Søk

2301 - 2320 av 2547 treff
Det totale energiforbruket innenlands utgjorde 213 TWh i 2015. Det er 1,5 prosent mer enn året før som var et uvanlig varmt år. Stadig mer fornybar energi kombinert med nedgang i samlet energiforbruk bidro til at Norge i 2014 oppfylte de internasjonale kravene i fornybardirektivet med god margin.
23. mai 2016 - 7:54
I går ble Braskereidfoss kraftverk 2 i Våler kommune offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien.
20. mai 2016 - 10:16
Per 1. april 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 15,5 TWh. Av dette er 13,1 TWh bygget i Sverige og 2,4 TWh i Norge.
20. mai 2016 - 10:16
Energimarkedene er og har historisk vært tett knyttet sammen. Spesielt i perioder med få eller ingen nyheter vil en råvare kunne påvirke en annen i prissetting i de finansielle markedene.
20. mai 2016 - 10:16
Den siste måneden har LOS Energy jaktet på Sørlandets smarteste strømbruker. Nå har fagjuryen kåret de nominerte til Sørlandets Energipris 2016.
20. mai 2016 - 10:16
Energi Norge sendte torsdag 19. mai sine detaljerte innspill til energimeldingen til Stortinget. Sentralt står endringer i skattesystemet for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, samt mer konkret politikk for å ta kraften i bruk.
20. mai 2016 - 10:15
EL og IT Forbundet og Energi Norge er enige om et moderat og ansvarlig tariffoppgjør for 2016.
20. mai 2016 - 10:15
Det er først og fremst vilkårene for beredskapsvakt i Hafslund, og flere andre nettselskaper, som vi har synspunkter på. Noen av disse ordningene har for mye frivillighet og for lite forpliktelse.
19. mai 2016 - 12:01
Norsk Polarinstitutt skal teste solenergianlegg på forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Dersom anlegget tåler klimaet, kan det halvere kostnadene i forhold til konvensjonelle dieselaggregat.
19. mai 2016 - 11:48
Småkraftforeninga mener Energimeldingen underslår verdiskapingen i småkraftnæringen. – Tord Lien snakker ned småkraften. Han er oljebransjens talsmann, sier daglig leder Knut Olav Tveit.
19. mai 2016 - 8:11
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjev Hafslund Nett løyve til å bygge ein om lag 28 kilometer lang kraftleidning frå Hasle transformatostasjon i Sarpsborg via Råde til Halmstad transformatorstasjon i Rygge.
19. mai 2016 - 8:10
Storfjord Kraft AS har søkt om konsesjon for vannkraftutbygging i Storfjord kommune. Det er søkt om konsesjon for to småkraftverk (Paras og Rovvejok), tre overføringer (Govda, Viessogas og Poikkiharjut II) og ett elvekraftverk (Stordalen). Nå har styret i Storfjord Kraft AS besluttet å trekke søknadene på ubestemt tid, og beslutningen er meddelt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).
19. mai 2016 - 8:06
Lave strømpriser gjør at bedrifter satser for lite på strømsparing og energieffektivisering, sier Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy. Han mener at det er millioner å spare selv om prisene er lave.
19. mai 2016 - 8:02
Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.
19. mai 2016 - 7:59
I en ny undersøkelse mener energibransjen selv at de har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har betydelig forbedringspotensialet.
18. mai 2016 - 9:19
Sikkerhetsklimaet i norske kraftselskaper oppleves som bedre enn snittet i tilsvarende virksomheter i Norden. Det viser en ny undersøkelse blant 4000 ledere og ansatte i Energi Norges medlemsbedrifter.
18. mai 2016 - 9:16
Dette er uvirkelig! Det sier produksjonssjef i Helgeland Kraft Torkil Nersund og faglig leder i Stein Hamre arkitekter, Lars Sjøvold, etter utdelingen av en internasjonal arkitektpris for kraftverket Øvre Forsland.
18. mai 2016 - 9:13
Fjernvarmeforbruket økte med 8 prosent fra året før til rekordhøye 4,8 TWh i 2015. Selv om 2015 var 1,8 grader varmere enn normalen, har utbygging av fjernvarmenettet bidratt til økt forbruk. Fjernvarmenettet var i 2015 dobbelt så langt som i 2008.
18. mai 2016 - 9:09
Kraftbransjens inntjening er vesentlig svekket de siste årene, og dette ser ut til å vedvare i lang tid framover. Selv om Eidsivas virksomheter utvikles og vokser innenfor områder som i mindre grad påvirkes av kraftprisene, vil konsernets resultater også de neste årene i stor grad være avhengig av kraftproduksjon og pris.
18. mai 2016 - 9:06
Flere energiselskaper legger frem positive økonomiske resultater for første kvartal 2016. De som har nett som del av sin virksomhet har en preferanse. Økning i inntektsrammen gir mer penger i kassen. Det samme gir økte avgifter til staten.
13. mai 2016 - 8:33