Hafslund går ut av 2017 med solid økonomi og markerer styrke som et rendyrket nettselskap. (Foto: Tore Halvorsen)

Står støtt som rendyrket nettselskap

Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2017 på 612 millioner kroner. Samtidig har Hafslund Nett styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper. Ved årsskiftet var nærmere to tredeler av totalt 700.000 nye automatiske målere installert.
Fredag, 16 februar, 2018 - 09:34

Kilde: Hafslund

Oslo kommune gjennomførte 4. august 2017 transaksjonen i Hafslund der Hafslund ASA ble strøket fra notering ved Oslo Børs, og Hafslund Marked, Hafslund Varme og Hafslund Produksjon solgt. Hafslund AS ble etablert med Hafslund Nett som hovedvirksomhet, og Oslo kommune som 100 prosent eier. EBITDA for virksomheten som i dag utgjør Hafslund AS med datterselskaper for 2017 ble 1634 (1636) millioner kroner, og er på nivå med 2016. Resultatet etter skatt for videreført virksomhet ble 612 (661) millioner kroner i 2017, noe lavere enn i 2016 hovedsakelig på grunn av høyere finanskostnader.

– Hafslund Nett gjennomfører kontinuerlig driftsoptimaliseringer og kostnadsforbedringer, og har i 2017 styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

NVEs regulering premierer selskaper med høy effektivitet relativt til andre nettselskaper. Jo høyere effektivitet, jo høyere avkastning til eier og lavere tariffer for kundene.

Hafslund hadde ved årsskiftet installert 412.400 av totalt 658.000 målere til husholdningskundene. Samtidig er det etablert en helt ny IT-infrastruktur for å nyttiggjøre de store datamengdene fra de nye målerne og andre sensorer i nettet til mer effektiv drift og utvikling av nettet, og bedre tjenester for kundene.

– AMS-prosjektet etablerer fundamentet i digitaliseringen av strømnettet. De store datamengdene fra AMS-målerne gir oss blant annet mulighet til å bruke maskinlæring for å automatisere prosesser som feilretting og utarbeiding av vedlikeholdsplaner, sier Ruyter.

Investeringene i AMS og i forsyningsnettet økte med 59 prosent fra 2016 til 1,6 milliarder kroner i 2017. De økte investeringene de siste årene vil gi reduserte vedlikeholdskostnader og reduserte kostnader som følge av digitalisering. Investeringsnivået er ventet å bli redusert til løpende drifts- og vekstinvesteringer i 2019 som følge av at installasjon av AMS-målere vil sluttføres.

Hafslund har en god underliggende organisk vekst som følge av befolkningsøkning og investeringer i nettet. Samtidig søkes nye vekstmuligheter både organisk og strukturelt.

– Hafslund har som mål å ta en sentral posisjon i den forventede konsolideringen av sektoren. Samtidig skal Hafslund legge til rette for og bidra til et mer elektrifisert samfunn med lave utslipp av klimagasser og godt lokalt miljø, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

På forsiden nå

Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:47
- Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på denne flygningen og se at vi er i gang med utviklingen av framtidens luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:54
Europas beste vindressurser forent med en rivende teknologiutvikling, har gjort norsk vindkraft til den billigste nye kraftformen i Europa.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:36
- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:01
I forrige uke ble det tatt nok et stort skritt i retning av et europeisk kraftmarked. Med nye muligheter for å handle på tvers av grensene, åpnes nye muligheter for et kraftsystem med bedre balanse.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:49
PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri.
Fredag, 15 juni, 2018 - 09:41
Siden årsskiftet har det vært storoppussing på Sundsbarm. Kraftstasjonen i Seljord i Telemark har fått nytt kontrollanlegg og ny turbinregulator i tillegg til at flere mindre jobber er gjennomført
Torsdag, 14 juni, 2018 - 13:09
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og redusere faren for brann i boligen din.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:53
Fredagskommentar:
Eller mer presist; hvem passer til å bli sjef i NVE? Det er langt fra alle som kan ta lederrollen i dette konglomeratet av aktiviteter.
Fredag, 15 juni, 2018 - 16:06
Krutåga Kraft AS har i statsråd fått konsesjon til bygging av Krutåga kraftverk og regulering av Krutvatn, med tilhørende nettilknytning. Hattfjelldal Kraft AS har samtidig fått konsesjon til bygging av Mølnhusbekken kraftverk. Begge kraftverkene ligger i Hattfjelldal kommune, Nordland.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:43
Equinor har inngått avtale med Martifer Renewables om kjøp av 50 % eierandel i solenergiprosjektet Guanizul 2A (G2A) i Argentina. Prosjektet har potensial til å forsyne rundt 80.000 argentinske husstander med fornybar energi.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:07
Med kaldt vann, varm stein og innovativ teknologi skal rusegropa på Oslo lufthavn varmes opp gjennom Norges dypeste landbaserte energibrønn.
Onsdag, 13 juni, 2018 - 09:19
Vardar AS, gjennom datterselskapet Vardar Eurus AS, inngikk 28. mai en avtale med det estisk statlig eide energiselskapet Eesti Energia om salg av sine eierandeler i selskapet Nelja Energia AS.
Fredag, 15 juni, 2018 - 09:36
31 nettselskap forenede sin innsats og implementerer sin AMS-løsning sammen, under ledelse og veiledning av Nettalliansen.
Onsdag, 13 juni, 2018 - 09:31
Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.
Fredag, 15 juni, 2018 - 09:28
Troms Krafts økonomiske situasjon er nå så god at selskapet kan nedbetale lån til eierne.
Fredag, 15 juni, 2018 - 09:08
Sammen med sine partnere jobber Equinor med mulighetene for å elektrifisere tre plattformer som i dag drives med gassturbiner. Omleggingene kan kutte CO2-utslipp fra Troll C og Sleipner-området med over 600.000 tonn årlig.
Tirsdag, 12 juni, 2018 - 08:44
Fortum har inngått en avtale om å selge sin eierandel på 10 prosent i Hafslund Produksjon Holding AS til Svartisen Holding AS, et norsk selskap eid av de finske energiselskapene Vantaan Energia Oy, Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab og Oulun Seudun Sähkö.
Torsdag, 14 juni, 2018 - 12:42