Lufthavn. Flere hurtigladere for elbil skal motivere drosjenæringen til å velge elektrisk. Hurtigladerne er et ledd i en viktig utvikling av en elektrisk transportsektor.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:25
JM forlenger rammeavtale med Rejlers Norge om elprosjektering og energirådgivning av bygg. JM utgjør et av Norges største miljøer for utvikling og salg av boligeiendommer med svært høye krav til bærekraftige prosjekter og energieffektive bygg.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:29
Hvert eneste år blir miljøarbeidet i Skagerak Kraft satt under lupen av revisorer fra DNV-GL. Rapporten fra siste runde viser at kraftselskapet gjør sine saker bra
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:56
I går åpnet NTE Storåselva kraftverk i Snåsa. Dette er det første nye større vannkraftverket som er satt i drift i Trøndelag etter Meråkerutbyggingen i 1994. Anlegget vil ha en kraftproduksjon på 75 GwH pr år, dette tilsvarer kraftforbruket til 10 000 trøndere.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 09:37
Agder Energi hadde i første kvartal 2018 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 703 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 614 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 246 millioner kroner (2017: 302 millioner kroner).
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:13
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. Fortum Oslo Varme mener det er positivt at Regjeringen viderefører satsningen på fangst og lagring av CO2 i Norge.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:20
OED har avslått søknadene fra SFE Produksjon AS om bygging av Gjengedal kraftverk med regulering og overføring i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.
Fredag, 18 mai, 2018 - 11:01
Infratek Sverige AB er tildelt service- og vedlikeholdskontrakt for vedlikehold på jernbanen i Stockholm Nord. Avtalen med Trafikverket gjelder i fem år med to opsjonsår, og har en verdi på rundt 500 MSEK.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 09:49