Søk

2221 - 2240 av 2754 treff
Fornybar vannkraft skattlegges hardere enn olje og gass, samtidig som samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter glipper. Det er et paradoks når Norge skal kutte 40 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030 og legge til rette for grønn omstilling i økonomien.
6. september 2016 - 9:28
Det grønne skiftet er i full gang – utenfor Norge. En omfattende rapport fra WWF viser den grunnleggende energiomleggingen som nå skjer. – Norge henger allerede etter den fornybare utviklingen, sier WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen.
6. september 2016 - 9:18
Infratek skal de fire neste årene sørge for at det er lys langs kommunale veier, i parker, lysløyper og idrettsanlegg i Oslo.
6. september 2016 - 9:11
I oktober begynner arbeidet med å bygge fem mil med internveier, 71 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Roan vindpark, den første av de virkelig store anleggskontraktene i utbyggingen av Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosen.
6. september 2016 - 9:04
Peer Gynt-stykket på Vinstra har i år satt tilskuerrekord, der Gudbrandsdal Energi er med som sponsor. Dette betyr mye for det lokale næringslivet.
5. september 2016 - 10:15
Technogarden, Norconsults heleide datterselskap, får i oppdrag å bidra til sikker strømforsyning for Statnett. De har vunnet fem av seks parallelle rammeavtaler for innleie av fagressurser til selskapet.
5. september 2016 - 10:09
NEK og IEC har utpekt sivilingeniør Henrik Kirkeby (28), SINTEF Energi, som ny sekretær i IEC TC 73 - Short-circuit currents.
5. september 2016 - 10:03
Retningslinjer for hvordan pålagte hydrologiske undersøkelser skal utføres og rapporteres er nå revidert.
5. september 2016 - 9:55
Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i OED deltok forrige uke i en diskusjon på ONS i Stavanger om fremtiden til gass som energikilde i Europa. Hun understreket betydningen av gass i energisystemet og av Norge som en langsiktig produsent til det europeiske markedet.
5. september 2016 - 9:47
Sogn og Fjordane Energi oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 70 millionar kroner i første halvår 2016. Dette er 26 mill. kroner høgare enn første halvår 2015.
2. september 2016 - 10:43
Vi blir aldri ferdig med Statkraft, hverken på den ene eller andre måten. Nå er det eierstrukturen som, uvisst for hvilken gang, er satt på dagsorden.
2. september 2016 - 10:35
Ringeriks-Kraft hadde i 1. halvår en omsetning på 257 millioner kroner, et driftsresultat på 37 millioner kroner og et resultat etter skatt på 15 millioner kroner. Samlede investeringer i konsernet var 19 millioner kroner inklusive kundefinansierte anlegg.
2. september 2016 - 10:28
Sunnfjord Energi fekk eit konsernresultat etter skatt på vel 16 millionar kroner første halvår 2016. Dette er omlag 4 mill. kroner lågare enn same periode i fjor.
2. september 2016 - 10:22
Siemens skal levere fremdriftssystemer til to nye elektriske ferger i Norge. Det betyr at de fire første elektriske batterifergene i verden skal gå på teknologi som er utviklet og produseres av Siemens i Norge. Siemens leverte i 2015 ”Ampere” som er verdens første helelektriske ferge.
2. september 2016 - 10:15
Resultatet etter skatt ble 293 millioner kroner, som er 57 millioner kroner lavere enn i første halvår i 2015. Nedgangen mot fjoråret skyldes lavere oppnådd salgspris. Høyere kraftproduksjon oppveide delvis for nedgangen i salgspris.
1. september 2016 - 10:29
Helgeland Kraft oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 73 MNOK. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er dette en forbedring på godt over 20 MNOK.
1. september 2016 - 10:14
Det er mulig å skimte det grønne skiftet blant de nærmere 1400 utstillere på årets ONS-arrangement, som denne uken gjennomføres i Stavanger. Det er mange fornybare tråder å nøste opp i det som er et av verdens største utstillingsvinduer innen olje- og offshorenæringen.
1. september 2016 - 10:05
Klimaendringer kan gi 40 prosent større flommer på Voss. For å hindre nye skadeflommer vil Voss Energi, BKK og Norconsult bygge flomtunnel til Granvinsfjorden i kombinasjon med et elvekraftverk i Raundalselvi.
1. september 2016 - 9:57
NTE og Evry skal utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.
1. september 2016 - 9:45
Et eller annet er fullstendig galt når fornybar vannkraftproduksjon skattlegges hardere enn norsk petroleumsvirksomhet. Hvor er den grønne logikken?
1. september 2016 - 9:39