Det er store verdier i spill i det rettslige oppgjøret om kraftressursene i Sogn og Fjordane, her illustrert med hovedkontoret til Sogn og Fjordane Energi (SFE) i Sandane. (Foto: SFE)

BKK anker dommen i SFE-saken

Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11

Kilde: BKK

- Fylkeskommunen har ikke lagt skjul på at hele poenget med å be retten ta stilling til en transaksjon der de overfører verdiene i Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) til kommuner i fylket, er å omgå avtalen om forkjøpsrett. At fylkeskommunen benytter domstolen til å utrede en hypotetisk transaksjon har en prinsipiell side som strekker seg ut over denne saken. BKK anker avgjørelsen fra tingretten, sier konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal. 
Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK var i sin tid enige om å få til en konsolidering av kraftbransjen i fylket. BKK var med på å styrke SFE med kapitalinnskudd og ved å legge til rette for at flere mindre energiverk ble fusjonert inn i selskapet. 

- BKK har hele tiden hatt tro på at et tettere samarbeid mellom energiselskaper på Vestlandet vil styrke regionens muligheter til vekst og verdiskaping. Det var også bakgrunnen for at vi var positive til initiativet fra SFE om å se på muligheten for å etablere Vestlandskraft som en grønn motor på Vestlandet. I overgangen til lavutslippssamfunnet trenger vi å bruke kompetanse og finansielle muskler for å investere i energiproduksjon, infrastruktur og nye grønne forretningsmuligheter. Som eier i SFE er det vår jobb å legge til rette for fremtidige muligheter og sikre verdiene av våre aksjer. Her har fylkeskommunen dessverre et annet syn, og vi opplever at de i liten grad vil være med å utvikle SFE til det beste for selskapet og eiere, sier Nundal. 

I dommen fra Sogn og Fjordane tingrett ble det slått fast at Sogn og Fjordane fylkeskommune kan overføre majoriteten av aksjene i datterselskapet Sogn og Fjordane Holding til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett til SFE-aksjene. 
- Fylkeskommunen vil overføre aksjer og begrense muligheten for fremtidig omsetning av dem, men samtidig beholde kontrollen og styringen med SFE, sier Nundal.

Professor dr. juris, Filip Truyen, som er BKKs advokat og en av Norges fremste eksperter innen selskapsrett, er tydelig på at det foreligger flere rettslige grunnlag som tilsier at saken skulle vært avvist.

- For det første gjelder ikke søksmålet en aktuell tvist. Selv i etterkant av dommen har Sogn og Fjordane fylkeskommune understreket at det ikke er avgjort om aksjene skal overføres til kommunene. Transaksjonsmodellen som ble vurdert i saken var altså kun én av flere mulige alternativ for overføring av SFE-verdiene. I tillegg burde saken vært avvist fordi Sogn og Fjordane fylkeskommune har reist søksmål om forkjøpsrett til aksjer som eies av Sogn og Fjordane Holding AS. Fylkeskommunen kan ikke gå til søksmål om Sogn og Fjordane Holding sine rettigheter, sier Truyen.

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11