Full moms på elbiler vil føre til en dramatisk salgssvikt, fremgår det i en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Kan gi stupeffekt i salget av elbiler

Full moms på elbiler vil redusere salget med mer enn 70 prosent, mens fjerning av et av de to hovedelementene i den såkalte engangsavgiften for bensin- og dieselbiler vil gi fall i elbilsalget på henholdsvis 50 og 36 prosent.
Onsdag, 9 januar, 2019 - 09:46

Av: Peter Raaum, magasinet Motor (NAF)

Det er blant funnene i en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) om hvordan endringer i avgiftene påvirker etterspørselen etter nye personbiler.

Rapporten er en ren modellberegning som ikke tar hensyn til for eksempel leveringssituasjonen av elbiler, men datagrunnlaget er til gjengjeld svært omfattende. Modellen baserer seg på data om alle førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge 2002-2016, ca. 1,8 millioner enkeltkjøretøy.

Ingen land i verden er i nærheten av Norge når det gjelder andelen av elektriske kjøretøy i bilparken, men det er heller ingen andre som har brukt så kraftige virkemidler gjennom avgiftssystemet.

Biler uten utslipp er også så å si uten avgifter, mens bensin- og dieselbiler belastes med 25 prosent moms, engangsavgift (som beregnes utfra CO2-utslipp og vekt, og for mange biler er enda større enn momsen), omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift – i tillegg til drivstoffavgifter og høyere satser i bompasseringene.

Et av rapportens hovedspørsmål er hvor sterkt disse avgiftene påvirker hvilken type bil vi velger når vi kjøper ny.

Svaret er, i all enkelhet: Veldig sterkt.

 «Dårlig nytt»

De kraftigste virkemidlene er CO2- og vektkomponenten for bensin- og dieselbiler og momsfritaket for elbiler, slår rapporten fast.

Men som forfatterne Lasse Fridstrøm og Vegard Østli skriver:

«De samme avgiftene og utviklingstrekkene som gir god klimagevinst, innebærer dårlig nytt for statskassen».

Statens årlige inntekter fra bilavgiftene har falt fra over 70 til rundt 45 milliarder kroner de siste årene. Det såkalte provenyet (avgiftsinntekten) vil bli enda mindre hvis tilgangen på avgiftsfrie elbiler tar seg opp. Regjeringen har fredet dagens avgiftsordning ut inneværende stortingsperiode, men også blant regjeringspartiene er det røster som vil endre avgiftssystemet før 2021.

Hvilke virkninger har de ulike avgiftsgrepene? I TØI-rapporten – som er den første vitenskapelige rapporten som kartlegger kryssetterspørselsvirkningene mellom elbiler og fossilbiler – analyseres effektene av et tyvetalls hypotetiske endringer i priser, avgifter og kjøretøystyper.

Nøkkelfaktor

Fraværet av moms på elbilene er ikke uventet en nøkkelfaktor. Fullt momspåslag vil gi et fall i elbilsalget på mer enn 70 prosent, ifølge rapporten.

– Jeg tror den effekten er noe for høy, men det er nå engang hva tallene sier. Husk at dette bare er en modellberegning, sier TØI-forsker Lasse Fridstrøm til Motor.

Rapporten analyserer ikke effekten av lavere momssatser (enkelte varer og tjenester har 12 eller 15 prosent moms), hvis myndighetene først velger å stramme avgiftskruen også for elbilister.

Engangsavgiften på bensin- og dieselbiler består av to sentrale komponenter, CO2-utslipp og vekt, og endringer i disse kan også ha dramatiske utslag på avgiftene. Og ulikt momsen som nødig røres, har politikerne villig vekk endret avgiftene ved korrigeringer i grensene for CO2 og vekt. De store diesel-SUV’ene er blant bilene som ofte får ekstremt høy engangsavgift, fordi både dieselforbruket og vekten er høy. Blant Norges 10 mest solgte bilmodeller i 2018 var det ikke én eneste dieselbil.

Hvis CO2-komponenten fjernes i sin helhet vil det redusere elbilsalget med over 50 prosent og tilsvarende for vekt vil gi et fall på 36 prosent.

Men omvendt:

En generell økning i engangsavgiften på 10 prosent vil høyne salget av elbiler med ni prosent.

Rekkeviddefaktoren

Skulle bensin- og dieselbiler få en forbedring på 10 prosent i hvor mye energi de forbruker, vil det føre til et fall i elbilsalget på 23 prosent – fordi fossilbilene får lavere engangsavgift, samtidig som drivstoffkostnadene reduseres.

Men en slik bedring i effektiviteten vil bare redusere CO2-utslippet fra bilparken med 1,2 prosent fordi endringen vil styrke konkurranseforholdet i fossilbilenes favør.  

En økning i rekkevidde på elbilene vil på sin side kraftig påvirke etterspørselen: En hypotetisk 50 prosents rekkeviddeøkning vil i følge modellen øke elbilsalget med 97 prosent. Men også for dette punktet advarer Fridstrøm om at modellen trolig gir noe overdrevne tall.

Modellen legger NEDC-målte utslipp til grunn for sine beregninger. I den nye målesyklusen WLTP blir både CO2-utslipp og vekt straffet hardere, men dette kan lempes i utformingen av avgiftssystemet.

Penger i kassa

Historisk har bilavgiftene hatt som viktigste oppgave å sikre staten inntekter. Og «sett ut fra behovet for å opprettholde statens inntekter fra bilavgiftene kan flere av sammenhengene gi grunn til uro», heter det i rapportens konklusjoner.

Her er seks av de sentrale dilemmaene:

Dyrere dieselbiler gir lavere inntekter: 10 prosent dyrere dieselbiler vil redusere salget av slike med 13 prosent, og provenyet vil falle med 2,9 prosent.

Høyere engangsavgift gir minimalt inntektsløft: 10 prosents økning i engangsavgiften vil øke det samlede provenyet med under to prosent.

Elbil-moms gir store inntekter: Full moms på elbiler vil øke det samlede provenyet med 17 prosent, mens samme engangsavgift på elbiler som hybrider vil øke provenyet med 1,1 prosent og momsinngangen med 0,4 prosent.

Dyrere drivstoff reduserer provenyet: En prosents økning i bensin- og dieselprisen reduserer provenyet fra moms og engangsavgift på nye biler med 0,19 prosent.

Bedre biler gir lavere inntekt: Med 10 prosent økning i energieffektivitet på bensin- og dieselbiler faller det samlede provenyet med tre prosent.

Økt rekkevidde koster dyrt: Hvis elbilenes rekkevidde øker 50 prosent, synker samlet proveny med 18 prosent – gitt at alle andre komponenter i avgiftsregimet ligger fast.

På forsiden nå

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:25
Kun 1 av 10 mener selv at de har god kunnskap om kunstig intelligens. De som vet mest, er optimister. Lav kunnskap gir på den andre siden, opphav til frykt og forvirring. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Microsoft Norge.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:36
Det er et betydelig potensial for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra den norske bygningsmassen. Det viser en studie av effekter av forskning på energiområdet som ble overrakt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fredag.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:23
I uke 3 og 4 skal Sira-Kvina gjennomføre vassdragsøvelse. Vi øver regelmessig på ulike hendelser, og denne gangen skal vi gjennomføre en øvelse i samarbeid med både politi og Sirdal kommune.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:28
2018 ble et år med ekstrem variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:44
En av verdens største aktører i energibransjen etablerer hovedkontor for Norden i Oslo når Infratek i Norge, Sverige og Finland i går offisielt ble Omexom - et globalt nettverk med 400 avdelinger i over 30 land.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:50
Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:36
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Med vinterens høye strømpriser, kan det nå lønne seg ekstra med varmepumpe. Gunn Moaksen (50) fra Nordkjosbotn i Troms, sammenlignet strømforbruket sitt med og uten varmepumpe. Allerede etter ett år hadde hun spart 6 000 kroner i strøm.
Mandag, 21 januar, 2019 - 10:04
Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:29
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:38
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:33
Har du noen gang følt at du mottar strømregningen uten å vite hva vi egentlig betaler for? Høyteknologiske bedrifter trenger kontinuerlig korreks for å snakke et språk kundene forstår. Studenter spiller en viktig rolle i den utviklingsprosessen.
Tirsdag, 22 januar, 2019 - 09:55
Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.
Mandag, 21 januar, 2019 - 09:57
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:45
Skagerak Nett er det nettselskapet med mest tilfredse privatkunder i 2018. Det er konklusjonen til EPSI Rating i sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:22
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:27