Søk

21 - 40 av 2978 treff
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
16. januar 2019 - 9:27
Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes. Det er samtidig gitt tillatelse til fortsatt drift av eksisterende kraftlinje mellom Seldal og Tronsholen transformatorstasjon.
15. januar 2019 - 9:46
Under stormen i Nord-Norge i forrige uke ble en av Statnetts master på forbindelsen mellom Kobbelv og Ofoten tatt av et snøskred. Denne forbindelsen er derfor ute av funksjon inntil det kommer på plass en ny mast.
15. januar 2019 - 9:41
I fjor produserte Lyse like mye energi som 380 000 husholdninger forbruker i løpet av ett år. Det har ikke skjedd siden 2008.
14. januar 2019 - 13:14
Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group.
14. januar 2019 - 9:13
To timer ut i det nye året ble Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland strømløs. Årsaken var feil på sjøkabelen som forsynte øya. Det ble raskt etablert midlertidig strømtilførsel med aggregat til alle kundene. Nå er ny sjøkabel anskaffet i ekspressfart.
14. januar 2019 - 9:08
Med utrullingen av AMS (avanserte måle- og styringssystemer) har energiforsyningen lagt bak seg et av de største teknologiske og økonomiske løftene i sin godt over hundre år lange historie. Da nyttårsrakettene smalt mot nattehimmelen, hadde de aller fleste norske strømforbrukere fått installert de nye automatiske målerne.
11. januar 2019 - 9:32
Styret i Multiconsult har etter en grundig vurdering sammen med Christian Nørgaard Madsen funnet tiden riktig for å la nye krefter overta lederskapet for Multiconsult-gruppen.
11. januar 2019 - 9:27
Norconsult kjøper selskapet Kjeller Vindteknikk AS, og styrker dermed sin posisjon innen vindkraft og vindanalyser i Norden.
11. januar 2019 - 9:22
Talestyring, robotisering, 5G, biometrisk løsninger, blockchain og kunstig intelligens var ord som satt løst på tungen under trendpresentasjonen som ble holdt før CES-messen åpnet i Las Vegas denne uken.
11. januar 2019 - 9:17
Veksten i konsumprisindeksen (KPI) enda på 2,7 prosent i 2018. Det var særleg høge straumprisar som bidrog til årsveksten. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) var 1,6 prosent.
10. januar 2019 - 9:47
Vi har lagt bak oss et strøm-år som har satt flere rekorder.
10. januar 2019 - 9:37
Enovastøtte til over 800 energiledelsesprosjekter har styrket markedet for energirådgivning, og temaet er satt tydelig på dagsorden. Nå mener Enova at markedet skal klare seg uten økonomisk støtte til energiledelse.
10. januar 2019 - 9:34
Full moms på elbiler vil redusere salget med mer enn 70 prosent, mens fjerning av et av de to hovedelementene i den såkalte engangsavgiften for bensin- og dieselbiler vil gi fall i elbilsalget på henholdsvis 50 og 36 prosent.
9. januar 2019 - 9:46
Norfund og konsortiepartnere investerer 41 millioner US dollar i d.light. Dette legger til rette for en utvidelse av d.lights solenergi og Pay-Go forbrukerfinansieringsvirksomhet i Afrika.
9. januar 2019 - 9:40
Nettleien holdes på nivå med tidligere år selv med betydelig økte kostander fra Statnett, sier konserndirektør Frode Valla i Helgeland Kraft Nett.
9. januar 2019 - 9:32
I midten av desember ble Haugaland Næringspark (HNP) solgt til kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn. Kjøpesummen på 350 millioner kroner er gjort opp ved motregning av lån kommunene hadde til Haugaland Kraft.
8. januar 2019 - 10:12
Varanger Kraft har besluttet å organisere utviklingsarbeidet på hydrogen i et eget selskap. Selskapets viktigste oppgave er å drive forskningsprosjektet Haeolus.
8. januar 2019 - 9:59
Oppfølging av milepæl 11 i Elhub-prosjektet avsluttes, men NVE varsler ny oppfølging av nettselskapene fra Elhub settes i drift.
8. januar 2019 - 9:45
Gjennom bergvarme, solceller og en batteribank skal familien Vågen i Trøndelag i perioder bli selvforsynt med energi. Familien sparer penger på å bruke solstrøm og tjener penger på å selge overskudsstrøm ut på nettet.
7. januar 2019 - 9:37