Søk

2221 - 2240 av 2587 treff
Klima- og miljødepartementet godkjente fredag regionale vannforvaltningsplaner i tråd med EUs vanndirektiv. Planene har fått mindre omfang enn Energi Norge fryktet, men kan fortsatt gi store konsekvenser for kraftproduksjon.
4. juli 2016 - 8:35
Google kjøper 12 år med fornybar energi i en avtale inngått med BlackRock, Zephyr og Norsk Vind Energi for å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi.
1. juli 2016 - 11:47
Britenes beslutning om å forlate EU kom overraskende på de fleste.
1. juli 2016 - 10:05
1. juli flyttes ansvaret for energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg fra NVE til Enova. NVE vil fortsatt ha ansvaret for å føre tilsyn med om reglene for energimerking av bygninger følges.
1. juli 2016 - 9:59
I en dom fra Gulating Lagmannsrett av 28. juni 2016 får Statnett medhold i at eiendomsskattevedtakene fra tre kommuner er ugyldige. Retten gir Statnett medhold i at metoden for verdifastsettelse som er benyttet ikke er riktig.
1. juli 2016 - 9:53
Statnetts styre har vedtatt en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Handlingsplanen skal iverksettes over de kommende 12 månedene.
30. juni 2016 - 7:27
Bedriftsforsamlingen i Eidsiva vedtok i går at selskapet skal gå i sluttforhandlinger med to andre selskaper for å bygge ut vindkraftparken Raskiftet i Åmot/Trysil.
30. juni 2016 - 7:19
Sira-Kvina kraftselskap DA har tildelt Voith Hydro Norge AS hovedkontrakt om oppgradering av kontrollanleggene i Tonstad og Solhom kraftstasjon, med Tjørhom kraftverk som opsjon. Alle kraftverkene ligger i Vest Agder fylke.
30. juni 2016 - 7:10
Enova gir til sammen 5 millioner kroner til konseptutredninger av nyskapende energiløsninger som skal brukes i områdeutvikling i ulike deler av landet. Støtten går til prosjekter i Oslo, Bergen, Sola og Tromsø, og skal øke sjansen for at innovative løsninger blir tatt i bruk.
29. juni 2016 - 10:47
Statkraft har besluttet å rehabilitere Nore I kraftverk, i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Rehabiliteringen vil foregå over mange år og vil sikre videre vannkraftproduksjon ved anlegget fremover. Planer for nytt Nore 1 kraftverk legges bort.
29. juni 2016 - 10:38
Troms Kraft AS (Troms Kraft) og Ymber AS (Ymber) har inngått avtale om at Ymber kjøper Troms Kraft Produksjons eierandel i Kvænangen Kraftverk. Eierandelen er på 48,2 %, og avtalen innebærer at Ymber betaler MNOK 370 for aksjeposten.
29. juni 2016 - 10:28
ABBs nye sentrale inverter PVS980 øker mengden innkommende solenergi til en enkelt inverter med hele 40 prosent.
28. juni 2016 - 10:25
Statnetts styre har besluttet oppstart av utbygging ny 420 kV ledning og nye stasjoner fra Balsfjord til Skaidi. Samlede investeringer vil utgjøre 4 - 6 milliarder kroner.
28. juni 2016 - 10:16
Fra oktober vil Eidsiva Energi være operativ med et nyetablert og konkurranseutsatt entreprenørselskap. Laje Entreprenør vil i oppstartfasen omfatte rundt 50 ansatte.
28. juni 2016 - 10:09
To personer mistet livet i arbeidsulykker på Statnetts utbyggingsprosjekter i april og mai. Nå foreligger granskningsrapporter fra begge ulykkene.
27. juni 2016 - 14:53
Energi Norge har gitt nye innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft med konkrete forslag for å styrke konkurransekraften til fornybarnæringen. Næringen er inne i en spennende, men krevende periode, og trenger gode tiltak.
27. juni 2016 - 10:09
Den europeiske nettutviklingsplanen 2016 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendige, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
27. juni 2016 - 10:01
Med en ordrereserve på pluss to milliarder har selskapet OneCo i løpet av få år bygget seg opp til å bli en betydelig aktør i markedet for multidisipline entreprenørtjenester. Hovedtyngden av oppdrag ligger innen samfunnskritisk teknisk infrastruktur innenfor Elkraft og Telecom.
27. juni 2016 - 9:52
Norsk Transformator AS har har kjøpt 100% av aksjene i Magtech AS. Oppkjøpet er i tråd med selskapets langsiktige strategi om å bli en ledende virksomhet innen fordelingstransformatorer i Skandinavia.
25. juni 2016 - 11:36
Fra i dag av går denne nettavisen på sparebluss, og det er stopp på de ukentlige nyhetsbrevene til begynnelsen av august. Livet er i slumrende feriemodus, og det bærer strømmen av nyheter fra energibransjen preg av.
24. juni 2016 - 10:05