I BKKs lagerlokaler signerte adm.dir. i BKK Nett Wenche Teigland og adm.dir. i Elektroskandia Norge, Jan Wilhelmsen, en langsiktig avtale om leveranse av lager, logistikk og materiell. (Foto: BKK)

Kontrakt verdt en halv milliard

BKK Nett har, sammen med selskapene i Kjøpekraft Vest, inngått en femårs avtale med Elektroskandia Norge AS om leveranse av lager, logistikk og materiell. Kontrakten har en verdi på over 500 millioner kroner.
Mandag, 22 oktober, 2018 - 07:57

Kilde: Elektroskandia Norge

- I en tøff konkurranse valgte vi den beste leverandøren Elektroskandia Norge AS. Skal vi lykkes i arbeidet med å styrke vår effektivitet og konkurransekraft er vi avhengig av en profesjonell strategisk partner, og det er vi trygg på at vi har fått med denne avtalen. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.

Elektroskandia Norge skal levere en lager- og logistikkløsning for elektrogrossistmateriell, det vil si produkter som er knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av BKK Nett og Kjøpekraft Vest sine nettanlegg. Avtalen ivaretar også oppfølging av leveranse, returhåndtering, samt prosess- og produktutvikling og teknisk support. Basert på en elektronisk bestilling fra BKK Nett til Elektroskandia Norge blir ferdig pakket materiell levert direkte til arbeidsstedet, og er tilgjengelig der til arbeidet er fullført. Bestillingsløsningen gir oversikt over hvor alt materiell befinner seg, og at riktig materiell er på lager til enhver tid.  Løsningen er fleksibel og kan raskt utvides til å dekke nye geografiske områder.

- Elektroskandia Norge AS takker for tilliten BKK Nett viser oss ved å tildele oss denne kontrakten. Avtalen setter nye standarder for varetilgjengelighet og logistikk. Vi må arbeide målrettet og godt hver eneste dag for å sikre at BKK Netts krav om økt effektivitet og reduserte kostnader oppnås. Videre ser vi at avtalen vil kunne bidra til fortsatt vekst for oss innen energisektoren i denne delen av Norge.  Jeg er sikker på at avtalen vil utvikle og gjøre Elektroskandia Norge AS både lokalt og sentralt til en enda bedre leverandør til energisektoren. Vi er derfor en meget motivert partner som skal være sammen med BKK Nett de neste årene for å bidra til effektiv materiellflyt, sier Jan Wilhelmsen, adm. direktør i Elektroskandia Norge AS.

Kontrakten har en varighet på fem år, med tre års opsjon.
Kjøpekraft Vest, som består av flere energiverk på Vestlandet, blir gjennom innkjøpssamarbeidet også en del av denne avtalen.

På forsiden nå

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:25
Kun 1 av 10 mener selv at de har god kunnskap om kunstig intelligens. De som vet mest, er optimister. Lav kunnskap gir på den andre siden, opphav til frykt og forvirring. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Microsoft Norge.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:36
Det er et betydelig potensial for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra den norske bygningsmassen. Det viser en studie av effekter av forskning på energiområdet som ble overrakt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fredag.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:23
I uke 3 og 4 skal Sira-Kvina gjennomføre vassdragsøvelse. Vi øver regelmessig på ulike hendelser, og denne gangen skal vi gjennomføre en øvelse i samarbeid med både politi og Sirdal kommune.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:28
2018 ble et år med ekstrem variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:44
En av verdens største aktører i energibransjen etablerer hovedkontor for Norden i Oslo når Infratek i Norge, Sverige og Finland i går offisielt ble Omexom - et globalt nettverk med 400 avdelinger i over 30 land.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:50
Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:36
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Med vinterens høye strømpriser, kan det nå lønne seg ekstra med varmepumpe. Gunn Moaksen (50) fra Nordkjosbotn i Troms, sammenlignet strømforbruket sitt med og uten varmepumpe. Allerede etter ett år hadde hun spart 6 000 kroner i strøm.
Mandag, 21 januar, 2019 - 10:04
Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:29
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:38
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:33
Har du noen gang følt at du mottar strømregningen uten å vite hva vi egentlig betaler for? Høyteknologiske bedrifter trenger kontinuerlig korreks for å snakke et språk kundene forstår. Studenter spiller en viktig rolle i den utviklingsprosessen.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:55
Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:57
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:45
Skagerak Nett er det nettselskapet med mest tilfredse privatkunder i 2018. Det er konklusjonen til EPSI Rating i sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:22
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:27