Søk

2381 - 2400 av 2587 treff
Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric ønsker at betaling i distribusjonsnettet i større grad må baseres på effekt- enn energibruk. Dette vil bedre gjenspeile kostnadene i nettet, mener organisasjonen.
10. mai 2016 - 9:25
Fisker, blader i høstfarger og snøkrystaller er noen av mønstrene som nå lyser opp Torget i Stavanger etter at mørket har senket seg. Belysningen av Torget, bygninger rundt og statuen av Kielland er designet av Halvor Næss og montert av Lyse på oppdrag for Stavanger kommune.
9. mai 2016 - 9:02
Oljefyrer som spytter ut klimagassutslipp er en utdøende rase i Norge. Siden 2010 er salget av fossil fyringsolje halvert, og i 2020 blir det etter alt å dømme forbudt å fyre med fossilt brensel.
9. mai 2016 - 8:59
Krav om økodesign og energimerking har ført til at elektriske produkter er blitt mer energieffektive. Nå vil NVE intensivere jakten på energisløsende produkter.
9. mai 2016 - 8:56
Selskapene Energi 1 Follo Røyken og Askøy Energi fusjonerer med Fredrikstad Nett. Vi gratulerer selskapene med dette valget. Derimot er vi lite tilfreds med virkningene fusjonen får for andre selskaper, på grunn av en sviktende inntektsrammemodell. 150 millioner skal omfordeles, der noen vinner og noen taper uten å ha løftet en finger.
6. mai 2016 - 10:55
Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan, og Norges energiminister, Tord Lien, har lest to forskjellige lærebøker om hvordan bygge fremtidens kraftmarked.
6. mai 2016 - 10:43
Stortinget ber Regjeringen utarbeide strategi for etablering av grønne datasentre. Elavgiften for datasentre med uttak av under 5 MW kraft foreslås å reduseres. - Dette er vi veldig positive til, sier NITO-president Trond Markussen.
6. mai 2016 - 10:38
Da er det bare for de som brenner inne med gode byidéer å lese utlysningsteksten nøye og skrive den gode søknaden. Det er også smart å melde seg på informasjons- og nettverksmøtet på Gardermoen den 12. mai.
6. mai 2016 - 10:34
Konsernregnskapet for 2015 i Troms Kraft viser et overskudd før skatt på MNOK 153 mot MNOK 169 året før. 2015 er preget av lavere kraftpriser, lavere inntektsramme for nettselskapet og nedskrivninger av aksjeposten i Nordkraft AS. Resultatet er positivt preget av engangseffekt knyttet til forlik i revisoransvarssak. Konsernets årsresultat for 2015 etter skatt er MNOK 83,6, mot MNOK 91,0 året før.
4. mai 2016 - 10:55
NVE har innført nye regler som gjør at alle kraftleverandører kan tilby én felles faktura for strøm og nettleie.
4. mai 2016 - 10:54
Kraftnæringen, og underleverandører, er store brukere av helikoptertjenester. Derfor har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for sikker helikoptertransport.
4. mai 2016 - 10:46
Etter å ha opplevd to dødsulykker på kort tid, samler nå Statnett ledelsen i de største av sine leverandørselskaper. - Dette er ikke en akseptabel situasjon, og svært krevende for oss alle. Vi må finne ut av hvordan dette kunne skje. Alle som er på jobb for Statnett skal komme trygt hjem, sier Auke Lont, Statnetts konsernsjef. – Våre tanker går nå til de etterlatte og alle andre som er berørt. Etter en slik tragedie gjør vi alt vi kan for å ta vare på hverandre.
3. mai 2016 - 21:05
En av verdens ledende teknologibedrifter innen energi, Envision Energy kjøper det norske teknologiselskapet BazeField. Det Porsgrunnsbaserte selskapet er allerede blitt en foretrukket leverandør av styringsteknologi for vindkraft over store deler av Europa. Med ny finansiell styrke, er BazeField rigget for å konkurrere på hele verdensmarkedet.
3. mai 2016 - 11:21
Har du et godt forslag til forskning og utvikling for neste generasjon kraftsystem? Statnett ønsker å øke tilfanget av FoU-prosjekter, og ber om prosjektforslag. Spesielt står prosjekter som styrker HMS, gir mer kostnadseffektive løsninger og som går på tvers av de nordiske landegrensene høyt på ønskelisten.
3. mai 2016 - 10:46
Nettpartner Prosjekt, avdeling Stasjon har skrevet samarbeidsavtale med Goodtech Power AS (GP). Goodtech Power er et ingeniørselskap med ca 30 ansatte og har sin kjernekompetanse innen design, prosjektering, test- og driftsettelse av stasjoner. Selskapet er lokalisert i Bergen og er heleid av Goodtech-konsernet.
3. mai 2016 - 10:42
OneCo Technologies AS har signert en stor kontrakt med Eltel om målerbytte i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Målerbytte av ca 280.000 målere inngår som en del av leveransen Eltel har med Soria for område 1. OneCo Technologies har med dette kontrakt på 400.000 målere og OneCo totalt over 1,1mill målere i Norge.
3. mai 2016 - 10:39
I første kvartal 2016 oppnådde Hafslund et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 971 millioner kroner, en forbedring på 194 millioner fra fjoråret. Det er resultatframgang i alle forretningsområder som følge av god drift, lavere driftskostnader, høy energietterspørsel og vekst i antall strømkunder.
3. mai 2016 - 10:34
Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 33,2 millioner i 2015, mot kr 21,4 millioner i 2014. Resultatet er noe bedre enn forventet, dette på tross av lavere kraftpriser og økt kostnader på grunn av ekstremværet OLE. Gevinst ved realisering av eiendom, meget god avkastning innenfor installasjon og kraftomsetning og en lav rente mer enn veier opp de økte kostnadene.
2. mai 2016 - 9:27
NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. Endringen innebærer at plusskunder får fritak fra innmatingstariffens faste ledd.
2. mai 2016 - 9:26
De siste årene har det vært en netto økning i antall komitemedlemmer på mellom 5-8 % i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Så langt i år har NEK hatt en økning på ca. 5 % i medlemsmassen.
2. mai 2016 - 9:23