Å skyve industrien foran seg i motstanden mot kraftkabler med utlandet har kanskje noe for seg i dag. I morgen kan det være en sovepute, fremholdes det i denne artikkelen fra KS Bedrift. (Foto: Lars Horn)

Konkurransefortrinn på lånt tid

Motstandere av kraftutveksling med Europa argumenterer med at lave kraftpriser er Norges konkurransefortrinn. Det kan være å stikke hodet i sanden.
Onsdag, 28 februar, 2018 - 09:01

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift 

Norsk kraftproduksjon gir industrien konkurransefortrinn. Med lave driftskostnader, overskuddskraft og en evigvarende innsatsfaktor, vannkraften, er vi i dag et av Europas lavkostland per kilowatt time. Vi tilbyr også et produkt etterspurt av industrien: Garantert bærekraftig energi. Europa ser med misunnelse nordover.

Å tro at vi vil være kongen på den grønne haugen i all fremtid kan være en sovepute. Årsaken finner vi i et europeisk energisystem i rask utvikling. Dette har betydning for norsk industris konkurranseevne i møtet med europeiske aktører.

Kraftprisen mot null i perioder

Omstillingen i det europeiske energisystemet er drevet av raskt fallende fornybarkostnader. Prisen per kilowatt time fornybar i Europa, mellomlandsforbindelser og utviklingen i lagringsmuligheter driver markedet i årene fremover.

Kraftprisen gjenspeiler prisen på bygging og drift av ny produksjon. I fjor ble det for første gang lagt inn bud for dansk, offshore vindkraft uten subsidier. Kostnadene vil fortsette å falle kraftig frem mot 2030. IRENA (International Renewable Energy Agency) vurderer at potensialet for vindkraft i Europa er 327 Gigawatt, nesten en tredel av total effekt i det europeiske kraftsystemet, eller drøyt ti ganger mer enn installert effekt i det norske kraftsystemet. Potensialet for solenergi i Europa er også betydelig – 270 GW, i henhold til IRENA. Når det (i mer solrike områder i verden) legges inn bud til under to dollarcent per kWh solkraft, signaliseres forventning om fortsatt raskt fallende priser for solenergi.

Langvarige leveringskontrakter mellom industri og fornybarprodusenter, strengere krav til energieffektivisering, gradvis tilstramming i kvotesystemet og kommende EU-vedtak som i praksis vil forby ny kullkraft etter 2025, vil gi videre fart i utviklingen. I perioder med sterk sol og/ eller vind, stuper kraftprisen. Når Europa knyttes sammen av mellomlandskabler og underlegges felles regulering, utjevnes prisene. I tillegg faller kostnader ved energilagring, noe som gir et voksende marked for batterier. Lagring reduserer prissvingninger ytterligere.

Kontraproduktivt

Motstanderne hevder flere kabler gir mer eksport. Avhengig av prisnivå og -struktur, kan det også hende Norge i perioder blir netto kraftimportør. Norge importerer allerede billig, grønn kraft fra Europa i korte perioder, som i romjulen, da danske vindmøller gikk for fullt. Med europeisk kraft som i lengre perioder har lavere produksjonskostnad enn i Norge, vil det bli mer slik import over kablene.

Da blir den harde, men rene sannhet at jo færre mellomlandskabler, desto høyere kan den norske kraftprisen i perioder bli sammenliknet med den europeiske. Jo flere mellomlandskabler vi importerer gjennom, desto nærmere vil vi komme de europeiske prisene – pluss påslaget for transporttap. Uansett har det konsekvenser for Norge som lavprisområde.

Det er neppe altfor kreativt å spå at europeiske energiintensive industrier, som står for en tredel av EUs totale energiforbruk, i økende grad vil gå over til ren kraft og biomasse til priser som godt kan være konkurransedyktige med de norske. Å skyve industrien foran seg i motstanden mot kraftutveksling har kanskje noe for seg i dag. I morgen kan det være en sovepute. Konkurransefortrinnet lave kraftpriser gir oss kan bli spist opp i løpet av de neste tiårene.

På forsiden nå

Hydrologiske beregninger viser at regulerte vassdrag bidro til å dempe flommene i Sør-Norge i oktober.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 09:56
Det er en dokumenterbar sannhet at kompetanseprofilen til norsk vannkraft ikke er som den en gang var. Men det finnes unntak. Turbinregulatorteknologi fra Hymatec Controls er blant den fremste i verden.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:24
56 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Elektro- og dataingeniører er mest etterspurt.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:43
Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:48
Syv av ti nordmenn uttrykker bekymring for at samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av cyberangrep. Samtidig sier mer enn én av fire næringslivsledere at de ikke vet hva de skal gjøre hvis deres selskap blir angrepet. Nå går Telenor inn i et nytt marked som leverandør av sikkerhetstjenester.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:54
Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:07
Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:19
For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Maskinsikkerhetsnormen gir en metode som sikrer dette og er godkjent av EU kommisjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir nå en revidert utgave av normen som erstatter 2006 utgaven.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:14
Fredagskommentar:
TrønderEnergi Nett og NTE Nett har slått seg sammen og blitt til landets nest største nettkonsern. Selv om fusjonen var varslet løfter den ny oppmerksomhet rundt spørsmål knyttet til strømnettstrukturen her i landet.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 10:09
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:58
Ni av ti husstander har nå fått installert automatisk strømmåler. Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med målerbyttet.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:41
Vi ønsker at kundene våre skal spare strøm for å unngå høye strømregninger. Her er våre beste sparetips.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:51
DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:36
Skagerak Naturgass bruker navnene til begge eierne når de skifter navn til Air Liquide Skagerak. Sammen med blant andre Litra og Tine skal de vise at fornybar biogass er et minst like bra drivstoff som diesel.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:31
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48
Agder Energi er med i den nyopprettede norske delen av FNs Global Compact - verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar. Organisasjonen jobber for at samfunnsansvar skal være en naturlig del av strategien til medlemsvirksomhetene.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:59
Tussa sine vassmagasin er fulle eller snart fulle. Den siste veka har kombinasjonen snøsmelting og nedbør gitt tilsig til magasina på 250 % av normalen.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:07
I 1965 satte E-CO Energi i drift Usta kraftverk. Siden den gang er det gjennomført flere revisjoner. Nå tas det et omfattende oppgraderingsløft.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:03