Med godt økonomisk resultat i 2017 har BKK koblet seg til fremtiden og sterkere satsing på innovasjon.

Kommer styrket ut av 2017

BKKs finansielle stilling er styrket. Samtidig gir lønnsomhetsarbeidet i konsernet synlige effekter. Høyere kraftpris og resultateffekt fra urealiserte kraftkontrakter gir også positive bidrag, viser selskapets foreløpige konsernresultat for 2017.
Fredag, 16 februar, 2018 - 09:28

Kilde: BKK

BKKs konsernresultat for 2017 er på 879 millioner kroner. 2016-resultatet på 1 011 millioner kroner var preget av ekstraordinær gevinstrealisering i størrelsesorden 350 millioner kroner i 2016.

Områdeprisen i 2017 var på 28,8 EUR/MWh mot 24,9 EUR/MWh året før. Vannkraftproduksjonen i 2017 viser en nedgang fra 7 761 GWh i 2016 til 6 947 GWh i 2017.

- Det er gledelig å konstatere at lønnsomhetsarbeidet begynner å gi synlige effekter på resultatet. Det er også oppløftende at selskapets finansielle stilling er styrket etter oppgjøret på 1,4 milliarder kroner for nettanleggene Mongstad-Kollsnes og Kollsnes-Fana som ble mottatt fra Statnett før årsskiftet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

BKKs konsernresultat for 4. kvartal 2017 er 219 millioner kroner, en økning på 25 millioner kroner fra samme tidspunkt i 2016. Økte inntekter fra nettvirksomheten og lavere driftskostnader medvirker til å løfte resultatet. Vannkraftproduksjonen i 4. kvartal 2017 var ni prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2016.  Kraftleveringen i BKKs nettområde (regionalnettet) utgjorde 2 730 GWh i 4. kvartal 2017. Dette er en økning på seks prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2016.

Norden har i årets siste kvartal vært preget av mer nedbør enn normalt og høy vindkraftproduksjon i både Tyskland og de nordiske landene. Dette har dempet effekten av økte priser på kull og CO2-kvoter. Ved utgangen av kvartalet var den hydrologiske situasjonen i Norden 10 TWh over normalen.

Spotprisen har holdt seg relativt høy med unntak av enkelte perioder med svært høy vindkraftproduksjon. Prisen i vårt område var 14 % høyere enn samme kvartal i 2016. Prisene i terminmarkedet steg videre utover i kvartalet. Terminprisene falt noe tilbake inn mot årsskiftet grunnet bedring i de hydrologiske forholdene i Norden. 

Prisene i elsertifikatmarkedet har steget noe gjennom kvartalet og kontrakter for levering i mars 2018 (frontkontrakter) handles nå for ca. 85 SEK/MWh. Selv om overbalansen i elsertifikatmarkedet vil reduseres i årene fremover, er de 28,4 TWh som var målsetningen, mer enn overtegnet. Det gjøres fortsatt nye investeringsbeslutninger i elsertifikatmarkedet.

BKK har besluttet å redusere aktiviteten i selskaper som erverver, bygger eller drifter vannkraftverk i utlandet. BKK Produksjon har derfor inngått avtale om salg av sin aksjepost (35,1 prosent) i selskapet Agua Imara til Norfund. Dette medfører en verdinedskrivning av aksjeposten på 99,7 millioner kroner.

- Endringene og endringstakten i energibransjen påvirker også BKK. Vi ønsker å være med og forme fremtidens løsninger og forretningsmodeller. Derfor øker vi satsingen på innovasjon. I 2018 er målet vårt å få opp minst tre gode BKK-prosjekter som har potensial til å skape ny forretningsvirksomhet, sier Hilland.

Et annet viktig tiltak for å møte endringene er å bedre lønnsomheten. Effekten av realiserte tiltak i BKKs ambisjon om bedret lønnsomhet på 350 millioner kroner innen 2020 er i henhold til planen.

På forsiden nå

På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:12
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:16
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:26
Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:29
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39
Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:21
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:34
Fredagskommentar:
På denne siden av tusenårsskiftet er det bygget flere hundre småkraftverk her i landet. Det kan best karakteriseres som en renessanse av tidligere tiders bygdekraftverk.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:39
Torsdag sist veke gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i rundt 12 000 heimar.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:09
Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00
Solcellene må slanke seg. For da kan vi få flere av dem, skriver solcelleforsker Birgit Ryningen.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:43
Infratek skal utføre alt av sanerings- og kabelarbeider i fjellanlegget når Skjomen koblingsstasjon i Narvik skal rehabiliteres og fornyes.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:27
Det var stor festivitas rundt åpningen av det åtte etasjers nye bygget til Ringerikskraft onsdag. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var til stede og klippet snoren, godt assistert av ”kongen”, alias komiker Jonas Rønning.
Torsdag, 13 september, 2018 - 12:45
På Smartgridkonferansen i Trondheim i går lanserer Rejlers Embriq siste tilskudd til Smartgridplattformen Quant: Quant Insight.
Onsdag, 12 september, 2018 - 09:45
25. september åpner Nordic Edge Expo dørene i Stavanger med ambisjoner om 5000 besøkende. Lyse er med som hovedsamarbeidspartner.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:19
I løpet av de siste få årene har både strømnett og kraftprodusenter blitt utsatt for hacking. Noen angrep har vært vellykkede og er kjent for offentligheten, mange flere har blitt avverget.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:35
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 44,6 øre/kWh i 2. kvartal 2018 – en oppgang på 35 prosent fra 2. kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:20