Annonsering i fagbladet Energiteknikk

Spørsmål om annonsering kan rettes til vår annonseansvarlige

Arne Aardalsbakke

tlf. 64 87 67 90

mobil 900 43 282

arne@aamedia.no  eller annonser@energibransjen.no

 

Annonsepriser 2018

  Format

  4 farger

 

  Stående

 

 

  Liggende

  

  1/1 side

  kr. 16 950

  210x297

 

  1/2 side

  kr. 10 850

  85x252

  175x124

  1/2 side utf.

  kr. 10 850

  105x297

  210x149

  1/3 side

  kr. 7 900

  175x85

  175x85

  1/3 side utf.

  kr. 7 800

 

  210x110

  1/4 side

  kr. 6 700

  85x124

  175x60

 

Utgivelser 2018 (se medieplan for mer opplysninger om blant annet tema)

materiellfrist               utgvielsesdato

1          25.01              06.02 

2          22.02              06.03 

3          23.03              10.04   

4          26.04              08.05               

5          31.05              12.06 

6          30.08              11.09 

7          11.10              24.10 

8          22.11              04.12