Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Det har vært en heftig helg for strømforsyningen i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. Mange steder fikk infrastrukturen seg en skikkelig trøkk. I det kraftige snøfallet mistet tusenvis strømmen i kortere eller lengre tid. Mandag kveld var 2300 fortsatt uten strøm i Agder.
Mandag, 7 november, 2016 - 18:53
Fredagskommentar:
Hvor dårlig står det egentlig til med energiselskapene her i landet? Økonomisk rapportering fra tredje kvartal er ingen åpenbar bekreftelse på at det er så ille som noen vil ha det til.
Fredag, 4 november, 2016 - 09:05
I år er det tatt investeringsbeslutninger på bygging av mer enn 7 TWh fornybar energi. Dette er det høyeste nivået på 25 år.
Torsdag, 3 november, 2016 - 09:00
Vannkraftutbygging i Norge kan bli erstattet av investeringer i svensk vindkraft.
Torsdag, 3 november, 2016 - 08:53
Et nytt forvaltningsregime for elsikkerhet her i landet er under utvikling. 20. desember vil resultatet være klart til å offentliggjøres.
Torsdag, 3 november, 2016 - 08:35
For å unngå totalhavari var en kraftig opprustning nødvendig. Med en investering på 190 MNOK er mange nye driftsår sikret for Klosterfossen kraftverk i Skien. Like oppunder jul vil prosjektet være fullført.
Torsdag, 27 oktober, 2016 - 09:16
Norge kan bli netto importør av kraft mot slutten av 2020-tallet.
Torsdag, 27 oktober, 2016 - 08:58
Rauma Energi investerer 396 millioner kroner i Nye Verma kraftverk. Når anlegget settes i drift høsten 2018 er det klart for en årlig fornybarproduksjon på 105 millioner kilowattimer – tilsvarende strømforbruket til minst 5250 husstander.
Onsdag, 26 oktober, 2016 - 09:28
Alt du hører er en harmonisk summing. Seks nye aggregater i Rånåsfoss III kraftverk ved Glomma i Sørum kommune er faset inn på nettet. I dag var det storstilet åpning.
Fredag, 21 oktober, 2016 - 15:26
Fredagskommentar:
Når det passer sånn er strømpris et populært tema i massemediene. Ofte er det så som så med faktagrunnlaget for de fete overskriftene.
Fredag, 21 oktober, 2016 - 08:01
Nesten 30 prosent av de ansatte i kraftbransjen er over 55 år og 70 prosent 40 år pluss. For å ivareta vannkraftkompetansen vil det være behov for å rekruttere unge ingeniører.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 09:12
Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 08:50
En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:52
Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:39
Trekk tilbake forslaget om å øke grunnrenteskatten på vannkraft i statsbudsjettet for 2017. Det er oppfordringen fra ti sentrale aktører i norsk vannkraftmiljø.
Onsdag, 12 oktober, 2016 - 13:54
I den energirelaterte delen av statsbudsjettet for 2017 dreier mye seg om finansiering av tiltak for å redusere utslippet av klimagasser. Blant annet bevilges det 360 MNOK til CO2-håndtering og 200 MNOK til forskningsprogrammet CLIMIT.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 10:55
Nå har strømleverandøren LOS gått i partnerskap med solenergiaktøren Otovo. Det setter nytt og spennende perspektiv på utviklingen i strømmarkedet.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 08:45
Om alle forhold legges til grunn er nettleien i Sogn og Fjordane pluss/minus 9 øre/kWh høyere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken må settes på kontoen for omfattende fornybarutbygginger lokalt, noe som kommer hele nasjonen til gode.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 08:31
Fredagskommentar:
Det brygger opp til stolpekrig. Med EU i front kan det gå mot et forbud mot bruk av kreosot. Det åpner markedet for alternativ stolpeteknologi.
Fredag, 30 september, 2016 - 11:33
Når vedtatte endringer i Energiloven trer i kraft legges det til rette for å gå fra tre til to nettnivåer her i landet. For alle nettselskaper er ikke dette like greit.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:52

Sider