Det slippes ut ca. 1 million tonn CO2 per år fra Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Foto: Øyvind Lie
Fredagskommentar:

Norges siste gasskraftverk

Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29

Kampen mot gasskraft var den dominerende klimasaken i en årrekke. Lenkegjenger og Bondevik-regjeringens avgang hindret ikke at gasskraftverkene ble bygget. Til slutt løste markedets usynlige hånd problemet, ved å gjøre gasskraftproduksjon ulønnsomt på Kårstø og Mongstad. 

Fremdeles har vi imidlertid et gasskraftverk på norsk jord, nærmere bestemt på Melkøya ved Hammerfest. En drøy million tonn slipper Melkøya ut årlig, noe som gjorde LNG-fabrikken til Norges tredje største punktutslipp i 2017. 

Nå trenger Equinor mer kraft for å komprimere gassen fra Snøhvit, og skal få hjelp av Statnett til å vurdere tre ulike løsninger. Den ene innebærer å ta litt mer strøm fra land, mens de to siste innebærer å stenge gasskraftverket og isteden bruke strøm fra nettet. 

Samtidig har NVE gått inn for å legge en av de 13 vindkraftområdene i sin nasjonale ramme nettopp til området rundt Hammerfest. Området har noen av Norges beste vindressurser, og kraft kan produseres for en relativt billig penge. For oljenæringen er billig kraft imidlertid lite verdt hvis ikke forsyningen er sikker. Da trengs det ny linje, fra Skaidi til Hammerfest. Kostnaden for en slik linje trenger ikke kun falle på Equinor, men kan fordeles på mange, både nye vindkraftverk og andre petroleumsaktører. Vår Energi vurderer å øke uttaket av kraft til Goliat-plattformen og andre aktører ser på muligheten for å elektrifisere framtidige felt (Alke, Alta, Wisting). 

Etter å ha vært passive i Nord-Norge i en årrekke, har Statnett nå plutselig tatt en pådriverrolle. Statnett ser at elektrifiseringen av samfunnet går raskere enn man har trodd og at kostnadene går ned. Aktører som tør å løfte blikket og snakke klart om det de ser, blir viktig når Norge nå skal begynne å kutte sine klimagassutslipp.  

Å legge ned landets eneste gasskraftverk og heller ta i bruk fornybar energi for å drive LNG-produksjonen på Melkøya, vil være et skritt i riktig retning.

Det er sterke og mektige aktører involvert i dette spillet, og desto viktigere at både opposisjonen på Stortinget, miljøbevegelsen og vindkraftnæringen er på vakt så ikke prosjektet begraves før noen visste at det lå på bordet.

Dette prosjektet er for viktig til å legges i skuffen.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32