- Det er en krevende jobb når 450 sekker med gytegrus skal på plass, forteller Aleksander Andersen, Agder Energi Vannkraft.

Oppretter nytt gyteområde for laks

I løpet av noen korte dager legger Agder Energi ut 400 tonn grus for å skape nye gyteplasser til laksen i Nidelva.
Fredag, 8 september, 2017 - 09:37

Kilde: Agder Energi

I samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder skal Agder Energi gjøre et omfattende tiltak ved Blakstad i Froland for å øke laksebestanden i vassdraget.

400 tonn gytegrus
Til sammen 450 sekker med gytegrus skal fraktes med helikopter og fordeles utover et område på cirka 1000 m2. 

- Laksehunnen er kravstor og stiller helt bestemte krav til stedet hun legger rognene sine. Vi legger derfor nå ut et stort gytefelt i en del av elva hvor det har vært svært lav produksjon av laksunger i dag, forteller Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver Miljø i Agder Energi.

Forskere fra Uni Research Miljø i Bergen sørger for at grusen skaper gode gyteforhold for laksen når de fordeler ut grusen for hånd. Det er lite egnede gyteområder i de stilleflytende delene av elva og Agder Energi håper dette grusutlegget vil bidra til å øke produksjonen av laks i Nidelva vesentlig. 

Smart tiltak
Sven Erik Gabrielsen, forsker i Uni Research Miljø, kjenner godt til tiltakene i Nidelva, da han har vært med å identifisere flaskehalser som hemmer reetableringsprosessen i vassdraget – over flere år.

- Dette er et smart tiltak på dette elvestrekket for å øke produksjonen av lakseunger. Det blir et betydelig stort og viktig område for å styrke den naturlige rekrutteringen, sier han. 

I tillegg til grusen vil det bli lagt ut en god del store stein som vil gi skjul og standplasser for fisken.  

Lønner seg med samarbeid
Arbeidet er en del av “Reetablering av laks i Nidelv”, et forum bestående av representanter for myndigheter, grunneiere og regulant, som har som mål å reetablere en livskraftig laksebestand. Det er tidligere gjennomført mye forskning og viktige tiltak som kalking av vassdraget, vandringsløsninger forbi kraftverksdammene og elektrisk fiskesperre ved utløpet av Rygene kraftverk.

- Målet med arbeidet er å ivareta både laksen og kraftproduksjonen i Nidelva, sier Aleksander Andersen, som trekker frem samarbeidet med Fylkesmann, NVE, kommnen og grunneiere som avgjørende for gjennomføringen.

Den spesielle gytegrusen blir levert av Reddal sand og flygningen utføres av Fjellfly. 

- Vi har spesielt fått god hjelp av teknisk i Froland kommune som bistår med den praktiske gjennomføringen, sier han.  

Finansiering
Prosjektet har en kostnadsramme på 1,1 millioner kroner og finansieres av Agder Energi og Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Bra Miljöval, et miljømerke som drives av den svenske Naturvernforeningen. Midlene kommer fra et fond som bygges opp i forbindelse med Agder Energis salg av opprinnelsesgarantier fra anlegg som er godkjent etter strenge kriterier gitt av svenske Naturskyddsföreningen.

På forsiden nå

Denne uken ble luka mellom Skjerkevatn og Nåvatn åpnet for siste gang. Nå fyller Agder Energi et nytt magasin i Åseral i Vest-Agder.
Fredag, 17 november, 2017 - 08:58
Kjell Myrann er av DSB engasjert til å lede arbeidet med å utrede en fremtidsrettet omlegging av virksomheten til DLE (Det Lokale Eltilsyn). Oppgaven har et tidsperspektiv på to til tre år.
Torsdag, 16 november, 2017 - 09:01
Nå er det mer tilgjengelige ressurser enn hva som er vanlig på denne årstiden. Det minsker risikoen for vedvarende høye kraftpriser i vinter.
Fredag, 17 november, 2017 - 09:12
Alle kunder forventer nå at leverandørene tilbyr mer kontroll og styring av eget energiforbruk, skriver Capgemini i sin Wemo-rapport 2017.
Torsdag, 16 november, 2017 - 09:29
OED har stadfestet NVEs vedtak om konsesjon til HybridTech for bygging og drift av Faurefjell vindkraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland.
Fredag, 17 november, 2017 - 09:20
I konkurranse med over 130 europeiske søknader har det NTNU-baserte prosjektet HydroFlex nå fått tildelt nesten 60 millioner kroner i forskningsmidler fra EU-kommisjonens Horizon 2020.
Onsdag, 15 november, 2017 - 09:02
Teknologi for sol- og vindkraft blir stadig billigere, mens utbyggingskostnaden for kullkraft står på stedet hvil og kjernekraftverk er blitt vesentlig dyrere.
Fredag, 17 november, 2017 - 09:05
Ny rapport viser:
I en rapport lagt frem på verdens klimatoppmøte (COP23) kommer det frem at kostnaden for å produsere fornybar energi forventes å bli halvert frem mot 2040. Norge leder an i utviklingen og kan bidra til å løfte resten av Europa bort fra kullkraft og såkalt skitten energi.
Torsdag, 16 november, 2017 - 09:20
Fredagskommentar:
Jeg har vært tett på en av de største omstillingene i norsk industri. Tro meg; det var ingen øvelse for amatører. Det er SSB-saken er kraftig påminnelse om.
Fredag, 17 november, 2017 - 09:25
Statnett har kuttet kostnadene betydelig på enkelte av prosjektene sine. Anslaget for planlagte investeringer i kraftnettet de neste ti årene er nå redusert med ni milliarder kroner.
Torsdag, 16 november, 2017 - 08:56
Det foreslås i statsbudsjettet for 2018 omfattende endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2019. LVK krever at det nedsettes et lovutvalg, slik vi ba om allerede i 2015.
Tirsdag, 14 november, 2017 - 09:49
Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA mener Norge bør satse sterkere på utvikling av mulighetene i fornybar energi til havs og havvind spesielt.
Onsdag, 15 november, 2017 - 09:32
Det var færre feil i strømnettet enn vanlig i fjor. Få høst- og vinterstormer og mindre lynaktivitet enn normalt er hovedårsaken.
Torsdag, 16 november, 2017 - 08:52
Forskere har utviklet en metode som tar vare på villaksen og samtidig bevarer kraftproduksjonen i norske vassdrag. Nå blir metoden satt ut i praksis gjennom en ny utdanning.
Onsdag, 15 november, 2017 - 09:14
Den digitale utfordreren i strømmarkedet, Tibber, har inngått en allianse med BKK. Gjennom Tibber får norske husholdninger nå muligheten til å handle strøm direkte fra alle BKK sine kraftverk.
Tirsdag, 14 november, 2017 - 09:56
Energisparende LED-lys tar nå fullstendig over for halogenpærer og lysrør. De er mer miljøvennlige og mindre brannfarlige enn tradisjonelle lyspærer.
Onsdag, 15 november, 2017 - 09:23
E-CO Energi (FHR) planlegger ombygging av dam Strandevatn i Hol i perioden 2018 til 2019.
Tirsdag, 14 november, 2017 - 10:00
Det kunne vært tatt fra en science fiction-film, men er like virkelig som den kaldklare Kragerø-lufta: mandag tok Connected Drone, et dronesystem med kunstig intelligens, av fra en avsidesliggende parkeringsplass ved Telemark-byen.
Tirsdag, 14 november, 2017 - 09:41