2018 tyder på å bli et økonomisk kronår for landets energiselskaper. Spørsmålet er hvordan tungt belastede strømkunder vil reagerer på det. (illustrasjonsfoto: Norges Bank)
Fredagskommentar:

Må regne med bråk

De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24

Det er spesielt eiere av vannkraftproduksjon som kan gni seg i hendene. Høye kraftpriser i Norden har bidratt til økonomiske resultater som nesten er til å rødme av. Foreløpig er det for tidlig å slå fast at 2018 går over i historien med gevinster som det knapt er sett maken til. Men med to av landets største kraftprodusenter i front er det vanskelig å tenke seg at det står dårligere til andre steder.

Å tjene godt er i seg selv ingen skam, selv ikke for offentlig eide energiselskaper. Men det vi har sett så langt etterlater seg grunnlag for noen vel begrunnede refleksjoner. Hårene vil helt sikkert reise seg i nakken på mange av landets strømkunder, som i løpet av de siste par årene har opplevet en strømprisutvikling som gjør stadig større innhogg i husholdningsbudsjettene. Det er ikke utenkelig at det vil komme mange og høylytte reaksjoner på energiselskapenes inntjening - med øynene stivt festet på strømregningen.

Det vil helt sikkert komme påstander om at vi er utsatt for skjult skattlegging, at kraftprodusentene tjener grovt på å sende norskprodusert kraft til utlandet og at det er vi som strømkunder må betale for tunge investeringer i den elektriske infrastrukturen. Energibransjen, og spesielt de offentlige eierne, står med begge bena i en forklaringsutfordring som det skal lassevis med pedagogisk kompetanse å forholde seg til.

Det er ventet at fornuftige forklaringer vil stå i kø, blant annet henvisninger til at kraft produsert i Norge omsettes i et internasjonalt markedsbasert system der prisen styres av tilbud og etterspørsel. Vi vil helt sikkert bli påminnet om vår solidariske klimaforpliktelse og at kraften i kabelforbindelsene med utlandet også er tørrårssikring for forsyningssituasjonen her hjemme. Spørsmålet er om strømkundene slår seg til ro med det.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32