Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Fredagskommentar:
Etter hvert som millioner av nye AMS-målere installeres i landets husstander begynner motforestillingene å tårne seg opp. Det bør neppe overraske noen.
Fredag, 17 februar, 2017 - 09:19
Når treffer et dataangrep den landbaserte energibransjen med ødeleggende kraft? Det er fornuftig å være forberedt på at dette kan skje, mener de som nøye følger med på utviklingen.
Torsdag, 16 februar, 2017 - 09:02
Fredagskommentar:
Det er flere gode grunner til at elsikkerhet må stå høyt på den samfunnsmessige dagsorden. Norge er et av de mest elektrifiserte landene i verden, med den eksponering dette innebærer for ulykker knyttet til fare for liv, helse og materielle verdier.
Fredag, 10 februar, 2017 - 11:02
I perioden 2010 til 2015 avdekket Elsikkerhetsavdelingen i DSB 6 518 avvik i den landbaserte elektriske infrastrukturen. I 2015 avdekket DLE (Det Lokale Eltilsyn) 281 269 avvik.
Torsdag, 9 februar, 2017 - 08:51
Arbeidet med elsikkerheten her i landet lider under mangel på økonomiske ressurser. Det fremgår tydelig i en sluttrapport som foretar en helhetlig gjennomgang av dette viktige ansvarsområdet i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
Torsdag, 9 februar, 2017 - 08:36
Stråling fra AMS-målere er farlig. At folk kan bli syke er meget godt dokumentert. Dette er påstander fra et leserinnlegg i avisa Varingen i Nittedal, en av de nærmeste nabokommunene til Oslo.
Mandag, 6 februar, 2017 - 13:30
Nærmere 90 lærlinger i energimontørfaget forsøker i disse dager å kvalifisere seg til årets Norgesmesterskap. Kun 20 slipper gjennom nåløyet.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 09:27
De nye AMS-målerne er grundig testet. Det er ingen grunn til å tro at de oppgir feil målerverdier. Synder for eventuelle avvik i forbruk må nok tilskrives de gamle målerne.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 09:07
Fredagskommentar:
En håpløs debatt om strømkabler til utlandet og et varsel om at brannfaren øker med AMS-målere. Det er to av flere saker som har gitt et aldri så lite adrenalinkick denne uken.
Fredag, 27 januar, 2017 - 10:35
Mange trær står for fall i og rundt kraftgatene i vinter. Nettselskapene driver en intensiv ryddeprosess for å unngå trefall over linjene. Strømbruddene som dette medfører er både kostbare og til samfunnsmessig irritasjon.
Torsdag, 26 januar, 2017 - 08:40
Fredagskommentar:
Det er knapt tre år igjen til klokkene ringer inn 2020. Mange blir svett i hendene bare ved tanken på at det drar seg til mot sluttstrek for det norsk/svenske sertifikatmarkedet.
Fredag, 20 januar, 2017 - 09:55
Stadig flere nettselskap konkurranseutsetter hele eller deler av sine ingeniør- og entreprenørressurser. Utviklingen er trigget av loven om funksjonelt og selskapsmessig skille og innstramninger i regelverket om konserninterne transaksjoner.
Torsdag, 19 januar, 2017 - 08:22
Fredagskommentar:
Når gasskraftverket på Kårstø om kort tid er solgt står det knapt igjen som en parentes i landets energihistorie, men dit har veien vært lang og kronglete.
Fredag, 13 januar, 2017 - 11:34
Har du enda ikke meldt deg på til årets Metodedager på Drammen Travbane 14. – 15. juni? Da er det på tide å gjøre kort prosess.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 09:14
Gasskraftverket på Kårstø er i salgsprosess. Forhandlinger pågår med en utenlandsk tilbyder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 08:48
Når den fornybare vannkraftproduksjonen fra Rosten kraftverk i mars/april 2018 fases inn på strømnettet tilføres det norske kraftsystemet en årlig miljø- og klimavennlig energiproduksjon på rundt 200 GWh.
Torsdag, 5 januar, 2017 - 09:07
Det er trist å registrere at engasjementet fra offentlig eide energiselskaper i Norge er på vikende front når det gjelder investeringer i fornybar energi, spesielt vannkraft, internasjonalt. De lukker øynene for muligheter de bare kan drømme om her hjemme.
Torsdag, 5 januar, 2017 - 08:55
Fredagskommentar:
Tord Lien har fått avløsning som olje- og energiminister. Han kan takke for seg med god samvittighet.
Fredag, 23 desember, 2016 - 09:45
Gamle anlegg må rustes opp i Agder Energi Nett. Det er konklusjonen etter fem tilsyn av DSB tidligere i år.
Torsdag, 22 desember, 2016 - 08:14
Kombinasjonen land/sjøtransport har gått på skinner gjennom hele 2016. I transportmarkedet til sjøs er situasjonen preget av sterkt redusert aktivitet i olje- og gassnæringen.
Torsdag, 22 desember, 2016 - 07:58

Sider