Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) og konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold var begge sentrale personer bak initiativet om å opprette en innovasjonsklynge for fornybar energi med tyngdepunkt i Trøndelag. Her er de to på klyngens stiftelsesmøte i samtale med Jørn Arvid Andresen i Asko og Kari Sørbø i NRK. (Foto: TrønderEnergi)

Nådde opp i konkurransen

Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:26

Kilde: TrønderEnergi

Den midt-norske Fornybarklyngen var en av de 10 klyngene som i dag ble innlemmet i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

- Dette er en stor annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen så langt, og av klyngens videre utviklingspotensial. Statusen som Arenaklynge gir både deltakelse i et fagnettverk med andre klynger og et finansieringsbidrag til videre utvikling av klyngen, sier klyngeleder Ole Svendgård.

Det var for nøyaktig to år siden at TrønderEnergi, Trondheim kommune og Powel tok initiativet til å opprette klyngen. På et møte i kantina hos TrønderEnergi møttes disse og en rekke andre aktører og det ble enighet om å starte et forprosjekt med sikte på å opprette en klynge for å styrke selskapenes, regionens og Norges evne til innovasjon, verdiskaping og vekst knyttet til fornybar energi. 

Etter knallhard jobbing i litt under ett år resulterte arbeidet i at klyngen formelt ble opprettet og stiftet i august i fjor.

Da ble også målet med klyngen konkretisert til å:

- skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi

- utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi

- øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer

- styrke og synliggjøre Trøndelag som fornybarregion

- Vi i Norge må klare å ta godt grep om noen av de mange forretningsmulighetene det grønne skiftet kommer til å by på. Fornybarklyngen blir et viktig verktøy i så måte, sa konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold på stiftelsesmøtet.

I dag består Fornybarklyngen av 70 bedrifter og organisasjoner fra hele verdikjeden for fornybar teknologi og tilhørende teknologier, og klyngen har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

- Å få innvilget Arena-status er en viktig milepæl for Fornybarklyngen og for de fremoverlente aktørene som deltar i arbeidet. Dette er en solid vitamin-innsprøytning for oss alle til å få til enda mer fremover. Det er utrolig mye spennende som skjer på fornybarfronten i Trøndelag og Norge, og gjennom samarbeid blir vi enda bedre, sier kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi Bengt Eidem.

Ti aktører er partnere i Fornybarklyngen. Partnerne er kjerneaktører som tar et særlig ansvar for utvikling av klyngen, deltar aktivt i utvikling av klyngens strategi og bidrar med en vesentlig del av klyngens finansiering.

I tillegg til TrønderEnergi er partnerne: NTNU, Powel, NTE, Equinor, Siemens, Kongsberg, Voith , Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

På forsiden nå

Trønder Energi har inngått langsiktige kraftavtale med Elkem. Skal levere 525 GWh i året til Elkem Thamshavn i Orkanger i perioden 2020 – 2026.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:05
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Torsdag sist uke ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:12
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Suldal Kommune og Haugaland Kraft inngår samarbeid rundt velferdsteknologi.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:18
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:36
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11