- Det er en krevende jobb når 450 sekker med gytegrus skal på plass, forteller Aleksander Andersen, Agder Energi Vannkraft.

Oppretter nytt gyteområde for laks

I løpet av noen korte dager legger Agder Energi ut 400 tonn grus for å skape nye gyteplasser til laksen i Nidelva.
Fredag, 8 september, 2017 - 09:37

Kilde: Agder Energi

I samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder skal Agder Energi gjøre et omfattende tiltak ved Blakstad i Froland for å øke laksebestanden i vassdraget.

400 tonn gytegrus
Til sammen 450 sekker med gytegrus skal fraktes med helikopter og fordeles utover et område på cirka 1000 m2. 

- Laksehunnen er kravstor og stiller helt bestemte krav til stedet hun legger rognene sine. Vi legger derfor nå ut et stort gytefelt i en del av elva hvor det har vært svært lav produksjon av laksunger i dag, forteller Aleksander L. Andersen, spesialrådgiver Miljø i Agder Energi.

Forskere fra Uni Research Miljø i Bergen sørger for at grusen skaper gode gyteforhold for laksen når de fordeler ut grusen for hånd. Det er lite egnede gyteområder i de stilleflytende delene av elva og Agder Energi håper dette grusutlegget vil bidra til å øke produksjonen av laks i Nidelva vesentlig. 

Smart tiltak
Sven Erik Gabrielsen, forsker i Uni Research Miljø, kjenner godt til tiltakene i Nidelva, da han har vært med å identifisere flaskehalser som hemmer reetableringsprosessen i vassdraget – over flere år.

- Dette er et smart tiltak på dette elvestrekket for å øke produksjonen av lakseunger. Det blir et betydelig stort og viktig område for å styrke den naturlige rekrutteringen, sier han. 

I tillegg til grusen vil det bli lagt ut en god del store stein som vil gi skjul og standplasser for fisken.  

Lønner seg med samarbeid
Arbeidet er en del av “Reetablering av laks i Nidelv”, et forum bestående av representanter for myndigheter, grunneiere og regulant, som har som mål å reetablere en livskraftig laksebestand. Det er tidligere gjennomført mye forskning og viktige tiltak som kalking av vassdraget, vandringsløsninger forbi kraftverksdammene og elektrisk fiskesperre ved utløpet av Rygene kraftverk.

- Målet med arbeidet er å ivareta både laksen og kraftproduksjonen i Nidelva, sier Aleksander Andersen, som trekker frem samarbeidet med Fylkesmann, NVE, kommnen og grunneiere som avgjørende for gjennomføringen.

Den spesielle gytegrusen blir levert av Reddal sand og flygningen utføres av Fjellfly. 

- Vi har spesielt fått god hjelp av teknisk i Froland kommune som bistår med den praktiske gjennomføringen, sier han.  

Finansiering
Prosjektet har en kostnadsramme på 1,1 millioner kroner og finansieres av Agder Energi og Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Bra Miljöval, et miljømerke som drives av den svenske Naturvernforeningen. Midlene kommer fra et fond som bygges opp i forbindelse med Agder Energis salg av opprinnelsesgarantier fra anlegg som er godkjent etter strenge kriterier gitt av svenske Naturskyddsföreningen.

På forsiden nå

Nettalliansen sitt AMS-prosjekt startet opp i august 2015, og 30 av Nettalliansens 47 eierselskaper deltar i utrullingen av nye målere. AMS-måler nr 100.000 ble i september montert hos Hålogaland Kraft Nett og prosjektet er i rute med planlagt fremdrift.
Mandag, 25 september, 2017 - 09:43
Jøssang kraftverk var endelig i kommersiell drift etter en lang uttesting og igangkjøringsperiode. - Det har vært noen utfordringer med å få Jøssang i gang igjen, men dette er nå løst, sier kraftverksjef i Lyse Produksjon, Arve Jakobsen.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:29
Dag Rune Stensaas har hatt lederstillinger i regionen i 30 år og var blant annet med på å starte Enova i Trondheim i 2002. Han også vært høyskolelektor og studieleder ved NTNU.
Mandag, 25 september, 2017 - 10:00
Det skal investeres mer enn 100 milliarder kroner i det norske strømnettet i årene som kommer. Men må det virkelig bli så dyrt? Nå etableres Utgard Microgrid der forretningsideen er at det er mulig å spare store penger for norske nettselskaper og nettleiebetalere ved å tenke alternativt. Bak det nye selskapet står Powel og TrønderEnergi.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:37
ABB kunngjør oppkjøp GE Industrial Solutions, GEs globale elektrifiseringsvirksomhet. GE Industrial Solutions har gode kundeforhold i over 100 land og en etablert installert base med sterke røtter i Nord-Amerika, ABBs største marked. GE Industrial Solutions har hovedkontor i Atlanta, Georgia, og har rundt 13 500 ansatte over hele verden.
Tirsdag, 26 september, 2017 - 08:41
Straume kraftverk i Setesdal er en sjeldenhet i dagens småkraftutbygging. I egen regi og med stor egeninnsats har fire bønder i Setesdal og en tomannsbedrift på under ett år reist kraftverket.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:06
Vi skal fire år tilbake i tid for å finne kullpriser som er høyere enn i dag. Dette påvirker de fleste kraftmarked.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:22
Studien utforsker potensialet for bruk av lange, undervanns kraftkabler for havbunnsutstyr som pumper og kompressorer for en økonomisk og sikker produksjon av hydrokarboner.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:36
Fredagskommentar:
Arbeidet med forskriftene for selskapsmessig og funksjonelt skille går mot slutten. Vi henstiller NVE om å utforme forskriftene så fleksible som mulig.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:43
Skagerak Varme jakter nye måter å øke fjernvarmesalget på. Blant annet lanserer de en løsning hvor utbyggere kan bytte ut dieselaggregat med fornybar fjernvarme i byggeperioden.
Mandag, 25 september, 2017 - 09:51
PEAB er tildelt anleggskontrakten for den tredje i rekken av de seks vindparkene til Fosen Vind. Det er PEABs anleggsavdeling i Trondheim som skal bygge vindparken på Hitra. I november begynner arbeidet med 12 km vei, 26 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Hitra 2 vindpark.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:24
Landstrøm for skip vil gi et viktig bidrag i arbeidet med å minske utslippet av avgasser. Norske Thomas Høven vil nå lede den viktige internasjonale standardiseringen.
Fredag, 22 september, 2017 - 09:29
I tre av ti norske hjem blir vaskemaskin eller oppvaskmaskin brukt nattestid eller når ingen er hjemme. En av åtte setter også tørketrommelen i gang før de legger seg eller forlater boligen. Nå advarer brannfaglige eksperter mot denne praksisen.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:12
OED har stadfestet konsesjonen til TrønderEnergi Kraft AS for Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu. Samtidig opprettholdes NVEs avslag til E.ONs til søknad om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune.
Onsdag, 20 september, 2017 - 08:33
Drangedal everk KF ønsker å nytte meir av fallet i elva Suvdøla i Drangedal. Det er eit kraftverk i vassdraget i dag. For å få ei meir effektiv og moderne drift vil Everket fjerne det gamle kraftverket, og forlenge den eksisterende røyrgata for å auke produksjonen i eit nytt Suvdøla kraftverk som utnytter ei større fallhøgd og meir av den regulerte vassføringa.
Onsdag, 20 september, 2017 - 08:44
«En mann går inn på en bar … og betaler med Bitcoin».Det er ikke starten på en dårlig vits, tvert imot er dette realiteten nå. Kryptovalutaen er blitt mainstream. Stadig dukker det opp steder som aksepterer Bitcoin som betaling, også i Norge.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:39
Metodebladet er utgitt i samarbeid med REN, i forbindelse med Metodedagene i Drammen Travpark 14. og 15. juni.
Onsdag, 14 juni, 2017 - 16:15
Etter en undersøkelse gjennomført av 20 europeiske myndigheter ble nesten halvparten av LED-lampene trukket fra markedet fordi de ikke fylte EUs produktkrav.
Torsdag, 21 september, 2017 - 09:32