I BKKs lagerlokaler signerte adm.dir. i BKK Nett Wenche Teigland og adm.dir. i Elektroskandia Norge, Jan Wilhelmsen, en langsiktig avtale om leveranse av lager, logistikk og materiell. (Foto: BKK)

Kontrakt verdt en halv milliard

BKK Nett har, sammen med selskapene i Kjøpekraft Vest, inngått en femårs avtale med Elektroskandia Norge AS om leveranse av lager, logistikk og materiell. Kontrakten har en verdi på over 500 millioner kroner.
Mandag, 22 oktober, 2018 - 07:57

Kilde: Elektroskandia Norge

- I en tøff konkurranse valgte vi den beste leverandøren Elektroskandia Norge AS. Skal vi lykkes i arbeidet med å styrke vår effektivitet og konkurransekraft er vi avhengig av en profesjonell strategisk partner, og det er vi trygg på at vi har fått med denne avtalen. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.

Elektroskandia Norge skal levere en lager- og logistikkløsning for elektrogrossistmateriell, det vil si produkter som er knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av BKK Nett og Kjøpekraft Vest sine nettanlegg. Avtalen ivaretar også oppfølging av leveranse, returhåndtering, samt prosess- og produktutvikling og teknisk support. Basert på en elektronisk bestilling fra BKK Nett til Elektroskandia Norge blir ferdig pakket materiell levert direkte til arbeidsstedet, og er tilgjengelig der til arbeidet er fullført. Bestillingsløsningen gir oversikt over hvor alt materiell befinner seg, og at riktig materiell er på lager til enhver tid.  Løsningen er fleksibel og kan raskt utvides til å dekke nye geografiske områder.

- Elektroskandia Norge AS takker for tilliten BKK Nett viser oss ved å tildele oss denne kontrakten. Avtalen setter nye standarder for varetilgjengelighet og logistikk. Vi må arbeide målrettet og godt hver eneste dag for å sikre at BKK Netts krav om økt effektivitet og reduserte kostnader oppnås. Videre ser vi at avtalen vil kunne bidra til fortsatt vekst for oss innen energisektoren i denne delen av Norge.  Jeg er sikker på at avtalen vil utvikle og gjøre Elektroskandia Norge AS både lokalt og sentralt til en enda bedre leverandør til energisektoren. Vi er derfor en meget motivert partner som skal være sammen med BKK Nett de neste årene for å bidra til effektiv materiellflyt, sier Jan Wilhelmsen, adm. direktør i Elektroskandia Norge AS.

Kontrakten har en varighet på fem år, med tre års opsjon.
Kjøpekraft Vest, som består av flere energiverk på Vestlandet, blir gjennom innkjøpssamarbeidet også en del av denne avtalen.

På forsiden nå

Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:29
Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:26
Skagerak Kraft AS har fått avslag på søknad om utbygging av Vinda kraftverk i Valdres.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:09
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:21
Høstens kull fra Trainee Sør har gjennomført sine første måneder i Agder Energi. Hva har de jobbet med? Hvordan har overgangen til arbeidslivet vært og hvordan har arbeidsgiveren deres taklet "livet med ny trainee"?
Mandag, 12 november, 2018 - 09:16
ABB og ZERO lanserer et notat som viser hva storskala havvind kan bety for utslippskutt og næringsmuligheter.
Torsdag, 8 november, 2018 - 09:13
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:21
Fredagskommentar:
Knapt noe er meg mer nært og uunnværlig enn mobiltelefonen. Uten den innen rekkevidde er det noe vesentlig som mangler. På godt og vondt er den styrende for det meste i livet mitt. Hvordan påvirker dette hvem jeg er og det sosiale fellesskapet som jeg er en del av?
Fredag, 9 november, 2018 - 09:34
Svakere energipriser globalt kan være et resultat av noe mer pessimistiske utsikter for verdensøkonomien.
Torsdag, 8 november, 2018 - 09:05
- Energisystemet er inne i og står overfor betydelige omstillinger. Statnett har så langt investert i tidskritiske kapasitetsforbedringer som samfunnet vil nyte godt av i årene som kommer, uttalte Statnetts styreleder Jon Fredrik Baksaas på Høstkonferanse.
Onsdag, 7 november, 2018 - 08:49
BKKs resultat hittil i år er på 1 299 millioner kroner. Det er 628 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Også for tredje kvartal dobles resultatet sammenlignet med tilsvarende periode i 2017, noe som gir et godt grunnlag for videre satsing på elektrifisering og grønn omstilling.
Torsdag, 8 november, 2018 - 08:59
Effektivitet, bransjesamarbeid, nett i Nord-Norge og nettkostnader. Det var noen av temaene Toini Løvseth og Wenche Teigland tok opp med Auke Lont under Statnetts Høstkonferanse.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:18
Som første nettselskap i verden inngår BKK Nett en avtale med Siemens om å bygge en ny 132 kV transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. – Vi er i front med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og det er jeg stolt av, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:27
NTNU i Trondheim skal lede programmet for vannkraftforskning i den europeiske alliansen for energiforskning, EERA (European Energy Research Alliance). Programmet på vannkraft omfatter, så langt 25 universiteter og forskningsinstitusjoner i tretten europeiske land.
Torsdag, 8 november, 2018 - 08:54
I desember fyrer Skagerak Energi av den første dynamittsalven i Grunnåi kraftverk. Stasjonen får et ekstra aggregat og øker produksjonen med over 20 prosent.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:30
Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker i Åfjord.
Onsdag, 7 november, 2018 - 09:01
For sitt innovative arbeid med tegningsløse prosjekter og spillteknologi, har Norconsult blitt tildelt den digitale innovasjonsprisen GeoBIM Leadership Awards. Prisutdelingen fant sted under GeoBIM-konferansen i Amsterdam 1. november.
Mandag, 5 november, 2018 - 09:24
Oluf Ulseth vil etter avtale med styret slutte i Energi Norge, der han har vært administrerende direktør siden 2011. Styret har bedt Ulseth fortsette i stillingen ut året og bistå i prosessene med overgang til en ny administrerende direktør.
Fredag, 9 november, 2018 - 08:54