Søk

2941 - 2960 av 2978 treff
E-CO Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 2015, lave kraftpriser tatt i betraktning. E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.511 millioner kroner mot 2.863 millioner kroner i 2014. Vellykket prissikring og god produksjonsplanlegging bidro til at konsernets salgspris ble 34 prosent over spotprisen. Årsresultatet ble 533 millioner kroner mot 713 millioner kroner i 2014. Styret foreslår et utbytte på 685 millioner kroner. Konsernet forventer lavere resultater fremover på bakgrunn av terminprisene for 2016 og følgende år.
18. mars 2016 - 16:16
Konsernregnskapet til Akershus Energi viser et årsresultat etter skatt, og korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, på 128 millioner kroner for 2015, mot 159 millioner kroner i 2014. Svært lave kraftpriser bidro til det svake resultatet. Sikringssalg av kraftproduksjonen i 2015 har gitt positivt bidrag.
18. mars 2016 - 16:05
De seneste ukene har jeg fulgt den politiske prosessen rundt selskaps- og funksjonelt skille i landets energiselskaper med interesse. Jeg har vært vitne til et klassisk eksempel med store mot de små, denne gang i energibransjen.
18. mars 2016 - 15:59
Påsken kommer tidlig i år og mesteparten av landet er fortsatt godt dekt med snø. Unntaket er lavereliggende områder langs kysten fra Østfold til Nordland som er stort sett snøfrie nå.
18. mars 2016 - 9:44
- Prosjektet har som mål å forbedre effektiviteten, sikkerheten og innsikten i fremtidsrettet kraftforsyning.
18. mars 2016 - 9:36
Det har tatt helt av i forhold til hva vi så for oss da vi startet med denne kampanjen! Vi har fått konkrete henvendelser til jobber, og ikke minst har vi hatt det himla gøy de siste ukene, sier fabrikksjef John Harald Log ved Nexans Karmøy.
18. mars 2016 - 9:30
Gårdsdagens debatt i Stortinget var engasjerende. Kveldens avstemning bekrefter et knapt flertall for både et selskapsmessig- og funksjonelt skille. Fristen for gjennomføringen blir den 1.1.2021. Det vil si langt ut i neste stortingsperiode. Blir det et regjeringsskifte varsler Ap at det kan bli omkamp om det funksjonelle skillet.
18. mars 2016 - 9:24
Lyse-konsernet hadde et årsresultat på 708 millioner kroner i 2015. Også fjoråret var preget av lave kraftpriser, og den høye produksjonen kompenserte ikke for fallet i markedspriser på kraft. Televirksomheten fortsetter veksten, og har styrket markedsposisjonen også gjennom fjoråret.
17. mars 2016 - 16:17
Det norske hyttelivet er på få år blitt mer elektrisk. 72 prosent av hyttene er nå tilkoblet strømnettet, og forbruket øker.
17. mars 2016 - 9:59
Enova investerte 2,6 milliarder kroner fordelt på til sammen 4846 energi- og klimaprosjekter i 2015. Prosjektene skal gi et energiresultat på 1,8 TWh viser Enovas resultatrapport som ble publisert torsdag. Energiresultatet tilsvarer energibruken til samtlige husholdninger i Vestfold.
17. mars 2016 - 9:55
Analyseverktøy for «big data» utviklet for kraftbransjen kommer nå til nytte i kreftforskningen. Medisinerne tror det vil gi mer effektiv kreftbehandling.
17. mars 2016 - 9:00
Kvinneandelen blant Teknas medlemmer er i sterk vekst. Siden årtusenskiftet har andelen steget fra 17 til 29 prosent, og blant studentene er nå 42 prosent kvinner.
17. mars 2016 - 8:57
Med riktig satsing kan Norge bli verdensledende på bioøkonomi, også utover marin sektor. Det mener et bedriftsutvalg som fredag overleverte sine innspill til regjeringen.
17. mars 2016 - 8:54
I 2015 gikk vindkraft forbi kjernekraft i installert kapasitet.
17. mars 2016 - 8:50
Vi har anbefalt våre eiere å ikke selge aksjer til Bodø Energi. Både styret og administrasjonen i Indre Salten Energi oppfatter fremstøtet overfor våre aksjonærer som et forsøk på uønsket oppkjøp.
17. mars 2016 - 8:31
Den strategiske betydningen av IKT kommer til å øke så mye langs hele verdikjeden i nettvirksomheten at den vil drive frem strukturendringer, heter det i en rapport som er laget for NVE.
17. mars 2016 - 8:25
ABB skal levere en høyspennings likestrøms omformerstasjon (HVDC) som kobler det danske og tyske kraftnettet sammen for å styrke forsyningssikkerheten.
16. mars 2016 - 10:38
Flere av vannene i skiområder rundt om i landet er regulerte magasin. Det er viktig å ta hensyn til dette når du går på skitur i disse områdene. Særlig må du være oppmerksom på usikker is ved inn- og utløpsoser samt områder rundt tappetunneler.
16. mars 2016 - 8:56
Lørdag i forrige uke ble Rögle og Västraby vindparker i Sverige offisielt åpnet. Parkene er deleid av det norske energikonsernet Vardar.
16. mars 2016 - 8:52
Slå av lyset lørdag 19. mars. Det har vi blitt oppfordret til siden 2007, da klimakampanjen Earth Hour hadde sin spede start i Australia. I fjor var deltakelsen rekordstor!
16. mars 2016 - 8:49