Statnett inviterer til FoU-samarbeid, her illustrert med designkonsept for den smarte kraftmasten Tripod. (Illustrasjon: SINTEF Raufoss Manufacturing)

Inviterer til FoU-samarbeid

Bærer du på en FoU-ide som du gjerne ville tatt videre sammen med Statnett? Statnett ønsker forslag til FoU-prosjekter som kan bidra til en effektivt, sikkert og smart strømforsyning i en fremtid med store endringer i vente. Spesielt er vi interessert i prosjekter som tar i bruk digitale muligheter.
Onsdag, 20 februar, 2019 - 09:28

Kilde: Statnett

Kraftsystemet er i endring. Produksjonen blir utslippsfri, energiforbruket elektrifiseres, ny teknologi utvikles, digitale løsninger tas i bruk og kraftsystemet og markeder integreres på tvers av land og nettnivå. -Endringene går raskt og verdien av å utvikle ny kompetanse og nye løsninger er høy og økende, påpeker FoU-direktør i Statnett, Sonja Berlijn. -Forskning og utvikling skal skape verdier for Statnett og samfunnet, og endringene i kraftsystemet gir Statnett både utfordringer og muligheter. Vår FoU-satsing de nærmeste årene skal utvikle kunnskap og løsninger som skal gjøre oss flinkere til å håndtere utfordringene og til å utnytte mulighetene. 

Øker FoU-satsingen

Statnett øker sine FoU-ambisjoner med mål om å bidra til det fullelektriske Norge. Innsatsen for å få på plass nye og innovative løsninger vokser. For 2020 settes budsjettet til 110 millioner kroner, en økning på over 20 prosent fra årets budsjett.

Trenger økt kunnskap

Statnett ønsker å ta i bruk ny kunnskap, samtidig som etterspørselen etter ny kompetanse og nye løsninger øker.

-En utfordring i dag er at utvikling og tilgang på kunnskap som vi får bruk for, ikke er tilstrekkelig for vårt behov. Morgendagens smarte, effektive og miljø­vennlige løsninger vil bygge på kunnskap som vi ikke har i dag. Vi trenger ny kunnskap om fremtidige muligheter, vi trenger å utvikle nye løsninger og vi trenger å forstå bedre hvilken risiko som knytter seg til ulike utviklingstrekk, påpeker Berlijn.

Ønsker forslag innenfor nye FoU-programmer

Statnetts prosjektportefølje innen FoU skal videre framover i hovedsak samles innen disse hovedområdene:

  • Digital, sikker og kosteffektiv infrastruktur
  • Datadrevet beslutningsstøtte i sanntid
  • Samhandling i fremtidens energisystem

-Vi ønsker oss gode prosjektforslag som passer inn i våre planlagte satsingsområder, sier Berlijn, som ønsker velkommen forslag både fra enkeltorganisasjoner og konsortier.

Lever inn forslag på statnett.no

Forslag til FoU-prosjekter sendes inn via statnett.no. Fristen er satt til 30. april 2019.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32