Tussa produserte mindre kraft i fjor enn året før, men fikk mye mer per kilowattime. Foto: Tussa

Små endringer for Tussa

Tussa fikk i fjor et driftsresultat på 132,5 millioner kroner, 900.000 kroner bedre enn året før.
Fredag, 12 april, 2019 - 17:42

Selskapets samlede omsetning i fjor endte på 1 048,2 millioner kroner, opp fra 811,7 millioner kroner i 2017.

«Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innenfor alle forretningsområdene», skriver selskapet i en pressemelding.

Hovedårsaken til den høye omsetningen er høyere kraftpriser og at kraftkjøp for videresalg til sluttbruker ble lagt om fra konsernintern handel til konsernekstern handel fra september.

For summen av forretningsområdene er resultatendringene fra i fjor små.

Produserte mindre

Tussa produserte imidlertid kun 594 GWh elektrisk kraft i 2018, mot 745 GWh i året før.

Til gjengjeld fikk de mer for kraften. I 2018 var gjennomsnittlig spotpris i området 42,3 øre/kWh, mot 27,5 øre/kWh i 2017. 

Tussa kraftverk ble stanset fra mars til august for planlagt vedlikehold og oppgradering. Det er ventet at produksjonen i kraftverket vil øke med rundt 15 GWh, eller 5 prosent, på årsbasis.

Tenneelva kraftverk, med en forventet årsproduksjon på 10 GWh, ble satt i drift heit på slutten av året.   

Bedring i Mørenett

Tussa eier 46,34 prosent av Mørenett. Tussas del av Mørenett hadde i 2018 et driftsresultat på 54,6 millioner kroner, mot 41,2 millioner kroner året før.

Tussas resultat før skatt i 2018 ble 56,2 millioner kroner, 600.000 kroner mer enn året før. Styret i Tussa har vedtatt å sette av 39,5 millioner kroner til utbytte, i samsvar med aksjonæravtalen som gir signal om et utbytte på 60 prosent av gjennomsnittet av de tre siste årsresultatene.

På forsiden nå

Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Equinor vurderer å elektrifisere Oseberg-feltet med kraft fra Kollsnes i Hordaland.
Fredag, 12 april, 2019 - 10:32