Med støtte fra Enova skal Troms Kraft styrke forsyningssikkerheten på Senja ved Husøy (bildet) og Senjahopen, blant andre i samarbeid med Eaton. (Foto: Anita Foshaug)

Nær 40 MNOK til batteriteknologi

Eaton skal levere batteriteknologi til et demoprosjekt på Senja. Målet er å styrke forsyningssikkerheten til øya, som huser viktige aktører innen norsk sjømatnæring, samt å teste ut innovative løsninger for fremtidens energisystem.
Mandag, 18 februar, 2019 - 10:13

Kilde: Eaton

Prosjektet vil:

* Vise hvordan fremtidens energisystem kan utformes med batterier

* Gi næringslivet på Senja et robust og stabilt strømnett

* Kunne redusere dyre nettutbygginger ved hjelp av batterier slik at nettleien holdes lav

Troms Kraft Nett tildeles 38,7 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjennomføre et innovativt prosjekt på Senja ved Husøy og Senjahopen. Sentralt i prosjektet står mellomlagring av energi i batterier for å styrke forsyningssikkerheten, samt å tilegne seg verdifull erfaring om hvordan batterier kan inkluderes i fremtidens energisystem.

Anita Foshaug i Troms Kraft Nett leder prosjektet. Hun tror prosjektet er enestående i sitt slag.

— Man har tidligere testet ut batterier som back-up løsning, men dette er første gang et prosjekt går så helhetlig til verks. Vi har en rekke samarbeidspartnere som sammen skal spille hverandre gode. Tverrfaglig samarbeid er nødvendig i et så nyskapende prosjekt som dette, innleder Foshaug.

Prosjektet er nå i en konseptualiseringsfase der man oversetter tanker og ideer til konkrete planer. Foreløpig er planen å ha to svære batteribanker med en batterikapasitet opp mot én megawatt/timer hver. Batteriene skal samspille med resten av strømnettet slik at stabiliteten og fleksibiliteten i nettet styrkes. Samtidig undersøkes muligheten for å integrere mindre batteribanker inn i prosjektet.

— Vi skal demonstrere hvordan kraftutfordringer kan løses lokalt der forbruket oppstår. Batterier skal sikre en bedre balanse mellom tilgjengelig kraft og forbruk. Det kan redusere omfanget av dyre nettutbygginger, slik at vi kan holde nettleien så lav som mulig, sier Foshaug som sikter til NVEs melding fra 2017 om at strømnettet må oppgraderes for 140 milliarder på landsbasis de neste ti årene. Pengene skal blant annet hentes inn ved økt nettleie.

— Resultatene fra dette prosjektet vil vise om NVEs forslag er fornuftig. Kanskje er det slik at noen av problemene knyttet til distribusjonsnettet kan løses på nye innovative måter som å integrere batterier for å styrke kapasiteten. Å bygge lange høyspent ledninger er både dyrt og tidkrevende, mens batteriløsningen går mye raskere å installere og har en rask responstid som gir stabilitet og fleksibilitet, sier Jon Helsingeng, administrerende direktør i strømstyringsselskapet Eaton, som leverer batteriteknologi til prosjektet.

Styrker næringslivet på Senja

Sjømatnæringen på Senja er avhengig av et robust og stabilt strømnett. Dagens strømnett kan i enkelte perioder, under høysesongen, legge en demper på produksjonsnivået for fiskerinæringen. Demo-prosjektet som nå skal gjennomføres vil styrke næringslivet på Senja, ifølge Foshaug.

— Sjømatnæringen har et varierende kraftbehov og står for betydelig verdiskaping. De er avhengig av å ha en pålitelig strømforsyning som legger til rette for næringens videre vekst. Det vil dette prosjektet muliggjøre ved at både kapasitet og kvaliteten på strømmen heves. På den måten styrkes næringslivet på Senja, forklarer Foshaug.

Eksport av kunnskap

Kunnskapen som tilegnes på Senja vil være av stor interesse også andre steder i Norge, der de regionale strømnettene er langstrakte. Også andre land vil se til Senja prosjektet, ifølge Helsingeng.

— Energilagring kan spille en viktig rolle i overgangen fra fossile energikilder til fornybare energikilder fordi batterier gir stabilitet og fleksibilitet. Fageksperter trekker frem energilagring som en av verdens viktigste teknologier. Jeg er sikker på kunnskapen man tilegner seg i dette prosjektet vil være interessant også for land, der man går fra en energikilde til en annen, avslutter Helsingeng, som ser frem til å følge prosjektet.

 

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32