Søk

21 - 40 av 2547 treff
En norsk verdikjede for batterier i maritim sektor er under oppseiling. For å støtte opp under dette vil Enova prioritere prosjekter som gjør at den kommersielle bruken av batterier til sjøs øker enda raskere.
3. juli 2018 - 11:09
Zephyr AS har solgt den egenutviklede vindparken Guleslettene til investeringsfondet BlackRock Real Assets, som styres av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.
3. juli 2018 - 11:03
Distriktsenergi, KS Bedrift og Kraftfylka har hatt møte med embetsverket i OED og la fram to alternative modeller for utjevning av nettleien.
2. juli 2018 - 11:02
Gjennom klimapolitiske støtteordninger utbetaler norske myndigheter årlig 3,3 mrd. kr. via 41 ordninger som forvaltes av ulike organer. En områdegjennomgang av klimastøtten anbefaler at 13 av disse videreføres og at 14 avvikles som klimaordninger.
2. juli 2018 - 10:53
Det finnes en tid for alt. Akkurat nå er det tid for å nyte. Med sommersol i ansiktet trykker de ansvarlige for denne nettavisen forsiktig på bremsen. Vi går i feriemodus.
29. juni 2018 - 10:57
Antallet innsamlede måleverdier øker med 20 ganger når Skagerak Nett installerer smarte målere hos alle kunder.
29. juni 2018 - 10:01
Normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser til som metode, er nå revidert og vil gjelde fra 1. juli 2018.
29. juni 2018 - 9:48
Statnett har oppdatert tiltaksplanen for systemdrifts- og markedsutvikling for perioden 2018-2022. Planen inneholder prioriterte utviklingstiltak for å utnytte nye muligheter og møte nye utfordringer når kraftsystemet endres.
29. juni 2018 - 9:41
NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært.
29. juni 2018 - 9:32
Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har valgt Sweco til å prosjektere nye Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune. Kraftverket skal bygges i fjell og vil øke den totale kraftproduksjonen i vassdraget.
28. juni 2018 - 10:48
Den nasjonale varedeklarasjonen for 2017 viser at fornybar andel av kraften som ikke har opprinnelsesgarantier har gått opp med to prosentpoeng.
28. juni 2018 - 10:39
Et nytt EU-prosjekt skal gi oss grønnere byer gjennom rimeligere og enklere solcellesystem.
28. juni 2018 - 10:32
Helgeland Kraft har inngått intensjonsavtale om oppkjøp av alle aksjer i morselskapet til Storuman Energi (SEAB) som selger strøm til privatmarkedet i Sverige.
28. juni 2018 - 10:25
Et grønnere og blåere transportsystem vil påvirke havnenes rolle og føre til nytt samspill mellom havnene og energibedriftene.
27. juni 2018 - 10:24
Med Batwind i drift, vil det for første gang bli mulig å lagre energi som er produsert av en havvindpark.
27. juni 2018 - 10:11
Installasjonen av smarte strømmålere i norske hjem nærmer seg slutten. Prosjektet ligger nå an til å bli om lag 1 milliard billigere enn først ventet.
27. juni 2018 - 9:52
Norge har satt seg ambisiøse klimamål for transportsektoren, og klimagassutslippene skal ned. Elektrisk veg kan bidra stort, viser ny forskning.
27. juni 2018 - 9:47
Rejlers har konsolidert virksomheten i Norge og utgjør nå et samlet miljø som kombinerer spisskompetanse innen digitalisering og ingeniørtjenester. Rejlers Engineering er etablert som forretningsområde og har fått ny leder.
26. juni 2018 - 10:21
En rekke industrier og tjenester har gjennomgått en digital revolusjon. Strømnettet har likevel ikke hatt den samme utviklingen – før nå.
26. juni 2018 - 10:11
Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var på 603 TWh i 2017, som er en økning på 34 prosent fra 1990. Så mye som 55 prosent av forbruket skjer i industrien.
26. juni 2018 - 10:03