Abonnement

Et årsabonnement omfatter fagbladet Energiteknikk (åtte løpende utgaver) og fri tilgang til alle nyhetssakene og annet stoff på nettavisen energiteknikk.net, også plussartikler som andre enn abonnenter må betale for å lese. I tillegg får abonnentene et nyhetsbrev annen hver uke. Arbeidsgivere som satser på kompetanse hos sine medarbeidere, betaler gjerne et slikt abonnement. 

Et komplett abonnement, som omfatter både papir- og digitalutgavene av Energiteknikk,  koster kr. 980 + mva. Et digitalabonnement koster kr. 860 + mva. Det gis rabatter ved bestilling av et visst antall abonnementer. Bedrifter kan også inngå gunstige abonnementavtaler. Be om tilbud!

Det er også mulig å bestille et ukesabonnement til kr. 50 og et kortidsabonnement (tre måneder) til kr. 320 (med papirutgaven) og til kr. 280 (digitalt). Prisene er inkludert mva.

Medarbeidere som ikke får arbeidsgiver til å betale for et abonnement og som ikke kan trekke fra mva, kan tegne et privatabonnement til kr. 625 (med papirutgaven) eller kr. 500 (digitalutgaven), også disse prisene er inkludert mva. 

Abonnement kan bestilles på en av følgende måter: