Både ved fusjoner og teknologiinvesteringer er det betydelige gevinster å hente i landets nettselskaper. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Store gevinster å hente i nettet

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene.
Mandag, 18 februar, 2019 - 09:44

Kilde: NVE

I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger.  Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

- Det er viktig at nettselskapene tar tak i de mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi og omorganisering av nettbransjen. Nettselskapene har en viktig rolle i det grønne skiftet, og det er viktig at nettkundene fremover får en god leveringskvalitet til en fornuftig pris, sier Ove Flataker, direktør i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group beregnet kostnadsgevinster fra mer digitaliserte arbeidsprosesser og fra å utnytte stordriftsfordeler gjennom fusjoner av nettselskaper.  Ved å analysere erfaringer fra gjennomførte fusjoner, og bruke bransjens estimater på gevinster fra digitalisering, beregner rapporten fremtidig nettleie dersom disse erfaringene framskrives, dvs. ved å anta at flere nettselskap fusjoner og at selskapene bruker ny teknologi med tilsvarende effekt. 

Beregningene viser at nettselskapene kan redusere årlige driftskostnader med 2,8 milliarder i 2025, og at nettleien for strømkundene vil bli 2,6 milliarder lavere enn den ellers ville vært. På toppen av dette kommer besparelser i form av redusert merverdiavgift. Beregningene viser også at det blir mer krevende for nettselskaper som ikke inngår i fusjoner å opprettholde kostnadseffektiv drift sammenlignet med større nettselskaper.

Tidligere har NVE beregnet at større investeringer i strømnettet gir økning i nettleien frem mot 2025.

Bransjen kan gjøre tiltak for å dempe denne økningen.

- NVE vil fortsette arbeidet med å tilpasse reguleringen av en av samfunnets mest kritiske infrastrukturer slik at den i fremtiden fortsetter å levere gode tjenester til innbyggerne, sier Flataker. NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom å sette et øvre tak på hvor høye inntekter de kan ha gjennom nettleien. Målsettingen er å sikre strømkundene en kraftforsyning til riktig leveringskvalitet og pris, og at strømnettet utnyttes og bygges ut på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte.

Ytterligere potensiale med utsatte og reduserte investeringer

Bedre utnyttelse av eksisterende nett er nøkkelen til å redusere behovet for nettinvesteringer. Nye tekniske og markedsmessige løsninger vil gjøre det mulig for nettselskapene å planlegge med at det ikke alltid skal være nok plass i nettet. Det kan fungere på samme måte som når flyselskapene planlegger med en viss overbooking og kjøper ut fleksible kunder hvis det ikke er plass til alle, sier Flataker.

- Økt fleksibilitet i strømnettet krever at nettselskapene investerer i ny teknologi som gjør at de til enhver tid har oppdatert og detaljert informasjon om statusen i nettet. Dette vil være et betydelig løft for nettselskapene. Fleksibilitet er nødvendig for å elektrifisere transportsektoren og håndtere mer desentralisert fornybar kraftproduksjon uten at kostnadene går i været, sier Flataker.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32