Å skyve industrien foran seg i motstanden mot kraftkabler med utlandet har kanskje noe for seg i dag. I morgen kan det være en sovepute, fremholdes det i denne artikkelen fra KS Bedrift. (Foto: Lars Horn)

Konkurransefortrinn på lånt tid

Motstandere av kraftutveksling med Europa argumenterer med at lave kraftpriser er Norges konkurransefortrinn. Det kan være å stikke hodet i sanden.
Onsdag, 28 februar, 2018 - 09:01

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift 

Norsk kraftproduksjon gir industrien konkurransefortrinn. Med lave driftskostnader, overskuddskraft og en evigvarende innsatsfaktor, vannkraften, er vi i dag et av Europas lavkostland per kilowatt time. Vi tilbyr også et produkt etterspurt av industrien: Garantert bærekraftig energi. Europa ser med misunnelse nordover.

Å tro at vi vil være kongen på den grønne haugen i all fremtid kan være en sovepute. Årsaken finner vi i et europeisk energisystem i rask utvikling. Dette har betydning for norsk industris konkurranseevne i møtet med europeiske aktører.

Kraftprisen mot null i perioder

Omstillingen i det europeiske energisystemet er drevet av raskt fallende fornybarkostnader. Prisen per kilowatt time fornybar i Europa, mellomlandsforbindelser og utviklingen i lagringsmuligheter driver markedet i årene fremover.

Kraftprisen gjenspeiler prisen på bygging og drift av ny produksjon. I fjor ble det for første gang lagt inn bud for dansk, offshore vindkraft uten subsidier. Kostnadene vil fortsette å falle kraftig frem mot 2030. IRENA (International Renewable Energy Agency) vurderer at potensialet for vindkraft i Europa er 327 Gigawatt, nesten en tredel av total effekt i det europeiske kraftsystemet, eller drøyt ti ganger mer enn installert effekt i det norske kraftsystemet. Potensialet for solenergi i Europa er også betydelig – 270 GW, i henhold til IRENA. Når det (i mer solrike områder i verden) legges inn bud til under to dollarcent per kWh solkraft, signaliseres forventning om fortsatt raskt fallende priser for solenergi.

Langvarige leveringskontrakter mellom industri og fornybarprodusenter, strengere krav til energieffektivisering, gradvis tilstramming i kvotesystemet og kommende EU-vedtak som i praksis vil forby ny kullkraft etter 2025, vil gi videre fart i utviklingen. I perioder med sterk sol og/ eller vind, stuper kraftprisen. Når Europa knyttes sammen av mellomlandskabler og underlegges felles regulering, utjevnes prisene. I tillegg faller kostnader ved energilagring, noe som gir et voksende marked for batterier. Lagring reduserer prissvingninger ytterligere.

Kontraproduktivt

Motstanderne hevder flere kabler gir mer eksport. Avhengig av prisnivå og -struktur, kan det også hende Norge i perioder blir netto kraftimportør. Norge importerer allerede billig, grønn kraft fra Europa i korte perioder, som i romjulen, da danske vindmøller gikk for fullt. Med europeisk kraft som i lengre perioder har lavere produksjonskostnad enn i Norge, vil det bli mer slik import over kablene.

Da blir den harde, men rene sannhet at jo færre mellomlandskabler, desto høyere kan den norske kraftprisen i perioder bli sammenliknet med den europeiske. Jo flere mellomlandskabler vi importerer gjennom, desto nærmere vil vi komme de europeiske prisene – pluss påslaget for transporttap. Uansett har det konsekvenser for Norge som lavprisområde.

Det er neppe altfor kreativt å spå at europeiske energiintensive industrier, som står for en tredel av EUs totale energiforbruk, i økende grad vil gå over til ren kraft og biomasse til priser som godt kan være konkurransedyktige med de norske. Å skyve industrien foran seg i motstanden mot kraftutveksling har kanskje noe for seg i dag. I morgen kan det være en sovepute. Konkurransefortrinnet lave kraftpriser gir oss kan bli spist opp i løpet av de neste tiårene.

På forsiden nå

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:25
Kun 1 av 10 mener selv at de har god kunnskap om kunstig intelligens. De som vet mest, er optimister. Lav kunnskap gir på den andre siden, opphav til frykt og forvirring. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Microsoft Norge.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:36
Det er et betydelig potensial for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra den norske bygningsmassen. Det viser en studie av effekter av forskning på energiområdet som ble overrakt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fredag.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:23
I uke 3 og 4 skal Sira-Kvina gjennomføre vassdragsøvelse. Vi øver regelmessig på ulike hendelser, og denne gangen skal vi gjennomføre en øvelse i samarbeid med både politi og Sirdal kommune.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:28
2018 ble et år med ekstrem variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:44
En av verdens største aktører i energibransjen etablerer hovedkontor for Norden i Oslo når Infratek i Norge, Sverige og Finland i går offisielt ble Omexom - et globalt nettverk med 400 avdelinger i over 30 land.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:50
Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:36
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Med vinterens høye strømpriser, kan det nå lønne seg ekstra med varmepumpe. Gunn Moaksen (50) fra Nordkjosbotn i Troms, sammenlignet strømforbruket sitt med og uten varmepumpe. Allerede etter ett år hadde hun spart 6 000 kroner i strøm.
Mandag, 21 januar, 2019 - 10:04
Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:29
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:38
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:33
Har du noen gang følt at du mottar strømregningen uten å vite hva vi egentlig betaler for? Høyteknologiske bedrifter trenger kontinuerlig korreks for å snakke et språk kundene forstår. Studenter spiller en viktig rolle i den utviklingsprosessen.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:55
Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:57
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:45
Skagerak Nett er det nettselskapet med mest tilfredse privatkunder i 2018. Det er konklusjonen til EPSI Rating i sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:22
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:27