Med innovasjon samarbeider Nettalliansen og Powel om å møte nye krav og forventninger i den elektriske infrastrukturen. (Illustrasjon: Svorka))

Innovasjon er nøkkelen

Myndighetskrav og økte forventninger fra kunder gjør at nettselskap må gjennom endringsprosesser. Spesielt for mellomstore og små selskap kan dette by på utfordringer. I samarbeid med Powel møter Nettalliansen disse utfordringene gjennom nytenking og utnyttelse av teknologi.
Fredag, 30 november, 2018 - 10:15

Kilde: Powel

Selskapene i Nettalliansen ser behov for mer effektiv drift og overvåking av strømnettet. I juni 2017 initierte de et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Powel. Målet er å realisere storskalaeffektivitet ved hjelp av digital samhandling mellom de 46 små og mellomstore eierne i alliansen.

- Gjennom dette prosjektet tar Nettalliansen i bruk flere nye verktøy for effektiv nettdrift og utnyttelse av sensor- og AMS-data. Vinteren 2019 skal det gjennomføres flere pilot-perioder der operativ bruk av disse verktøyene testes i praksis av ulike selskaper i Nettalliansen. Vi i Powel er utrolig spente på hvilke erfaringer man oppnår gjennom dette, forteller Sjur Messel Nafstad, systemkonsulent i Powel.

Små selskap med stordriftsfordeler

Ti av selskapene i Nettalliansen ser nå nærmere på hvordan man kan samarbeide om å drifte nettet og utnytte sensorer og datamengder på en god måte til å ta de riktige beslutningene. To selskap er med på et pilotprosjekt for å teste ut løsninger i praksis. Etav disse er Svorka som er ansvarlige for strømnettet til omtrent 10.000 innbyggere i kommunene Surnadal, Rindal og Halsa.

Håkon Solvik er innovasjonsdirektør i Svorka og deltar aktivt i prosjektet.

- Vi ønsker jo å fortsette å være et lokalt selskap. Gjennom Nettalliansen kan vi og andre selskap sammen nå målene om stordriftsfordeler, samtidig som vi viderefører smådriftsfordelene vi faktisk har. For å bli lyttet til på lik linje med de største aktørene må vi forandre oss og da er det naturlig å tenke stordrift. For Svorka er det viktig å være med å drive utviklingen i alliansen og vi ønsker å gå opp løypa når det gjelder å undersøke stordriftsfordeler for selskap som oss,sier han.

Sensorteknologi og smarte målere

Utviklingsprosjektet har to hovedløp. Et løp ser på automatisering med smarte målere og sensorikk. Her blir siste tilgjengelige sensorteknologi og data fra nye smarte målere satt i sammenheng for å se hvordan man kan utnytte store datamengder på best mulig måte.

Det andre løpet går på å undersøke mulighetene for en felles nettsentral. Her ser de på det praktiske rundt hvordan flere selskap kan drifte sammen; om et selskap kan drifte for et annet, utsetting av drift på gitte tidspunkt og turnusordninger mellom selskapene er noen av mulighetene som finnes.

De to løpene i prosjektet møtes ved at man anvender informasjon fra AMS og sensorikk i det fysiske kraftnettet som beslutningsunderlag i driftssystemet, ADMS, i en felles nettsentral. Dermed er datagrunnlaget på plass, nettsentralen har oversikt og man er klar til å undersøke mulighetene som ligger i felles drift av nettselskap. Om man lykkes med godt samarbeid med felles nettsentral kan dette bety mye for fremtidig ressursbruk og samhandling.

-Det ligger også i prosjektet at vi ser på utfordringene med at det muligens vil være behov for to kommunikasjonskanaler for data; det lovpålagte pluss det som er nødvendig for overvåkning og drift. Vi skal nå teste ut hvordan vi kan realisere dette ved bruk av sensorer og ADMS-løsningen fra Powel, sier Solvik.

Innovasjon gir lokal verdiskaping

Utstyr og sensorer fra blant annet SafeBase og El-Watchhar blitt satt ut hos en rekke nettstasjoner pluss noen trafostasjoner hos alle ti nettselskapene i prosjektet. Prosjektet har akkurat kommet i gang med å se på og å analysere AMS- og sensordata. Dette sees på i sammenheng med hvordan man kan oppnå nytteverdi fra de to kommunikasjonskanalene.

Det første delmålet nå er å se på hvordan vi kan gjennomføre en strategisk plan, med utgangspunkt i resultatene og erfaringene fra pilotprosjektet, for å se hvordan vi kan innføre dette for hele alliansen.

-Det er jo en utfordring å drifte et selskap som Svorka. Geografien og topologien vi jobber i er krevende, antall kunder per nettstasjon er lavt og vi har relativt tøffe krav å forholde oss til. I lokalsamfunnet er vi en viktig verdiskaper og derfor er dette ikke bare et viktig prosjekt både for nettbransjen, men også for å bidra til at utkant-Norge skal fortsette å være levedyktig, avslutter Solvik.

På forsiden nå

Trønder Energi har inngått langsiktige kraftavtale med Elkem. Skal levere 525 GWh i året til Elkem Thamshavn i Orkanger i perioden 2020 – 2026.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:05
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Torsdag sist uke ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:12
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Suldal Kommune og Haugaland Kraft inngår samarbeid rundt velferdsteknologi.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:18
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:36
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11