Søk

221 - 240 av 2978 treff
OBOS Energi starter nå byggingen av sitt hittil største vannkraftverk i Jondal i Hordaland. Produksjonen vil dekke det årlige strømforbruket til 7800 OBOS-leiligheter.
23. oktober 2018 - 9:37
I tredje kvartal gikk Norge fra en ekstremt tørr sommer, til den våteste september noensinne. De norske kraftprisene var om lag 85 prosent høyere i tredje kvartal i år, enn i tilsvarende kvartal i fjor. Den gjennomsnittlige nordiske kvartalsprisen for tredje kvartal ble den høyeste registrerte på 20 år.
22. oktober 2018 - 8:02
BKK Nett har, sammen med selskapene i Kjøpekraft Vest, inngått en femårs avtale med Elektroskandia Norge AS om leveranse av lager, logistikk og materiell. Kontrakten har en verdi på over 500 millioner kroner.
22. oktober 2018 - 7:57
Kongen i statsråd har utnevnt byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Kjetil Lund til ny sjef i NVE.
22. oktober 2018 - 7:46
TrønderEnergi Nett og NTE Nett har slått seg sammen og blitt til landets nest største nettkonsern. Selv om fusjonen var varslet løfter den ny oppmerksomhet rundt spørsmål knyttet til strømnettstrukturen her i landet.
19. oktober 2018 - 10:09
Agder Energi er med i den nyopprettede norske delen av FNs Global Compact - verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar. Organisasjonen jobber for at samfunnsansvar skal være en naturlig del av strategien til medlemsvirksomhetene.
19. oktober 2018 - 9:59
Syv av ti nordmenn uttrykker bekymring for at samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av cyberangrep. Samtidig sier mer enn én av fire næringslivsledere at de ikke vet hva de skal gjøre hvis deres selskap blir angrepet. Nå går Telenor inn i et nytt marked som leverandør av sikkerhetstjenester.
19. oktober 2018 - 9:54
Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
19. oktober 2018 - 9:48
56 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Elektro- og dataingeniører er mest etterspurt.
19. oktober 2018 - 9:43
DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.
18. oktober 2018 - 10:36
Skagerak Naturgass bruker navnene til begge eierne når de skifter navn til Air Liquide Skagerak. Sammen med blant andre Litra og Tine skal de vise at fornybar biogass er et minst like bra drivstoff som diesel.
18. oktober 2018 - 10:31
Det er en dokumenterbar sannhet at kompetanseprofilen til norsk vannkraft ikke er som den en gang var. Men det finnes unntak. Turbinregulatorteknologi fra Hymatec Controls er blant den fremste i verden.
18. oktober 2018 - 10:24
Hydrologiske beregninger viser at regulerte vassdrag bidro til å dempe flommene i Sør-Norge i oktober.
18. oktober 2018 - 9:56
Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.
17. oktober 2018 - 10:19
For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Maskinsikkerhetsnormen gir en metode som sikrer dette og er godkjent av EU kommisjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir nå en revidert utgave av normen som erstatter 2006 utgaven.
17. oktober 2018 - 10:14
Tussa sine vassmagasin er fulle eller snart fulle. Den siste veka har kombinasjonen snøsmelting og nedbør gitt tilsig til magasina på 250 % av normalen.
17. oktober 2018 - 10:07
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.
16. oktober 2018 - 9:58
Vi ønsker at kundene våre skal spare strøm for å unngå høye strømregninger. Her er våre beste sparetips.
16. oktober 2018 - 9:51
Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.
16. oktober 2018 - 9:07
Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene.
15. oktober 2018 - 9:57