Søk

2241 - 2260 av 2587 treff
PILOT-E er en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi. 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.
24. juni 2016 - 8:46
Innovasjon Norge har besluttet at en ny norsk næringsklynge for solenergi får innvilget støtte.
24. juni 2016 - 8:37
I juni starter byggingen av ny 132 kV linje fra Kleppstad til Fygle. Dette er første etappe i prosjektet med å oppgradere hele linja mellom Kvitfossen i Vågan og Solbjørn i Flakstad. Når prosjektet er ferdigstilt vil dette bidra til enda tryggere strømforsyning i hele Lofoten.
24. juni 2016 - 8:28
En nesten fraværende kultur for innovasjon i norske nettselskaper er til hinder for en nødvendig utvikling av nettet. Inntektsrammereguleringen og en fragmentert eierskapsstruktur er to av de viktigste årsakene.
23. juni 2016 - 12:01
«På grunn av forsterkning av det elektriske linjenettet ut mot Hitra og Frøya, blir samtlige abonnenter på øyene berørt av strømstansen. Utkoblinga skjer natt til lørdag 25. juni mellom kl. 00:00 og 03:00. Vi gjør oppmerksom på at innkobling kan inntre før annonsert tidspunkt»
23. juni 2016 - 10:57
Eierne av Sauland kraftverk AS har besluttet å utsette et vedtak om utbygging. Lave kraftpriser, økt skattebelastning og lavere produksjonsgrunnlag enn forutsatt er de viktigste årsakene til utsettelsen.
23. juni 2016 - 8:30
Statkraft Ventures GmbH skal investere i DEPsys, et selskap som utvikler Smart Grid-nettløsninger. Statkraft Ventures ledet en serie A finansieringsrunde der VNT Management og One Creation deltok. Det nyetablerte sveitsiske selskapet hentet inn til sammen ca. 3 millioner CHF (ca. 2,8 millioner EUR) i denne runden.
23. juni 2016 - 8:24
Energi Norge har lenge jobbet for at Faglig råd for elektro skal utarbeidet en ny læreplan for energioperatører, og det vil ikke lenger være tvil om at energioperatøren kan jobbe selvstendig på produksjonsanleggenes lav- og høyspenningsanlegg.
23. juni 2016 - 8:18
Hydrogen til transportbruk er ingen umoden teknologi. Den er klar til å introduseres på markedet, skriver Småkraftforeninga med flere i et felles innspill til Energimeldingen.
23. juni 2016 - 8:13
Schneider Electric spår ny bølge av digitalisering med IOT ( Internet of things). Mer fornøyde kunder, grønnere miljø og nye inntektskilder kan bli resultatet.
22. juni 2016 - 10:02
Konseptet gamification eller spillifisering ble først brukt tidlig på 2000-tallet for å beskrive prosesser hvor man bruker elementer og mekanismer fra videospill i helt andre sammenhenger. Målene med spillifisering er kort fortalt å øke brukernes engasjement. Med økt engasjement kan man oppnå bedre resultater, for eksempel i forhold til bredere datagrunnlag og økt datakvalitet.
22. juni 2016 - 9:53
OneCo Technologies AS i Bergen har vunnet rammeavtalen for oppdrag i distribusjonsnettet på Askøy med Norgesnett.
22. juni 2016 - 9:45
Hafslund Varme AS har inngått avtale med Ferd Energi AS om å overta alle aksjene i selskapet. Eksisterende avtaler om fornybar varmeleveranse i Tiedemannsbyen i Oslo overdras fra Ferd Energi til Hafslund Varme.
21. juni 2016 - 9:45
Viking Fotball og Lyse har inngått en ny hovedsamarbeidsavtale for årene 2017-2019. Målet er å skape enda flere gode opplevelser for hele regionen.
21. juni 2016 - 9:13
Regjeringen vil innen kort tid behandle nye miljømål som kan gi betydelige tap av regulerbar vannkraft. Dette kan svekke norsk verdiskaping, forsyningssikkerhet og flomberedskap, samt europeiske klimaambisjoner, frykter Energi Norge og en rekke andre organisasjoner.
21. juni 2016 - 9:05
Strømleverandøren LOS AS har kjøpt det svenske energiselskapet Telge Kraft. Oppkjøpet er en strategisk opptrapping i det nordiske markedet for LOS Energy, bedriftsenheten til LOS AS.
21. juni 2016 - 8:56
Med støtte fra Enova har Averøy Industripark investert i landets største landstrømanlegg for rigger og skip. Fredag ble riggen Transocean Barents koblet til landstrøm. Totalt kan industriparken tilby en utgangseffekt på 9 MW, noe som muliggjør landstrøm til flere skip og plattformer samtidig.
20. juni 2016 - 9:25
Stortinget går enstemmig mot regjeringens forslag om å tillate kraftutbygging i elver som er varig vernet. - Det er svært gledelig at Stortinget slår fast at vern er vern, selv om det føles litt absurd å måtte slåss for dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.
20. juni 2016 - 9:14
Regjeringa gjev ved kongeleg resolusjon Sognekraft løyve til utbygging av Leikanger kraftverk etter det største utbyggingsalternativet. Dette samsvarar med tilrådinga både frå Leikanger kommune og grunneigarane.
20. juni 2016 - 9:08
Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fire saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er fulgt i alle sakene.
19. juni 2016 - 11:17