I BKKs lagerlokaler signerte adm.dir. i BKK Nett Wenche Teigland og adm.dir. i Elektroskandia Norge, Jan Wilhelmsen, en langsiktig avtale om leveranse av lager, logistikk og materiell. (Foto: BKK)

Kontrakt verdt en halv milliard

BKK Nett har, sammen med selskapene i Kjøpekraft Vest, inngått en femårs avtale med Elektroskandia Norge AS om leveranse av lager, logistikk og materiell. Kontrakten har en verdi på over 500 millioner kroner.
Mandag, 22 oktober, 2018 - 07:57

Kilde: Elektroskandia Norge

- I en tøff konkurranse valgte vi den beste leverandøren Elektroskandia Norge AS. Skal vi lykkes i arbeidet med å styrke vår effektivitet og konkurransekraft er vi avhengig av en profesjonell strategisk partner, og det er vi trygg på at vi har fått med denne avtalen. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.

Elektroskandia Norge skal levere en lager- og logistikkløsning for elektrogrossistmateriell, det vil si produkter som er knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av BKK Nett og Kjøpekraft Vest sine nettanlegg. Avtalen ivaretar også oppfølging av leveranse, returhåndtering, samt prosess- og produktutvikling og teknisk support. Basert på en elektronisk bestilling fra BKK Nett til Elektroskandia Norge blir ferdig pakket materiell levert direkte til arbeidsstedet, og er tilgjengelig der til arbeidet er fullført. Bestillingsløsningen gir oversikt over hvor alt materiell befinner seg, og at riktig materiell er på lager til enhver tid.  Løsningen er fleksibel og kan raskt utvides til å dekke nye geografiske områder.

- Elektroskandia Norge AS takker for tilliten BKK Nett viser oss ved å tildele oss denne kontrakten. Avtalen setter nye standarder for varetilgjengelighet og logistikk. Vi må arbeide målrettet og godt hver eneste dag for å sikre at BKK Netts krav om økt effektivitet og reduserte kostnader oppnås. Videre ser vi at avtalen vil kunne bidra til fortsatt vekst for oss innen energisektoren i denne delen av Norge.  Jeg er sikker på at avtalen vil utvikle og gjøre Elektroskandia Norge AS både lokalt og sentralt til en enda bedre leverandør til energisektoren. Vi er derfor en meget motivert partner som skal være sammen med BKK Nett de neste årene for å bidra til effektiv materiellflyt, sier Jan Wilhelmsen, adm. direktør i Elektroskandia Norge AS.

Kontrakten har en varighet på fem år, med tre års opsjon.
Kjøpekraft Vest, som består av flere energiverk på Vestlandet, blir gjennom innkjøpssamarbeidet også en del av denne avtalen.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32