Å skyve industrien foran seg i motstanden mot kraftkabler med utlandet har kanskje noe for seg i dag. I morgen kan det være en sovepute, fremholdes det i denne artikkelen fra KS Bedrift. (Foto: Lars Horn)

Konkurransefortrinn på lånt tid

Motstandere av kraftutveksling med Europa argumenterer med at lave kraftpriser er Norges konkurransefortrinn. Det kan være å stikke hodet i sanden.
Onsdag, 28 februar, 2018 - 09:01

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift 

Norsk kraftproduksjon gir industrien konkurransefortrinn. Med lave driftskostnader, overskuddskraft og en evigvarende innsatsfaktor, vannkraften, er vi i dag et av Europas lavkostland per kilowatt time. Vi tilbyr også et produkt etterspurt av industrien: Garantert bærekraftig energi. Europa ser med misunnelse nordover.

Å tro at vi vil være kongen på den grønne haugen i all fremtid kan være en sovepute. Årsaken finner vi i et europeisk energisystem i rask utvikling. Dette har betydning for norsk industris konkurranseevne i møtet med europeiske aktører.

Kraftprisen mot null i perioder

Omstillingen i det europeiske energisystemet er drevet av raskt fallende fornybarkostnader. Prisen per kilowatt time fornybar i Europa, mellomlandsforbindelser og utviklingen i lagringsmuligheter driver markedet i årene fremover.

Kraftprisen gjenspeiler prisen på bygging og drift av ny produksjon. I fjor ble det for første gang lagt inn bud for dansk, offshore vindkraft uten subsidier. Kostnadene vil fortsette å falle kraftig frem mot 2030. IRENA (International Renewable Energy Agency) vurderer at potensialet for vindkraft i Europa er 327 Gigawatt, nesten en tredel av total effekt i det europeiske kraftsystemet, eller drøyt ti ganger mer enn installert effekt i det norske kraftsystemet. Potensialet for solenergi i Europa er også betydelig – 270 GW, i henhold til IRENA. Når det (i mer solrike områder i verden) legges inn bud til under to dollarcent per kWh solkraft, signaliseres forventning om fortsatt raskt fallende priser for solenergi.

Langvarige leveringskontrakter mellom industri og fornybarprodusenter, strengere krav til energieffektivisering, gradvis tilstramming i kvotesystemet og kommende EU-vedtak som i praksis vil forby ny kullkraft etter 2025, vil gi videre fart i utviklingen. I perioder med sterk sol og/ eller vind, stuper kraftprisen. Når Europa knyttes sammen av mellomlandskabler og underlegges felles regulering, utjevnes prisene. I tillegg faller kostnader ved energilagring, noe som gir et voksende marked for batterier. Lagring reduserer prissvingninger ytterligere.

Kontraproduktivt

Motstanderne hevder flere kabler gir mer eksport. Avhengig av prisnivå og -struktur, kan det også hende Norge i perioder blir netto kraftimportør. Norge importerer allerede billig, grønn kraft fra Europa i korte perioder, som i romjulen, da danske vindmøller gikk for fullt. Med europeisk kraft som i lengre perioder har lavere produksjonskostnad enn i Norge, vil det bli mer slik import over kablene.

Da blir den harde, men rene sannhet at jo færre mellomlandskabler, desto høyere kan den norske kraftprisen i perioder bli sammenliknet med den europeiske. Jo flere mellomlandskabler vi importerer gjennom, desto nærmere vil vi komme de europeiske prisene – pluss påslaget for transporttap. Uansett har det konsekvenser for Norge som lavprisområde.

Det er neppe altfor kreativt å spå at europeiske energiintensive industrier, som står for en tredel av EUs totale energiforbruk, i økende grad vil gå over til ren kraft og biomasse til priser som godt kan være konkurransedyktige med de norske. Å skyve industrien foran seg i motstanden mot kraftutveksling har kanskje noe for seg i dag. I morgen kan det være en sovepute. Konkurransefortrinnet lave kraftpriser gir oss kan bli spist opp i løpet av de neste tiårene.

På forsiden nå

Facebook har signert sin til nå største energiavtale med 15 årig kraftkjøp av all elektrisitet fra vindklyngen Bjerkreim i Stavanger-regionen.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:38
Et av de største pågående vannkraftprosjektene her i landet, Nedre Otta Kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland, begynner å ta form. Våren 2020 skal anlegget settes i drift.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:43
Småkraftforeninga er skeptisk til å la fylkeskommunene overta konsesjonsbehandlingen av småkraftverk. Det fremgår av en høringsuttalelse i forbindelse med Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:52
Med ny banebrytende teknologi kan TINE Meieriet Ålesund nå erstatte olje og naturgass med fjernvarme og redusere CO2-utslippene med 66%. Nye varmepumper, basert på Stirling-teknologi, skal produsere vanndamp av varmt vann fra energigjenvinningsanlegget på Grautneset.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:35
Strømprisene er høye selv om rask snøsmelting ga vårflom flere steder på Østlandet.
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:59
Energibransjen er på vei mot industri 4.0. Digitale stasjoner, strømmålere og montasjekontroller er eksempler på dette.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:26
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på nærmere 79 000 GWh i 2017. Det er 3,8 prosent mer enn i 2016. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 8,5 prosent til 20,3 milliarder kroner.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:20
Powel ansetter Trond Straume som ny administrerende direktør. Straume har bred nordisk og internasjonal erfaring fra ledende roller i flere innovative teknologiselskap.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:16
Fredagskommentar:
Nei til Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er nok en bekreftelse på at det er blitt trangere nåløye for vannkraftkonsesjoner. Et ja fra NVE betyr nødvendigvis ikke det samme fra OED.
Fredag, 18 mai, 2018 - 13:01
De første kraftleverandørene og nettselskapene har nå gjennomført og fått godkjent de obligatoriske testene mot Elhub. I ukene som kommer, starter arbeidet med å godkjenne resten av de om lag 350 aktørene som skal bruke Elhub. Fremdriften følger plan for lansering i februar 2019.
Fredag, 18 mai, 2018 - 10:08
Haugaland Kraft AS og Fjelberg Kraftlag SA har inngått en intensjonsavtale med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:09
JM forlenger rammeavtale med Rejlers Norge om elprosjektering og energirådgivning av bygg. JM utgjør et av Norges største miljøer for utvikling og salg av boligeiendommer med svært høye krav til bærekraftige prosjekter og energieffektive bygg.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:29
Nettselskapene har i dag plikt til å knytte kunder til strømnettet og levere strøm til disse. Det kan medføre store kostnader per kunde på øyer med få innbygger og som ligger langt fra land.
Tirsdag, 22 mai, 2018 - 09:20
LOS Gruppen fra Bømlo i Sunnhordland etablerer i mai et nytt selskap som skal kjempe med etablerte aktører i elkraftmarkedet. - Med LOS Cable Solutions tar vi offshore-erfaringen vår med på land og utfordrer både på pris, HMS og kvalitet, sier styreleder Arne Mæland.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:40
Agder Energi hadde i første kvartal 2018 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 703 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 614 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 246 millioner kroner (2017: 302 millioner kroner).
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:13
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. Fortum Oslo Varme mener det er positivt at Regjeringen viderefører satsningen på fangst og lagring av CO2 i Norge.
Onsdag, 16 mai, 2018 - 09:20
OED har avslått søknadene fra SFE Produksjon AS om bygging av Gjengedal kraftverk med regulering og overføring i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.
Fredag, 18 mai, 2018 - 11:01
Det nordiske energiselskapet St1 sitt prosjekt om å bygge Finlands første industriskala utslippsfrie geotermiske varmeanlegg har slått verdensrekorden for dypeste brønn for energiproduksjon.
Onsdag, 23 mai, 2018 - 09:14