Søk

2321 - 2340 av 2754 treff
Tor Thorsrud Sporsem (23), Lars Eirik Eilifsen (26), Ine Skarrud (28), Kathrine Wiulsrød Lunder (26) og Fredrik Blom (24) har brukt sommeren på å kartlegge Infrateks forretningsmuligheter innenfor områdene vindmølleparker, off-grid ladestasjoner for elbil og elektrifisering av havner.
5. august 2016 - 8:31
ABB tar med seg "YuMi" til Arendalsuka nå i august for å vise hvordan den har startet en ny æra i samspillet mellom menneske og maskin.
5. august 2016 - 8:20
Selskapene Norsk Bio AS og BioLand AS har gått sammen om å utvikle mobile løsninger for å produsere og selge biobasert varme. Målet er å erstatte fossile løsninger og å gjøre norske byggeplasser grønnere.
4. august 2016 - 10:41
– Det er en svak nedgang i spotprisen for strøm fra juni til juli, sier Stig Andersen, salgsansvarlig i Fortum. Så langt i år har strømprisen vært jevnere enn i fjor.
4. august 2016 - 10:29
Fra i høst er det mulig å studere Grønt Entreprenørskap. - Dette er det første studiet i sitt slag på høyskolenivå, sier initiativtakerne.
3. august 2016 - 10:05
– Når den fysiske infrastrukturen smelter sammen med den digitale, skjer det store ting, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.
3. august 2016 - 9:54
Lørdag 30. juli startet Statkraft prøvedrift av det nye aggregatet i Nedre Røssåga kraftverk i Nordland. Prøvedriften er ventet å vare i tre måneder.
3. august 2016 - 9:48
Den globale klimaavtalen i Paris og Energiunionstrategien til Europakommisjonen setter fart på arbeidet innen energifeltet i EU. Energi Norge har dratt frem de viktigste forslagene som kommer for vår bransje de neste månedene.
2. august 2016 - 10:37
Ny, web-basert løsning som har direkte kontakt med intradagmarkedet og kan forandre og effektivisere måten energiselskap utfører intradaghandelen på.
2. august 2016 - 10:31
Fortsatt høy aktivitet innen bygg og anlegg og større fokus på komponenter som bidrar til det grønne skiftet, vil sikre Bravida omsetningsvekst fremover. Ordrereserven til selskapet er historisk høy, med rundt 1,6 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Selskapet omsatte i første halvår for 1,4 milliarder kroner og hadde et driftsresultat på 67,8 millioner kroner.
2. august 2016 - 10:20
Gjenbruk har gått fra å være trendy til å bli en selvfølge. Presset som nå legges på produsentene vil bidra til en bærekraftig utvikling også ved produksjon.
1. august 2016 - 11:15
Skotsk vindkraft gir arbeidsplasser, reduksjon av klimagasser og sikker kraftforsyning. – I Norge ser vi oss blinde på kostnader, mener forsker.
1. august 2016 - 11:03
Når Norges nye kampfly, F-35, blir stasjonert på Ørland vil det være behov for prosesskjøling til den nye kampflybasen. Forsvarsbygg stiller høye krav til miljø og har i denne forbindelse utviklet en løsning som tar vare på varmen fra kjøleprosessen for å gjenbruke den til oppvarming av bygg. I perioder med lite varmebehov vil denne varmen lagres i brønnparken og igjen hentes opp for oppvarming av byggene når behovet er stort.
1. august 2016 - 10:55
For kort tid siden kunne adm.direktør Ragnhild S. Sveen endelig slippe nyheten om at Stange Energi inngår et samarbeid med solcellefirmaet Otovo for å satse på solkraft, med på laget er også Hedmark Bondelag.
29. juli 2016 - 10:42
NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,3 TWh ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 33 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 17 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.
29. juli 2016 - 10:38
Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.
28. juli 2016 - 11:37
Over trekvart fulle magasin. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgraden i norske magasin 75,5 prosent.
28. juli 2016 - 11:28
Hva skjer med den nye plusskundeordningen når Elhuben trolig ikke starter opp før høsten 2017? NVE sier til Defo at den midlertidige ordningen vil fortsette inntil videre.
27. juli 2016 - 11:58
Nye innovasjoner innenfor treforedlingsindustrien skaper helt nye produkter. I dag foregår det omfattende forskning og utvikling hos mange norske treforedlingsbedrifter.
27. juli 2016 - 11:46
Og da mener vi ikke konsernsjef Ståle Gjersvold eller nettdirektør Bård Olav Uthus i TrønderEnergi, men The Boss himself.
26. juli 2016 - 12:21