Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Med stadig flere og varierte laster i strømnettet er effektiv håndtering av effekt en utfordring. Nå har Ringeriks-Kraft tatt initiativ for å finne svar.
Torsdag, 24 august, 2017 - 09:41
Fredagskommentar:
Det er bevegelser i norsk vannkraft, blant annet knyttet til et forøk på å samle produksjonen til BKK, SFE og Hydro i et felles selskap på Vestlandet. Ingen kan imidlertid rokke ved posisjonen til Statkraft som landets desidert største vannkraftprodusent.
Fredag, 18 august, 2017 - 07:31
I spillet rundt etablering av et nytt stort produksjonsselskap for vannkraft på Vestlandet er den minste av de berørte aktørene, SFE (Sogn og Fjordane Energi), i stor grad prisgitt hva BKK og Sogn og Fjordane Fylkeskommune bestemmer seg for. Til sammen eier de to nærmere 90 prosent i SFE.
Torsdag, 17 august, 2017 - 09:30
Fredagskommentar:
Det er rart med det. Det er akkurat som fire ferieuker har feid forbi mellom solglimt og skybrudd. Nå er vi tilbake i hverdagen. Egentlig ganske trivelig, når alt kommer til alt.
Fredag, 4 august, 2017 - 08:56
Det har vært langt mellom strømnyheter å merke seg i den nå tilbakelagte feriemåneden juli. For å lette tilbakekoblingen til hverdagen kan det likevel greit å ta et tilbakeblikk. Her er noe av det som er rapportert i denne nettavisen de siste fire ukene:
Tirsdag, 1 august, 2017 - 09:25
Fredagskommentar:
Fra i dag av er vi en nettavis i sommermodus, men vil fortsatt være årvåkent til stede for å formidle viktige nyheter knyttet til energibransjen.
Fredag, 30 juni, 2017 - 11:48
At mer enn 40 prosent av elektrikerne som arbeider på byggeplasser i Oslo er innleid fra bemanningsbyråer er i seg selv oppsiktsvekkende. Riktig ille blir det når mange av dem ikke kan dokumentere faglig kvalitet.
Torsdag, 29 juni, 2017 - 09:07
Fredagskommentar:
Språket er den viktigste kulturbæreren i samfunnet vårt. Det er det som binder oss sammen som folk og nasjon. Vi må ikke la oss forlede til å tro noe annet.
Fredag, 23 juni, 2017 - 12:06
I løpet av de tre siste årene har den blå-blå regjeringen redusert bevilgningene til DSB med 55,5millioner kroner. I en situasjon som krever stadig mer sikkerhet og beredskap er dette dramatisk. Blant de som uttrykker sterk bekymring er EL og IT Forbundet.
Torsdag, 22 juni, 2017 - 09:50
Fredagskommentar:
Milliardinvesteringene i sentralnettet bidrar ikke positivt til redusert arbeidsledighet her i landet. De fleste av kontraktene går til entreprenører fra lavkostland, som i stor grad gjennomfører jobbene med lavtlønnet arbeidskraft fra sine hjemmebaser.
Fredag, 16 juni, 2017 - 11:54
Fredagskommentar:
I noen tilfeller tenderer regjeringens utflyttingsmani til parodi. Når NVE får pålegg om å flytte 20 stillinger fra hovedkontoret i Oslo til regionskontorene er det god grunn til å riste oppgitt på hodet.
Fredag, 9 juni, 2017 - 11:20
På kalde vinterdager har den elektriske forsyningssikkerheten i Alta vært en utfordring. Med nye Skoddevarre Transformatorstasjon i drift kan kraftlaget senke skuldrene.
Torsdag, 8 juni, 2017 - 09:21
Krefter blant medlemmene i Standard Norge ønsker å rokke ved selvstendigheten til NEK (Norsk Elektrisk Komite). Svaret fra en samlet elektronæring må være: Hold fingrene av fatet!
Fredag, 2 juni, 2017 - 12:14
Fredagskommentar:
Egentlig hadde de fleste av oss hørt det meste før. Det fant vi oss pent og tålmodig i. På den årlige sommeravslutningen til Energi Norge er det først og fremst det sosiale som gjelder.
Fredag, 26 mai, 2017 - 08:39
Fredagskommentar:
I perioden 2012 – 2016 er antall strømnettselskaper her i landet redusert fra 149 til 132. Dette fremgår av tall som NVE nylig har publisert. Nedgangen får neppe noen til å falle av stolen. Potensialet, og behovet, for mye mer er betydelig.
Fredag, 12 mai, 2017 - 08:08
En drøy måned før årets Metodedager arrangeres har det meldt seg på 120 utstillere og forhåndspåmeldt 1800 besøkende. Begge deler er rekord.
Torsdag, 4 mai, 2017 - 09:43
Den norske komitè for CIGRE har tildelt Magne Meisingset (48) Elkraftprisen for 2016. Prisvinneren er seksjonsleder med fagansvar for bl.a HVDC og SVC/STATCOM anlegg i Stasjonsavdelingen i Statnett SF.
Torsdag, 4 mai, 2017 - 09:23
Oppgraderingen av Vamma kraftverk i Glomma med et nytt aggregat pågår for tiden for fullt. Når arbeidet er fullført våren 2019 kan 1000 GWh fornybar energi, av dette 230 GWh ny produksjon, fases inn på nettet.
Torsdag, 4 mai, 2017 - 09:14
SKL (Sunnhordland Kraftlag) posisjonerte seg i 2016 som en rendyrket produsent av kraft. Virksomheten kunne notere seg for en omsetning på 710 MNOK, og et overskudd etter skatt på 161 MNOK.
Onsdag, 3 mai, 2017 - 09:09
Fredagskommentar:
I en verden hvor ny teknologi popper opp alle veier gjelder det å holde tungen rett i munnen. Vi kan på ingen måte fri oss fra den eksisterende elektriske infrastrukturen, med alt dens innhold av velprøvde produkter og systemer som med mer enn 99 prosents leveringssikkerhet gir kraft til samfunnsmessig stabilitet og utvikling.
Fredag, 28 april, 2017 - 09:38

Sider