Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Vi mener å se en tendens til dårligere elsikkerhet. Dette inntrykket er basert på at vi årlig gjennomfører mellom 30 000 og 35 000 tilsyn.
Torsdag, 9 mars, 2017 - 07:19
Bruddet med IC (Iceland Construction) innebærer at det blir forsinkelser i forbindelse med vårt kraftverksprosjekt i Tosbotn i Nordland. Vi kommer også til å gå på en kostnadsmessig sprekk, uten at jeg på det nåværende tidspunkt kan si hvor mye.
Torsdag, 9 mars, 2017 - 07:01
Flere av landets energiselskap varsler at de er blitt misbrukt av falske e-poster. Det dreier seg blant annet om økonomisk motivert svindel.
Tirsdag, 7 mars, 2017 - 08:28
Fredagskommentar:
Det er grunn til å tro at Helgeland Kraft går på både forsinkelser og en økonomisk smell i sluttfasen med å ferdigstille fem småkraftverk i Tosbotn i Nordland. Den islandske entreprenøren IC har varslet oppsigelse av sine rundt 140 ansatte på anlegget.
Fredag, 3 mars, 2017 - 09:33
Fredagskommentar:
Dersom et marked skal fungere må det være åpent for fri konkurranse. Det er privatkapitalismens bud nummer en. I så måte har spesielt landets nettselskaper mye å lære.
Fredag, 24 februar, 2017 - 09:17
Fredagskommentar:
Etter hvert som millioner av nye AMS-målere installeres i landets husstander begynner motforestillingene å tårne seg opp. Det bør neppe overraske noen.
Fredag, 17 februar, 2017 - 09:19
Når treffer et dataangrep den landbaserte energibransjen med ødeleggende kraft? Det er fornuftig å være forberedt på at dette kan skje, mener de som nøye følger med på utviklingen.
Torsdag, 16 februar, 2017 - 09:02
Fredagskommentar:
Det er flere gode grunner til at elsikkerhet må stå høyt på den samfunnsmessige dagsorden. Norge er et av de mest elektrifiserte landene i verden, med den eksponering dette innebærer for ulykker knyttet til fare for liv, helse og materielle verdier.
Fredag, 10 februar, 2017 - 11:02
I perioden 2010 til 2015 avdekket Elsikkerhetsavdelingen i DSB 6 518 avvik i den landbaserte elektriske infrastrukturen. I 2015 avdekket DLE (Det Lokale Eltilsyn) 281 269 avvik.
Torsdag, 9 februar, 2017 - 08:51
Arbeidet med elsikkerheten her i landet lider under mangel på økonomiske ressurser. Det fremgår tydelig i en sluttrapport som foretar en helhetlig gjennomgang av dette viktige ansvarsområdet i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
Torsdag, 9 februar, 2017 - 08:36
Stråling fra AMS-målere er farlig. At folk kan bli syke er meget godt dokumentert. Dette er påstander fra et leserinnlegg i avisa Varingen i Nittedal, en av de nærmeste nabokommunene til Oslo.
Mandag, 6 februar, 2017 - 13:30
Nærmere 90 lærlinger i energimontørfaget forsøker i disse dager å kvalifisere seg til årets Norgesmesterskap. Kun 20 slipper gjennom nåløyet.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 09:27
De nye AMS-målerne er grundig testet. Det er ingen grunn til å tro at de oppgir feil målerverdier. Synder for eventuelle avvik i forbruk må nok tilskrives de gamle målerne.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 09:07
Fredagskommentar:
En håpløs debatt om strømkabler til utlandet og et varsel om at brannfaren øker med AMS-målere. Det er to av flere saker som har gitt et aldri så lite adrenalinkick denne uken.
Fredag, 27 januar, 2017 - 10:35
Mange trær står for fall i og rundt kraftgatene i vinter. Nettselskapene driver en intensiv ryddeprosess for å unngå trefall over linjene. Strømbruddene som dette medfører er både kostbare og til samfunnsmessig irritasjon.
Torsdag, 26 januar, 2017 - 08:40
Fredagskommentar:
Det er knapt tre år igjen til klokkene ringer inn 2020. Mange blir svett i hendene bare ved tanken på at det drar seg til mot sluttstrek for det norsk/svenske sertifikatmarkedet.
Fredag, 20 januar, 2017 - 09:55
Stadig flere nettselskap konkurranseutsetter hele eller deler av sine ingeniør- og entreprenørressurser. Utviklingen er trigget av loven om funksjonelt og selskapsmessig skille og innstramninger i regelverket om konserninterne transaksjoner.
Torsdag, 19 januar, 2017 - 08:22
Fredagskommentar:
Når gasskraftverket på Kårstø om kort tid er solgt står det knapt igjen som en parentes i landets energihistorie, men dit har veien vært lang og kronglete.
Fredag, 13 januar, 2017 - 11:34
Har du enda ikke meldt deg på til årets Metodedager på Drammen Travbane 14. – 15. juni? Da er det på tide å gjøre kort prosess.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 09:14
Gasskraftverket på Kårstø er i salgsprosess. Forhandlinger pågår med en utenlandsk tilbyder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 08:48

Sider