Søk

2801 - 2820 av 2978 treff
Antall utstillere på årets Eliade har passert 300. Nye kommer stadig til. Prosjektledelsen regner med at 320 er innen rekkevidde før dørene til arrangementet åpnes i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm tirsdag 31.mai.
28. april 2016 - 8:15
Det knaker i deler av den elektriske infrastrukturen på Senja i Troms. For å svare på varierte utfordringer vil det i årene fremover være behov for store investeringer.
28. april 2016 - 8:11
Utenfor norskekysten kan vi høste store mengder råmateriale til klimavennlig drivstoff for biler og busser. Kultivering av marine råvarer til energi og andre formål kan bli en ny, norsk vekstnæring.
28. april 2016 - 8:10
Vardar-konsernet gikk ut av 2015 med et resultat etter skatt på minus 212 MNOK. Sammenlignet med minus 41 MNOK i 2014 er dette en nedgang på 171 MNOK. Trøsten får være at den underliggende delen av virksomheten går godt.
28. april 2016 - 8:03
Å drive kraftverk er ikke noe for amatører. Nær 250 personer tilknyttet småkraftverk har nå tatt sikkerhetskurs for å etterleve forskriftens krav om opplæring.
28. april 2016 - 7:55
Å drive kraftverk er ikke noe for amatører. Nær 250 personer tilknyttet småkraftverk har nå gjennomgått kurs for å etterleve forskriftens krav om sikkerhetsopplæring.
28. april 2016 - 7:55
NTE-konsernet (Nord-Trøndelag Everk) leverte for 2015 et driftsresultat på 580 millioner kroner. Resultat etter skatt ble 133 millioner kroner. Resultatet er svakere enn i 2014, men justert for lave pensjonskostnader i 2014 og nye regnskapsføringsprinsipper ble resultatet 20 millioner kroner bedre enn året før. NTE betalte for 2015 hele 75 % skatt på sin produksjon av fornybar energi.
27. april 2016 - 12:00
Enova investerer 8 millioner kroner i rederiet Halstensen Granits nye tråler, det første fiskefartøyet i sitt slag: I fabrikken om bord vil verken fiskeavskjær eller energi gå til spille.
27. april 2016 - 10:53
Margaret Briggs fant alvorlige feil i det elektriske anlegget etter boligkjøp. Men fordi hun ikke fikk med en samsvarserklæring fra selger, er det hun som sitter igjen med alt det økonomiske ansvaret.
27. april 2016 - 10:44
Grunneiere som mister fallretter etter ekspropriasjon må få full erstatning slik Grunnlovens § 105 krever, men slik er det ikke i dag. Dette skriver advokat Øyvind Kraft i et innlegg i Bondebladet i dag.
27. april 2016 - 10:41
BKK Netts hittil største utbyggingsprosjekt, kraftledningen Mongstad – Kollsnes, har nådd en stor og viktig milepæl når legging av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX-sjøkabel nå er i gang.
26. april 2016 - 10:37
Statkraft har blitt kåret som den sjette mest attraktive arbeidsgiveren blant ingeniørstudenter og ble tildelt «Best in Industry»-prisen innen Kraft- og strømleverandørsegmentet i Norge.
26. april 2016 - 10:32
Nettpartner Prosjekt AS er en av Norges største entreprenører på bygging av kraftlinjer. I løpet av de siste månedene har selskapet sikret seg flere nye kraftlinjekontrakter. Etter nyttår er det skrevet nye kontrakter for mellom 250 og 300 millioner kroner. Total ordrereserve i selskapet nærmer seg nå en halv milliard.
26. april 2016 - 10:29
Ringeriks-Kraft har inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i Lier Elentreprenør AS fra Lier Everk Holding AS.
26. april 2016 - 9:55
Statoil går i dag inn på det tyske havvind-markedet ved å kjøpe en andel på 50 prosent i havvindparken Arkona.
25. april 2016 - 15:38
International Energy Agencys «Photovoltaic Power Systems Programme» (IEA PVPS) la nylig ut sin rapport «2015 SNAPSHOT OF GLOBAL PHOTOVOLTAIC MARKETS», som i grove trekk oppsummerer hvordan markedet har utviklet seg det foregående året.
25. april 2016 - 9:45
Nexans Norway leverer 275 km fiberoptiske kabler til Connected Amazon-programmet i Brasil. Programmet skal koble 4 millioner mennesker til Internett.
25. april 2016 - 9:40
Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til E.ON om bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune.
25. april 2016 - 9:36
Fire hydrogrendrevne lastebiler og et eget hydrogenproduksjonanlegg drevet av egne solceller. Slik starter ASKO sin hydrogensatsing i Trondheim. Enova bidrar med 19,6 millioner kroner.
25. april 2016 - 9:33
OED har fattet vedtak i fem klagesaker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vedtakene til NVE er fulgt i alle sakene.
24. april 2016 - 12:35