I Askim bygger Hafslund Norges største elvekraftverk. Sikkerhet står i høysetet på byggeplassen. (Foto: Hafslund)

Null skader uten fravær

Når Hafslund bygger Norges største elvekraftverk i Glomma ved Askim, står sikkerhet i høysetet. Grundige risikovurderinger, tett oppfølging av leverandører og ansatte, daglige kontrollrunder og gjennomgang av hendelser har resultert i null fraværsskader.
Mandag, 11 september, 2017 - 09:26

Kilde: Energi Norge

For å opprettholde dagens produksjon, øke fleksibiliteten og redusere tap ved feil ved det eksisterende Vamma kraftverket – som består av 11 aggregater der de eldste er over 100 år gamle – ble det i 2015 besluttet å bygge Vamma 12. Det skal fra 2019 produsere rundt 1 TWh strøm i året.

Sammen med byggentreprenør AF Gruppen, er Hafslund opptatt av at alle involverte i prosjektet skal ha sikkerhetsbestemmelsene under huden.

– Jeg opplever at det å jobbe hardt med HMS-kulturen, har positiv smitteeffekt. Man må være sosialt trygg for å påpeke andres brudd på sikkerhetsbestemmelsene, særlig overfor mer erfarne kolleger. Terskelen for å si ifra om regelbrudd og feil bygges ned kun ved å prate mye om sikkerhet, trene og håndtere krevende tilfeller, sier Anders Østby, direktør i Hafslund Produksjon.

Gjennomgående tema

Det er nettopp repetisjon og mye snakk om sikkerhet generelt og konkrete tilfeller spesielt, som har vært oppskriften på null alvorlige skader ved Vamma-byggeplassen det siste året.

– I tillegg til en ukentlig vernerunde hvor alle involverte representanter deltar, gjennomfører også en HMS-koordinator fra byggentreprenøren og en representant fra byggeledelsen to vernerunder på byggeplassen hver uke. Sistnevnte er i tillegg ute på byggeplassen to ganger om dagen, prater med folk, observerer og dokumenterer eventuelle avvik, sier Østby.

Videre er sikkerhet og uønskede hendelser tema på byggentreprenørens morgenmøte hver eneste dag.

– Alle hendelser blir gjennomgått, ofte dokumentert med bilder fra egen byggeplass. Bilder lyver aldri! Poenget med å rapportere uønskede hendelser er å lære av dem, så vi bruker mye tid på gransking, diskuterer virkemidler og setter inn tiltak, sier Østby.

Han understreker at HMS-kultur, og dermed trygghet og trivsel på arbeidsplassen, handler om innstilling hos hvert enkelt menneske, men vel så mye godt og tydelig lederskap.

– HMS-arbeid er et lederansvar. Det krever både god planlegging og informasjonsflyt, åpenhet, involvering av medarbeidere og tett oppfølging. Det viktigste er å unngå skader på mennesker, men jeg er helt overbevist om at organisasjoner som har en sunn og sterk sikkerhetskultur, gjennomfører arbeidsoppgaver med høy kvalitet og produktivitet, sier Østby.

Underrapportering i bransjen?

Mens Vamma-prosjektet har null såkalte H1-skader med fravær, var H2-verdien – som uttrykker antall skader med og uten fravær per million arbeidede time – 29 per juli 2017. Det er betraktelig høyere enn bransjesnittet på 9,9, og tyder på underrapportering i bransjen, sier Østby.

– Ettersom H1-tallet for bransjen ligger rundt fem, innebærer dette at det er cirka like mange skader med og uten fravær. Det er et forholdstall jeg i veldig liten grad kjenner meg igjen i. Skader med fravær er alltid synlig, så det tallet er nok helt riktig, men jeg tror ikke nødvendigvis at byggherren blir gjort kjent med alle småskader med medisinsk behandling uten fravær, sier han.

Hafslund-direktøren mener at absolutt alle skader – også hos underleverandører – må rapporteres inn for at en HMS-kultur skal sette seg i kraftnæringen.

Likehel.no

Nytilsatt HMS-rådgiver i Energi Norge, Kristin Reitan, støtter Østby og understreker at rapportering av skader, uønskede hendelser og farlige forhold er noe bransjen må ha fokus på.

– Når det er sagt, er det først når rapporteringen bidrar til å øke bevisstheten om hva som kan gå galt, at vi lykkes. Da mener jeg ikke bare bevisstheten til en HMS-leder eller toppsjef, men til de som tar alle de små avgjørelsene og utfører jobben. De sitter på nøkkelen til sikkerhetskulturen i bedriften, sier hun.

Nettopp derfor har Energi Norge utviklet opplæringsprogrammet likehel.no som skal bidra til å utdanne mellomlederne i kraftnæringen til å bli gode sikkerhetskulturbyggere.

På forsiden nå

Nettalliansen sitt AMS-prosjekt startet opp i august 2015, og 30 av Nettalliansens 47 eierselskaper deltar i utrullingen av nye målere. AMS-måler nr 100.000 ble i september montert hos Hålogaland Kraft Nett og prosjektet er i rute med planlagt fremdrift.
Mandag, 25 september, 2017 - 09:43
Jøssang kraftverk var endelig i kommersiell drift etter en lang uttesting og igangkjøringsperiode. - Det har vært noen utfordringer med å få Jøssang i gang igjen, men dette er nå løst, sier kraftverksjef i Lyse Produksjon, Arve Jakobsen.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:29
Dag Rune Stensaas har hatt lederstillinger i regionen i 30 år og var blant annet med på å starte Enova i Trondheim i 2002. Han også vært høyskolelektor og studieleder ved NTNU.
Mandag, 25 september, 2017 - 10:00
Det skal investeres mer enn 100 milliarder kroner i det norske strømnettet i årene som kommer. Men må det virkelig bli så dyrt? Nå etableres Utgard Microgrid der forretningsideen er at det er mulig å spare store penger for norske nettselskaper og nettleiebetalere ved å tenke alternativt. Bak det nye selskapet står Powel og TrønderEnergi.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:37
ABB kunngjør oppkjøp GE Industrial Solutions, GEs globale elektrifiseringsvirksomhet. GE Industrial Solutions har gode kundeforhold i over 100 land og en etablert installert base med sterke røtter i Nord-Amerika, ABBs største marked. GE Industrial Solutions har hovedkontor i Atlanta, Georgia, og har rundt 13 500 ansatte over hele verden.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:41
Straume kraftverk i Setesdal er en sjeldenhet i dagens småkraftutbygging. I egen regi og med stor egeninnsats har fire bønder i Setesdal og en tomannsbedrift på under ett år reist kraftverket.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:06
Vi skal fire år tilbake i tid for å finne kullpriser som er høyere enn i dag. Dette påvirker de fleste kraftmarked.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:22
Studien utforsker potensialet for bruk av lange, undervanns kraftkabler for havbunnsutstyr som pumper og kompressorer for en økonomisk og sikker produksjon av hydrokarboner.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:36
Fredagskommentar:
Arbeidet med forskriftene for selskapsmessig og funksjonelt skille går mot slutten. Vi henstiller NVE om å utforme forskriftene så fleksible som mulig.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:43
Skagerak Varme jakter nye måter å øke fjernvarmesalget på. Blant annet lanserer de en løsning hvor utbyggere kan bytte ut dieselaggregat med fornybar fjernvarme i byggeperioden.
Mandag, 25 september, 2017 - 09:51
PEAB er tildelt anleggskontrakten for den tredje i rekken av de seks vindparkene til Fosen Vind. Det er PEABs anleggsavdeling i Trondheim som skal bygge vindparken på Hitra. I november begynner arbeidet med 12 km vei, 26 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Hitra 2 vindpark.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:24
Landstrøm for skip vil gi et viktig bidrag i arbeidet med å minske utslippet av avgasser. Norske Thomas Høven vil nå lede den viktige internasjonale standardiseringen.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:29
I tre av ti norske hjem blir vaskemaskin eller oppvaskmaskin brukt nattestid eller når ingen er hjemme. En av åtte setter også tørketrommelen i gang før de legger seg eller forlater boligen. Nå advarer brannfaglige eksperter mot denne praksisen.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:12
OED har stadfestet konsesjonen til TrønderEnergi Kraft AS for Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu. Samtidig opprettholdes NVEs avslag til E.ONs til søknad om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune.
Onsdag, 20 september, 2017 - 08:33
Drangedal everk KF ønsker å nytte meir av fallet i elva Suvdøla i Drangedal. Det er eit kraftverk i vassdraget i dag. For å få ei meir effektiv og moderne drift vil Everket fjerne det gamle kraftverket, og forlenge den eksisterende røyrgata for å auke produksjonen i eit nytt Suvdøla kraftverk som utnytter ei større fallhøgd og meir av den regulerte vassføringa.
Onsdag, 20 september, 2017 - 08:44
«En mann går inn på en bar … og betaler med Bitcoin».Det er ikke starten på en dårlig vits, tvert imot er dette realiteten nå. Kryptovalutaen er blitt mainstream. Stadig dukker det opp steder som aksepterer Bitcoin som betaling, også i Norge.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:39
Metodebladet er utgitt i samarbeid med REN, i forbindelse med Metodedagene i Drammen Travpark 14. og 15. juni.
Onsdag, 14 juni, 2017 - 16:15
Etter en undersøkelse gjennomført av 20 europeiske myndigheter ble nesten halvparten av LED-lampene trukket fra markedet fordi de ikke fylte EUs produktkrav.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:32