Søk

221 - 240 av 2415 treff
Statkraft har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS som skal utføre turbinrehabilitering i Kvilldal kraftverk.
1. mars 2018 - 8:58
Opplæringstilbudet i viklerfaget står i fare for å bli lagt ned. Dette til tross for at behovet for denne fagkompetansen er betydelig. Skolene henviser til mangel på søkere.
1. mars 2018 - 8:51
TrønderEnergi satser på løsninger for fremtidens energimarked, planlegger nytt nettkonsern med NTE, vil vokse innen operatørskap og avhender strømsalgsvirksomheten.
1. mars 2018 - 8:44
Styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett.
28. februar 2018 - 11:00
Motstandere av kraftutveksling med Europa argumenterer med at lave kraftpriser er Norges konkurransefortrinn. Det kan være å stikke hodet i sanden.
28. februar 2018 - 9:01
Østfold Energis varmevirksomhet fortsetter veksten den har hatt de siste årene. Det neste året vil fire nye leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum koble seg på fjernvarmenettet slik at totalt 171 nye leiligheter får levert fornybar energi til oppvarming og tappevann.
28. februar 2018 - 8:46
Det brant mindre i driftsbygninger på norske gårder i 2017 enn året før. Ferske statistikk viser skadeutbetaling på 188 millioner kroner i fjor, mot 315 millioner i 2016.
28. februar 2018 - 8:38
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 øre/kWh i 2017. Det er 8,9 prosent mer enn i 2016.
27. februar 2018 - 9:37
Haugaland Kraft AS og Fitjar Kraftlag SA går i forhandlingar om å konvertera Fitjar Kraftlag sin eigarpost på 3,4 % i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til eigarskap i Haugaland Kraft.
27. februar 2018 - 9:33
Skal norsk vannkraft og naturgass ha en rolle i det europeiske kraftmarked i 2050, trengs en ny og felles europeisk politikk. Dette går fram av en ny studie.
27. februar 2018 - 9:28
Marit Garvik er Lyse og IVARs personvernombud.
26. februar 2018 - 9:02
Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Det kommer frem i regjeringens nye datasenterstrategi.
26. februar 2018 - 8:57
Nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en tydelig vekst i 2018.
26. februar 2018 - 8:49
I aviser landet rundt er det flere, anført av Nei til EU og enkelte fagforbund, som hevder Norge både vil miste kontroll over energiressursene og oppleve høyere strømpriser som følge av EUs tredje energimarkedspakke og deltakelsen i EUs energibyrå ACER. Slik er det ikke.
23. februar 2018 - 10:12
Neste år kan Statsraad Lehmkuhl seile ut av havna i Bergen helt uten utslipp. Enova støtter det innovative batteriprosjektet med over 4 millioner kroner.
23. februar 2018 - 10:07
Vi er fornøyd med at vi klarer å levere et resultat som ble langt bedre enn ventet, og spesielt fornøyd med at alle tre virksomhetsområdene (Vannkraft, Nett og Strøm) leverte over forventningen.
23. februar 2018 - 10:01
Strengere forventninger til E-verkene krever nye løsninger. Norgesnett er i gang med å innføre et driftskontrollsystem som vil gi et fulldigitalisert fjernstyringsnett.
23. februar 2018 - 9:56
Europa fikk 15,7 gigawatt ny vindkraft i 2017, melder WindEurope. Dette er 20 prosent økning fra 2016 og ny rekord. Tallet omfatter vindkraft både på land og til havs.
22. februar 2018 - 10:09
Tore Tomter har blitt valgt til ny styreleder i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Den erfarne elektroingeniøren ser for seg en stadig økning av handel innenfor elektroteknikk og tror at standardisering er en forutsetning for at dette skal skje.
22. februar 2018 - 10:07
Et nedbørsfritt og kaldt Norden, bidrar sammen med et vindstille Nord-Europa og et løft i kullprisen til en kraftig økning i strømprisen denne uken.
22. februar 2018 - 10:00