Søk

221 - 240 av 2587 treff
Ved utgangen av 1. kvartal var 5,3 TWh ny vindkraft og 2,1 TWh ny vannkraft under bygging. Det er omtrent på samme nivå som forrige kvartal.
5. mai 2018 - 10:30
Når de økonomiske resultatene til landets energiselskaper i 2017 legges sammen blir det mange milliarder av det. Det kan nesten virke som om all hausingen rundt behovet for bedre rammebetingelser er i overkant overdrevet.
4. mai 2018 - 9:47
ABB AbilityTM Power Transformer, avduket på Hannover Messe i Tyskland, er verdens første løsning for digitalt integrerte krafttransformatorer og betyr noe helt nytt for teknologien. Alle krafttransformatorer som leveres fra ABB, vil utstyres med digitale muligheter, som tilrettelegger for fjernovervåking og dataanalyse av vitale parametere i sanntid. Det vil forbedre påliteligheten og muliggjøre høyere utnyttelse av utstyret i kraftnettet.
4. mai 2018 - 9:43
Nordlandsnett og Powel skal gjøre vedlikeholdsprosessen mer effektiv ved hjelp av digitalisering, avansert dataanalyse og sensorteknologi. Første steg er et nytt prosjekt som tar sikte på å forbedre og automatisere den årlige inspeksjonen av nettstasjoner.
4. mai 2018 - 9:34
Med et resultat i 2017 på 120,4 MNOK etter skatt er Nordkraft for første gang siden 2013 i posisjon til å dele ut 25 MNOK i utbytte til sine eiere.
4. mai 2018 - 9:23
I dette intervjuet med konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi, publisert i konsernets årsrapport for 2017, settes det et optimistisk perspektiv på fremtiden.
3. mai 2018 - 9:19
Mai har så langt bydd på mye gratis strøm for innbyggerne i Europa.
3. mai 2018 - 9:12
For første gang blir TBM-teknologi tatt i bruk for å bygge tunell til småkraftverk her i landet. I juni kommer en tunnelboremaskin over fra USA for å drive en 660 meter lang tunnel på Holen kraftverk i Luster i Sogn.
3. mai 2018 - 9:04
Utdannelse er ferskvare, uansett hvilket fag det dreier seg om. Nå er utdanningsinnholdet for energioperatører og elektromontører under revisjon. Det gjøres tilpasninger til en tid med betydelige endringer i det faglige innholdet.
3. mai 2018 - 8:56
Wirescan har tatt et langt skritt i utviklingen av sin internasjonalt anerkjente LIRA-teknologi for ikke destruktiv tilstandskontroll av kraftkabler.
3. mai 2018 - 8:50
Konsernet Sunnfjord Energi fekk eit årsresultat på 85 millionar kroner i 2017 mot 92 millionar kroner i 2016. Forretningsområdet produksjon har auke i resultat, medan nettverksemda har lågare resultat enn i 2016.
2. mai 2018 - 8:59
Total vannkraftproduksjon utgjorde i 2017 2.453 GWh, som er produksjonsrekord i SKS-konsernet (Salten Kraftsamband).
2. mai 2018 - 8:55
NorthConnect har søkt konsesjon om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland. Prosjektet har nylig vært på høring og behandles av norske og skotske myndigheter parallelt. Kabelen vil øke verdien av den norske fornybarnæringen som eies av kommuner, fylkeskommuner og staten.
2. mai 2018 - 8:41
Regelverket for brannsikkerhet knyttet til solcelleinstallasjoner er mangelfullt. Myndighetene må komme på banen, skriver to av Swecos rådgivere i fagtidsskriftet Brann og Sikkerhet.
30. april 2018 - 12:16
Olav Thon Gruppen har inngått en treårig avtale med LOS Energy som årlig skal levere 190 GWh til selskapets bygg i Norge og Sverige. Dette tilsvarer årsforbruket til ca. 20.000 leiligheter.
30. april 2018 - 12:12
I forbindelse med Forskningsrådets utlysninger innenfor ENERGIX mottar NVE mange henvendelser fra eksterne FoU-miljøer om å støtte søknader til nye prosjekter. Frist for å be om slik støtte er satt til 31.mai.
30. april 2018 - 11:57
Lyse i dagens form er 20 år i 2018. Det er med glede vi konstaterer at verdien av selskapet er mer enn doblet i perioden (fra 13,5 til 31,5 milliarder).
27. april 2018 - 9:46
Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 2017. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært god og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, og god kostnadskontroll.
27. april 2018 - 9:38
Statnett og NTNU skal de neste fem årene samarbeide om et professorat for å forske på anvendelsen av blockchain, stordata og kunstig intelligens i kraftsystemet.
27. april 2018 - 9:26
Under beredskapssituasjonen i januar brukte Skagerak Nett for første gang de nye målerne til å avdekke strømbrudd. I løpet av høsten gjør målerne at driftssentralen får full oversikt over nettet i sine kart.
27. april 2018 - 9:15