Søk

21 - 40 av 2163 treff
Eidsivakonsernet oppnådde et resultat etter skatt på 490 millioner kroner i 2017.
12. februar 2018 - 8:40
Jeg er blitt AMS-kunde. Måleren er på plass i sikringsskapet. Nå blir det spennende å se hvordan skiftet fra analog til digital teknologi påvirker strømregningen.
9. februar 2018 - 11:46
Hele 42 prosent av innbyggerne er bekymret for at cyberangrep skal slå ut viktige styringssystemer de kommende fem årene. Det viser DSBs store befolkningsundersøkelse.
9. februar 2018 - 9:29
Ved utgangen av 2017 hadde halvparten av alle straumkundane fått installert smartmålar. 98 prosent av utskiftingane er blitt gjennomført etter planen.
9. februar 2018 - 9:23
Det totale bruttoforbruket av strøm var 134,1 TWh i 2017, som er en økning på 0,7 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert.
9. februar 2018 - 9:19
Forbruksmønstre i energisektoren er i sterk endring. På produksjonssiden utfordrer egenproduksjon av strøm fra solceller den gamle nettmodellen. Hvordan skal morgendagens energisystem håndtere dette?
8. februar 2018 - 11:18
Etter 57 år i drift skal Tussa kraftverk på Bjørke gjennom ei stor oppgradering. Meir påliteleg drift og auka produksjon er målet.
8. februar 2018 - 11:04
Vindkraftutbyggingen på Fosen i Sør-Trøndelag er ett av prosjektene som er med i det EU-finansierte forskningsprosjektet WinWind, der folks aksept av vindkraft skal undersøkes i flere land.
8. februar 2018 - 10:55
Blokkjede (blockchain) var opprinnelig knyttet til bitcoins, men teknologien kan brukes til mye mer. På Småkraftdagene stilles spørsmålet om blokkjede-teknologi kan skape merverdier for småkraften.
8. februar 2018 - 10:48
I går åpnet Statkraft solparken Lange Runde i nederlandske Emmen. Parken er den største solparken i regionen Drenthe og den største som ble bygget i Nederland i 2017.
8. februar 2018 - 10:46
Pålitelige strømløsninger og intelligente overvåkningssystemer styrker sikkerheten i seks tunneler på strekningen E18 mellom Drammen og Tønsberg.
7. februar 2018 - 9:05
Det går mot innspurten for Stortingets behandling av forslaget om å fjerne kravet om funksjonelt skille for kraftselskap med under 30 000 kunder. Rundt i landet mobiliserer energilederne til støtte for forslaget.
7. februar 2018 - 8:52
Regionale europeiske nettutviklingsplaner viser at omfattende investeringer i kraftsystemet både er nødvendige og lønnsomme. Investeringer bidrar til å nå klimamålsetninger, samtidig som de er nødvendige for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
7. februar 2018 - 8:45
Prosjektet «GreenCharge» fikk nylig grønt lys fra EU-kommisjonen. Med støtte på 5 mill. euro over tre år skal blant annet innovasjon innen lading av kjøretøy bidra til å realisere lavutslippssamfunnet med SINTEF i førersetet.
6. februar 2018 - 8:51
Stedvis store snømengder har gitt utfordringer for netteiere gjennom januar, men nedbøren har også lagt et lokk på strømprisene denne måneden.
6. februar 2018 - 8:42
Vår tids største trussel er klimaendringene. Bare i 2017 var det naturskader for rundt 870 millioner, og mer enn halvparten av erstatningene fra forsikringsselskapene er knyttet til flom.
6. februar 2018 - 8:36
OED har vedtatt endringer i energilovforskriften som innfører markedsadferdsregler. Disse trer i kraft 1. mars 2018.
5. februar 2018 - 8:04
Når Vest-Telemark Kraftlag kobler opp fibernett og Altibox til de små Telemarks-bygdene Manndal og Langlim, betyr det at både næringsdrivende og private får en helt ny digital hverdag.
5. februar 2018 - 7:57
En eksplosjon i Dolvik transformatorstasjon i Bergen kommune førte til at 22 000 kunder i Fana og Ytrebygda mistet strømmen søndag formiddag. Klokka 14 hadde alle fått strømmen tilbake.
5. februar 2018 - 7:51
Det vil komme flere strømbrudd. Dette er hovedbudskapet i en oppsummering fra Agder Energi etter den senere tids ekstremvær-hendelser på Sørlandet. Den får neppe noen med et snev av fornuft til å hoppe i stolen. At strømmen tidvis blir borte er noe vi må leve med.
2. februar 2018 - 11:26