Søk

221 - 240 av 2754 treff
Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
10. juli 2018 - 18:25
OED har fått til vurdering en utredning om fremtidig energiforsyning på Svalbard.
9. juli 2018 - 13:50
I tøff europeisk konkurranse har Trondheim og NTNU blitt plukket ut av EU til å lede an i utviklingen av europeiske energismarte byer.
9. juli 2018 - 13:46
I føre veke auka prisane i Noreg grunna nedgang i vindkraftproduksjon og auka forbruk i Norden samanlikna med veke 25. Samstundes kom det særleg lite nedbør. NVEs modellberekningar synar at det fordampa meir vatn enn det som kom som nedbør. Mangelen på nedbør er hovudårsaka til at prisen no er om lag dobbelt høgt som på same tid i fjor.
6. juli 2018 - 11:47
Nettselskapene vil bli pålagt å kontrollavlese alle nye målere uten kommunikasjonsenhet en gang i året - også når kundene har gyldig fritak (legeerklæring). For å dekke inn kostnadene til kontrollavlesning, vil nettselskapene få adgang til å fakturere et årlig avlesningsgebyr. Dette varsler NVE 2. juli.
6. juli 2018 - 11:39
Ved å samle Norges nest største kraftprodusent E-CO Energi og Norges største nettselskap Hafslund Nett, har eieren Oslo kommune skapt Norges ledende integrerte kraftkonsern.
5. juli 2018 - 11:26
På denne tiden av året eksporterer Norge vanligvis overskuddsstrøm til våre naboland, men på grunn av en uvanlig tørr og varm vår i store deler av landet har vi i flere perioder importert mer strøm enn vi har eksportert.
5. juli 2018 - 11:21
En norsk verdikjede for batterier i maritim sektor er under oppseiling. For å støtte opp under dette vil Enova prioritere prosjekter som gjør at den kommersielle bruken av batterier til sjøs øker enda raskere.
3. juli 2018 - 11:09
Zephyr AS har solgt den egenutviklede vindparken Guleslettene til investeringsfondet BlackRock Real Assets, som styres av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.
3. juli 2018 - 11:03
Distriktsenergi, KS Bedrift og Kraftfylka har hatt møte med embetsverket i OED og la fram to alternative modeller for utjevning av nettleien.
2. juli 2018 - 11:02
Gjennom klimapolitiske støtteordninger utbetaler norske myndigheter årlig 3,3 mrd. kr. via 41 ordninger som forvaltes av ulike organer. En områdegjennomgang av klimastøtten anbefaler at 13 av disse videreføres og at 14 avvikles som klimaordninger.
2. juli 2018 - 10:53
Det finnes en tid for alt. Akkurat nå er det tid for å nyte. Med sommersol i ansiktet trykker de ansvarlige for denne nettavisen forsiktig på bremsen. Vi går i feriemodus.
29. juni 2018 - 10:57
Antallet innsamlede måleverdier øker med 20 ganger når Skagerak Nett installerer smarte målere hos alle kunder.
29. juni 2018 - 10:01
Normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser til som metode, er nå revidert og vil gjelde fra 1. juli 2018.
29. juni 2018 - 9:48
Statnett har oppdatert tiltaksplanen for systemdrifts- og markedsutvikling for perioden 2018-2022. Planen inneholder prioriterte utviklingstiltak for å utnytte nye muligheter og møte nye utfordringer når kraftsystemet endres.
29. juni 2018 - 9:41
NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært.
29. juni 2018 - 9:32
Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har valgt Sweco til å prosjektere nye Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune. Kraftverket skal bygges i fjell og vil øke den totale kraftproduksjonen i vassdraget.
28. juni 2018 - 10:48
Den nasjonale varedeklarasjonen for 2017 viser at fornybar andel av kraften som ikke har opprinnelsesgarantier har gått opp med to prosentpoeng.
28. juni 2018 - 10:39
Et nytt EU-prosjekt skal gi oss grønnere byer gjennom rimeligere og enklere solcellesystem.
28. juni 2018 - 10:32
Helgeland Kraft har inngått intensjonsavtale om oppkjøp av alle aksjer i morselskapet til Storuman Energi (SEAB) som selger strøm til privatmarkedet i Sverige.
28. juni 2018 - 10:25