Arbeidet med elsikkerhet må løftes opp og frem på den samfunnsmessige dagsorden, mener Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet. (Foto: Tore Halvorsen)

Vil ha tydeligere markering

EL og IT Forbundet mener at elsikkerhet ikke er tydelig nok markert på den samfunnsmessige dagorden. De ønsker all innsats på dette området samlet i et eget direktorat.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 10:04

Det er forbundsleder Jan Olav Andersen som sier dette, og legger til: - Elsikkerhet er alt for viktig til å bli usynliggjort i en sekkepost-enhet for Forebygging og sikkerhet i DSB. Elektrisitet er den viktigste innsatsfaktoren i utviklingen av samfunnet, og som et av verdens mest elektrifiserte samfunn finnes det ingen gode grunner til fire på kravet til elsikkerhet.

Jan Olav Andersen snakker på vegne av flere tusen medlemmer, og uttrykker bekymring for de arbeidsmessige forholdene til disse. -Selv om det opp gjennom årene er gjort mye for å bedre elsikkerheten, er det ingen grunn til å slå på bremsene, legger han til. – Fortsatt brenner det mye med elektrisk årsak her i landet og det er viktig å holde fanen høyt til beste for liv, helse og materielle verdier.

EL og IT Forbundet er ikke alene om å mene dette. Også NELFO, Norsk Industri og Energi Norge er blant de som har uttrykt tilsvarende bekymring. Det er dessuten registrert uro blant ansatte i DSB-organisasjonen, som karakteriserer den nylig gjennomførte organisasjonsendringen som et tilbakeslag for elsikkerheten.

Konsulentselskapet PWC har fått i oppdrag å utarbeide en rapport om status i elsikkerhetsarbeidet. Den skal være rett rundt hjørnet. Vi vil sette oss nøye inn i innholdet og fra vårt ståsted komme til forslag om relevant oppfølging. Inntil så skjer står vi fast på vurderingen av at det opprettes et eget direktorat for elsikkerhet som tar opp i seg det som har med dette å gjøre i DSB og NVE. Vi ser også for at NKOM kan inngå i dette direktoratet, avslutter Andersen.

Det er mer å lese om dette i fagbladet Energiteknikk (nr.1-19), som i disse dager er under distribusjon til sine abonnenter.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32