I Askim bygger Hafslund Norges største elvekraftverk. Sikkerhet står i høysetet på byggeplassen. (Foto: Hafslund)

Null skader uten fravær

Når Hafslund bygger Norges største elvekraftverk i Glomma ved Askim, står sikkerhet i høysetet. Grundige risikovurderinger, tett oppfølging av leverandører og ansatte, daglige kontrollrunder og gjennomgang av hendelser har resultert i null fraværsskader.
Mandag, 11 september, 2017 - 09:26

Kilde: Energi Norge

For å opprettholde dagens produksjon, øke fleksibiliteten og redusere tap ved feil ved det eksisterende Vamma kraftverket – som består av 11 aggregater der de eldste er over 100 år gamle – ble det i 2015 besluttet å bygge Vamma 12. Det skal fra 2019 produsere rundt 1 TWh strøm i året.

Sammen med byggentreprenør AF Gruppen, er Hafslund opptatt av at alle involverte i prosjektet skal ha sikkerhetsbestemmelsene under huden.

– Jeg opplever at det å jobbe hardt med HMS-kulturen, har positiv smitteeffekt. Man må være sosialt trygg for å påpeke andres brudd på sikkerhetsbestemmelsene, særlig overfor mer erfarne kolleger. Terskelen for å si ifra om regelbrudd og feil bygges ned kun ved å prate mye om sikkerhet, trene og håndtere krevende tilfeller, sier Anders Østby, direktør i Hafslund Produksjon.

Gjennomgående tema

Det er nettopp repetisjon og mye snakk om sikkerhet generelt og konkrete tilfeller spesielt, som har vært oppskriften på null alvorlige skader ved Vamma-byggeplassen det siste året.

– I tillegg til en ukentlig vernerunde hvor alle involverte representanter deltar, gjennomfører også en HMS-koordinator fra byggentreprenøren og en representant fra byggeledelsen to vernerunder på byggeplassen hver uke. Sistnevnte er i tillegg ute på byggeplassen to ganger om dagen, prater med folk, observerer og dokumenterer eventuelle avvik, sier Østby.

Videre er sikkerhet og uønskede hendelser tema på byggentreprenørens morgenmøte hver eneste dag.

– Alle hendelser blir gjennomgått, ofte dokumentert med bilder fra egen byggeplass. Bilder lyver aldri! Poenget med å rapportere uønskede hendelser er å lære av dem, så vi bruker mye tid på gransking, diskuterer virkemidler og setter inn tiltak, sier Østby.

Han understreker at HMS-kultur, og dermed trygghet og trivsel på arbeidsplassen, handler om innstilling hos hvert enkelt menneske, men vel så mye godt og tydelig lederskap.

– HMS-arbeid er et lederansvar. Det krever både god planlegging og informasjonsflyt, åpenhet, involvering av medarbeidere og tett oppfølging. Det viktigste er å unngå skader på mennesker, men jeg er helt overbevist om at organisasjoner som har en sunn og sterk sikkerhetskultur, gjennomfører arbeidsoppgaver med høy kvalitet og produktivitet, sier Østby.

Underrapportering i bransjen?

Mens Vamma-prosjektet har null såkalte H1-skader med fravær, var H2-verdien – som uttrykker antall skader med og uten fravær per million arbeidede time – 29 per juli 2017. Det er betraktelig høyere enn bransjesnittet på 9,9, og tyder på underrapportering i bransjen, sier Østby.

– Ettersom H1-tallet for bransjen ligger rundt fem, innebærer dette at det er cirka like mange skader med og uten fravær. Det er et forholdstall jeg i veldig liten grad kjenner meg igjen i. Skader med fravær er alltid synlig, så det tallet er nok helt riktig, men jeg tror ikke nødvendigvis at byggherren blir gjort kjent med alle småskader med medisinsk behandling uten fravær, sier han.

Hafslund-direktøren mener at absolutt alle skader – også hos underleverandører – må rapporteres inn for at en HMS-kultur skal sette seg i kraftnæringen.

Likehel.no

Nytilsatt HMS-rådgiver i Energi Norge, Kristin Reitan, støtter Østby og understreker at rapportering av skader, uønskede hendelser og farlige forhold er noe bransjen må ha fokus på.

– Når det er sagt, er det først når rapporteringen bidrar til å øke bevisstheten om hva som kan gå galt, at vi lykkes. Da mener jeg ikke bare bevisstheten til en HMS-leder eller toppsjef, men til de som tar alle de små avgjørelsene og utfører jobben. De sitter på nøkkelen til sikkerhetskulturen i bedriften, sier hun.

Nettopp derfor har Energi Norge utviklet opplæringsprogrammet likehel.no som skal bidra til å utdanne mellomlederne i kraftnæringen til å bli gode sikkerhetskulturbyggere.

På forsiden nå

De første kraftleverandørene og nettselskapene har nå gjennomført og fått godkjent de obligatoriske testene mot Elhub. I ukene som kommer, starter arbeidet med å godkjenne resten av de om lag 350 aktørene som skal bruke Elhub. Fremdriften følger plan for lansering i februar 2019.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:08
Haugaland Kraft AS og Fjelberg Kraftlag SA har inngått en intensjonsavtale med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:09
Kombinasjonen av gode økonomiske tider, dyrere fossile råvarer og uro i Midtøsten bidrar til kraftige prisøkninger i kraftmarkedet.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:48
Powel ansetter Trond Straume som ny administrerende direktør. Straume har bred nordisk og internasjonal erfaring fra ledende roller i flere innovative teknologiselskap.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:16
Nettselskapene har i dag plikt til å knytte kunder til strømnettet og levere strøm til disse. Det kan medføre store kostnader per kunde på øyer med få innbygger og som ligger langt fra land.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:20
Energibransjen er på vei mot industri 4.0. Digitale stasjoner, strømmålere og montasjekontroller er eksempler på dette.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:26
Brødrene Dahl Vasskraft i Sunnfjord skal bygge kraftverk i Uganda. – Dette er ein alvorleg stor moglegheit for oss. Ein skikkeleg døropnar, og ein inngangsbillett til å vere med å utvikle vidare, seier Bjarte Skår.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:17
Den 720 km lange undersjøiske strømkabelen mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England blir nå strukket under Nordsjøen.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 09:32
Fredagskommentar:
Nei til Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er nok en bekreftelse på at det er blitt trangere nåløye for vannkraftkonsesjoner. Et ja fra NVE betyr nødvendigvis ikke det samme fra OED.
Fredag, 18 mai, 2018 - 13:01
I konkurranse med seks andre leverandører har entreprenørselskapet Laje vunnet oppdraget om bygging av veilys på E6 mellom Kolomoen og Arnkvern i Hedmark.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 09:44
Tre nye hurtigladere for elbil ble mandag åpnet på Sola Lufthavn. Flere hurtigladere for elbil skal motivere drosjenæringen til å velge elektrisk. Hurtigladerne er et ledd i en viktig utvikling av en elektrisk transportsektor.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:25
JM forlenger rammeavtale med Rejlers Norge om elprosjektering og energirådgivning av bygg. JM utgjør et av Norges største miljøer for utvikling og salg av boligeiendommer med svært høye krav til bærekraftige prosjekter og energieffektive bygg.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:29
Hvert eneste år blir miljøarbeidet i Skagerak Kraft satt under lupen av revisorer fra DNV-GL. Rapporten fra siste runde viser at kraftselskapet gjør sine saker bra
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:56
I går åpnet NTE Storåselva kraftverk i Snåsa. Dette er det første nye større vannkraftverket som er satt i drift i Trøndelag etter Meråkerutbyggingen i 1994. Anlegget vil ha en kraftproduksjon på 75 GwH pr år, dette tilsvarer kraftforbruket til 10 000 trøndere.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 09:37
Agder Energi hadde i første kvartal 2018 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 703 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 614 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 246 millioner kroner (2017: 302 millioner kroner).
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:13
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. Fortum Oslo Varme mener det er positivt at Regjeringen viderefører satsningen på fangst og lagring av CO2 i Norge.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:20
OED har avslått søknadene fra SFE Produksjon AS om bygging av Gjengedal kraftverk med regulering og overføring i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.
Fredag, 18 mai, 2018 - 11:01
Infratek Sverige AB er tildelt service- og vedlikeholdskontrakt for vedlikehold på jernbanen i Stockholm Nord. Avtalen med Trafikverket gjelder i fem år med to opsjonsår, og har en verdi på rundt 500 MSEK.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 09:49