Hafslund går ut av 2017 med solid økonomi og markerer styrke som et rendyrket nettselskap. (Foto: Tore Halvorsen)

Står støtt som rendyrket nettselskap

Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2017 på 612 millioner kroner. Samtidig har Hafslund Nett styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper. Ved årsskiftet var nærmere to tredeler av totalt 700.000 nye automatiske målere installert.
Fredag, 16 februar, 2018 - 09:34

Kilde: Hafslund

Oslo kommune gjennomførte 4. august 2017 transaksjonen i Hafslund der Hafslund ASA ble strøket fra notering ved Oslo Børs, og Hafslund Marked, Hafslund Varme og Hafslund Produksjon solgt. Hafslund AS ble etablert med Hafslund Nett som hovedvirksomhet, og Oslo kommune som 100 prosent eier. EBITDA for virksomheten som i dag utgjør Hafslund AS med datterselskaper for 2017 ble 1634 (1636) millioner kroner, og er på nivå med 2016. Resultatet etter skatt for videreført virksomhet ble 612 (661) millioner kroner i 2017, noe lavere enn i 2016 hovedsakelig på grunn av høyere finanskostnader.

– Hafslund Nett gjennomfører kontinuerlig driftsoptimaliseringer og kostnadsforbedringer, og har i 2017 styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

NVEs regulering premierer selskaper med høy effektivitet relativt til andre nettselskaper. Jo høyere effektivitet, jo høyere avkastning til eier og lavere tariffer for kundene.

Hafslund hadde ved årsskiftet installert 412.400 av totalt 658.000 målere til husholdningskundene. Samtidig er det etablert en helt ny IT-infrastruktur for å nyttiggjøre de store datamengdene fra de nye målerne og andre sensorer i nettet til mer effektiv drift og utvikling av nettet, og bedre tjenester for kundene.

– AMS-prosjektet etablerer fundamentet i digitaliseringen av strømnettet. De store datamengdene fra AMS-målerne gir oss blant annet mulighet til å bruke maskinlæring for å automatisere prosesser som feilretting og utarbeiding av vedlikeholdsplaner, sier Ruyter.

Investeringene i AMS og i forsyningsnettet økte med 59 prosent fra 2016 til 1,6 milliarder kroner i 2017. De økte investeringene de siste årene vil gi reduserte vedlikeholdskostnader og reduserte kostnader som følge av digitalisering. Investeringsnivået er ventet å bli redusert til løpende drifts- og vekstinvesteringer i 2019 som følge av at installasjon av AMS-målere vil sluttføres.

Hafslund har en god underliggende organisk vekst som følge av befolkningsøkning og investeringer i nettet. Samtidig søkes nye vekstmuligheter både organisk og strukturelt.

– Hafslund har som mål å ta en sentral posisjon i den forventede konsolideringen av sektoren. Samtidig skal Hafslund legge til rette for og bidra til et mer elektrifisert samfunn med lave utslipp av klimagasser og godt lokalt miljø, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

På forsiden nå

Trønder Energi har inngått langsiktige kraftavtale med Elkem. Skal levere 525 GWh i året til Elkem Thamshavn i Orkanger i perioden 2020 – 2026.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:05
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Torsdag sist uke ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:12
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Suldal Kommune og Haugaland Kraft inngår samarbeid rundt velferdsteknologi.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:18
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:36
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11