Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) og konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold var begge sentrale personer bak initiativet om å opprette en innovasjonsklynge for fornybar energi med tyngdepunkt i Trøndelag. Her er de to på klyngens stiftelsesmøte i samtale med Jørn Arvid Andresen i Asko og Kari Sørbø i NRK. (Foto: TrønderEnergi)

Nådde opp i konkurransen

Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:26

Kilde: TrønderEnergi

Den midt-norske Fornybarklyngen var en av de 10 klyngene som i dag ble innlemmet i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

- Dette er en stor annerkjennelse av arbeidet som er gjort i Fornybarklyngen så langt, og av klyngens videre utviklingspotensial. Statusen som Arenaklynge gir både deltakelse i et fagnettverk med andre klynger og et finansieringsbidrag til videre utvikling av klyngen, sier klyngeleder Ole Svendgård.

Det var for nøyaktig to år siden at TrønderEnergi, Trondheim kommune og Powel tok initiativet til å opprette klyngen. På et møte i kantina hos TrønderEnergi møttes disse og en rekke andre aktører og det ble enighet om å starte et forprosjekt med sikte på å opprette en klynge for å styrke selskapenes, regionens og Norges evne til innovasjon, verdiskaping og vekst knyttet til fornybar energi. 

Etter knallhard jobbing i litt under ett år resulterte arbeidet i at klyngen formelt ble opprettet og stiftet i august i fjor.

Da ble også målet med klyngen konkretisert til å:

- skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi

- utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi

- øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer

- styrke og synliggjøre Trøndelag som fornybarregion

- Vi i Norge må klare å ta godt grep om noen av de mange forretningsmulighetene det grønne skiftet kommer til å by på. Fornybarklyngen blir et viktig verktøy i så måte, sa konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold på stiftelsesmøtet.

I dag består Fornybarklyngen av 70 bedrifter og organisasjoner fra hele verdikjeden for fornybar teknologi og tilhørende teknologier, og klyngen har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

- Å få innvilget Arena-status er en viktig milepæl for Fornybarklyngen og for de fremoverlente aktørene som deltar i arbeidet. Dette er en solid vitamin-innsprøytning for oss alle til å få til enda mer fremover. Det er utrolig mye spennende som skjer på fornybarfronten i Trøndelag og Norge, og gjennom samarbeid blir vi enda bedre, sier kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi Bengt Eidem.

Ti aktører er partnere i Fornybarklyngen. Partnerne er kjerneaktører som tar et særlig ansvar for utvikling av klyngen, deltar aktivt i utvikling av klyngens strategi og bidrar med en vesentlig del av klyngens finansiering.

I tillegg til TrønderEnergi er partnerne: NTNU, Powel, NTE, Equinor, Siemens, Kongsberg, Voith , Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11