Med godt økonomisk resultat i 2017 har BKK koblet seg til fremtiden og sterkere satsing på innovasjon.

Kommer styrket ut av 2017

BKKs finansielle stilling er styrket. Samtidig gir lønnsomhetsarbeidet i konsernet synlige effekter. Høyere kraftpris og resultateffekt fra urealiserte kraftkontrakter gir også positive bidrag, viser selskapets foreløpige konsernresultat for 2017.
Fredag, 16 februar, 2018 - 09:28

Kilde: BKK

BKKs konsernresultat for 2017 er på 879 millioner kroner. 2016-resultatet på 1 011 millioner kroner var preget av ekstraordinær gevinstrealisering i størrelsesorden 350 millioner kroner i 2016.

Områdeprisen i 2017 var på 28,8 EUR/MWh mot 24,9 EUR/MWh året før. Vannkraftproduksjonen i 2017 viser en nedgang fra 7 761 GWh i 2016 til 6 947 GWh i 2017.

- Det er gledelig å konstatere at lønnsomhetsarbeidet begynner å gi synlige effekter på resultatet. Det er også oppløftende at selskapets finansielle stilling er styrket etter oppgjøret på 1,4 milliarder kroner for nettanleggene Mongstad-Kollsnes og Kollsnes-Fana som ble mottatt fra Statnett før årsskiftet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

BKKs konsernresultat for 4. kvartal 2017 er 219 millioner kroner, en økning på 25 millioner kroner fra samme tidspunkt i 2016. Økte inntekter fra nettvirksomheten og lavere driftskostnader medvirker til å løfte resultatet. Vannkraftproduksjonen i 4. kvartal 2017 var ni prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2016.  Kraftleveringen i BKKs nettområde (regionalnettet) utgjorde 2 730 GWh i 4. kvartal 2017. Dette er en økning på seks prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2016.

Norden har i årets siste kvartal vært preget av mer nedbør enn normalt og høy vindkraftproduksjon i både Tyskland og de nordiske landene. Dette har dempet effekten av økte priser på kull og CO2-kvoter. Ved utgangen av kvartalet var den hydrologiske situasjonen i Norden 10 TWh over normalen.

Spotprisen har holdt seg relativt høy med unntak av enkelte perioder med svært høy vindkraftproduksjon. Prisen i vårt område var 14 % høyere enn samme kvartal i 2016. Prisene i terminmarkedet steg videre utover i kvartalet. Terminprisene falt noe tilbake inn mot årsskiftet grunnet bedring i de hydrologiske forholdene i Norden. 

Prisene i elsertifikatmarkedet har steget noe gjennom kvartalet og kontrakter for levering i mars 2018 (frontkontrakter) handles nå for ca. 85 SEK/MWh. Selv om overbalansen i elsertifikatmarkedet vil reduseres i årene fremover, er de 28,4 TWh som var målsetningen, mer enn overtegnet. Det gjøres fortsatt nye investeringsbeslutninger i elsertifikatmarkedet.

BKK har besluttet å redusere aktiviteten i selskaper som erverver, bygger eller drifter vannkraftverk i utlandet. BKK Produksjon har derfor inngått avtale om salg av sin aksjepost (35,1 prosent) i selskapet Agua Imara til Norfund. Dette medfører en verdinedskrivning av aksjeposten på 99,7 millioner kroner.

- Endringene og endringstakten i energibransjen påvirker også BKK. Vi ønsker å være med og forme fremtidens løsninger og forretningsmodeller. Derfor øker vi satsingen på innovasjon. I 2018 er målet vårt å få opp minst tre gode BKK-prosjekter som har potensial til å skape ny forretningsvirksomhet, sier Hilland.

Et annet viktig tiltak for å møte endringene er å bedre lønnsomheten. Effekten av realiserte tiltak i BKKs ambisjon om bedret lønnsomhet på 350 millioner kroner innen 2020 er i henhold til planen.

På forsiden nå

Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:47
- Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på denne flygningen og se at vi er i gang med utviklingen av framtidens luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:54
Europas beste vindressurser forent med en rivende teknologiutvikling, har gjort norsk vindkraft til den billigste nye kraftformen i Europa.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:36
- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:01
I forrige uke ble det tatt nok et stort skritt i retning av et europeisk kraftmarked. Med nye muligheter for å handle på tvers av grensene, åpnes nye muligheter for et kraftsystem med bedre balanse.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:49
PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri.
Fredag, 15 juni, 2018 - 09:41
Siden årsskiftet har det vært storoppussing på Sundsbarm. Kraftstasjonen i Seljord i Telemark har fått nytt kontrollanlegg og ny turbinregulator i tillegg til at flere mindre jobber er gjennomført
Torsdag, 14 juni, 2018 - 13:09
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og redusere faren for brann i boligen din.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:53
Fredagskommentar:
Eller mer presist; hvem passer til å bli sjef i NVE? Det er langt fra alle som kan ta lederrollen i dette konglomeratet av aktiviteter.
Fredag, 15 juni, 2018 - 16:06
Krutåga Kraft AS har i statsråd fått konsesjon til bygging av Krutåga kraftverk og regulering av Krutvatn, med tilhørende nettilknytning. Hattfjelldal Kraft AS har samtidig fått konsesjon til bygging av Mølnhusbekken kraftverk. Begge kraftverkene ligger i Hattfjelldal kommune, Nordland.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:43
Equinor har inngått avtale med Martifer Renewables om kjøp av 50 % eierandel i solenergiprosjektet Guanizul 2A (G2A) i Argentina. Prosjektet har potensial til å forsyne rundt 80.000 argentinske husstander med fornybar energi.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:07
Med kaldt vann, varm stein og innovativ teknologi skal rusegropa på Oslo lufthavn varmes opp gjennom Norges dypeste landbaserte energibrønn.
Onsdag, 13 juni, 2018 - 09:19
Vardar AS, gjennom datterselskapet Vardar Eurus AS, inngikk 28. mai en avtale med det estisk statlig eide energiselskapet Eesti Energia om salg av sine eierandeler i selskapet Nelja Energia AS.
Fredag, 15 juni, 2018 - 09:36
31 nettselskap forenede sin innsats og implementerer sin AMS-løsning sammen, under ledelse og veiledning av Nettalliansen.
Onsdag, 13 juni, 2018 - 09:31
Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.
Fredag, 15 juni, 2018 - 09:28
Troms Krafts økonomiske situasjon er nå så god at selskapet kan nedbetale lån til eierne.
Fredag, 15 juni, 2018 - 09:08
Sammen med sine partnere jobber Equinor med mulighetene for å elektrifisere tre plattformer som i dag drives med gassturbiner. Omleggingene kan kutte CO2-utslipp fra Troll C og Sleipner-området med over 600.000 tonn årlig.
Tirsdag, 12 juni, 2018 - 08:44
Fortum har inngått en avtale om å selge sin eierandel på 10 prosent i Hafslund Produksjon Holding AS til Svartisen Holding AS, et norsk selskap eid av de finske energiselskapene Vantaan Energia Oy, Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab og Oulun Seudun Sähkö.
Torsdag, 14 juni, 2018 - 12:42