Søk

41 - 60 av 2547 treff
Hvis teknologien kommer på plass, vil du i fremtiden kunne levere strøm fra elbilen til strømnettet og tjene penger på det.
26. juni 2018 - 9:58
Foretaksmøte i Statnett SF har valgt Jon Fredrik Baksaas til ny styreleder.
25. juni 2018 - 10:44
I forrige uke fikk Nordkraft endelig konsesjon fra OED til å realisere Ullsfjordprosjektene. Ritaelva og Sveinsgård kraftverk vil bidra med ca. 47 GWh fornybar energi årlig når de settes i drift.
25. juni 2018 - 10:32
Stortinget har godkjent finansieringen av forprosjekteringsstudien til Norcems karbonfangstanlegg i Brevik. Norconsult skal bidra til å utvikle detaljerte planer for realisering av prosjektet.
25. juni 2018 - 10:27
Batterier har blitt så billige at de kan brukes til mer enn dingser og elbiler. Nå vil nettselskapene ta dem i bruk for å stabilisere strømnettet.
25. juni 2018 - 10:21
Fortsatt er den landbaserte energibransjen til de grader mannsdominert. Det er langt mellom kvinner i ledende posisjoner, men det er flere gode grunner til å tro at det ikke for evig og alltid vil være slik.
22. juni 2018 - 16:41
OED har fattet vedtak i ni vannkraftsaker i Troms, Nordland, Trøndelag, og Sogn og Fjordane. Tre har fått ja, mens seks har fått nei.
22. juni 2018 - 9:43
NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Odda. Torsdag 21. juni vart sikringsanlegget overlevert til Odda kommune.
22. juni 2018 - 9:33
Tussa Kraft AS overtar Statkrafts 49 % eierandel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Statkraft overtok eierandelen i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk i 2002. De resterende eierandelene i Istad eies av Moldekraft AS (17 %) og Molde kommune (34 %).
22. juni 2018 - 9:26
Før sommerferien vil det vere installert ny smart straummålar i fire av fem norske heimar. I god tid før året er omme, vil stort sett alle hus og hytter ha fått ny AMS-målar.
22. juni 2018 - 9:20
OED har stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.
21. juni 2018 - 9:54
I april sendte NVE forslag om å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg. Etter å ha vurdert innspillene til forslaget, vedtar NVE å utsette fristen til 1. januar 2021.
21. juni 2018 - 9:49
Helgeland kraft setter ned nettleien for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.
21. juni 2018 - 9:43
I dag er det offisiell åpning av RENs sjøkabellager på Stord. Lageret inneholder 70 kilometer sjøkabel og er finansiert av sjøkabeleierne innenfor NVEs ordning for beredskapsmateriell.
21. juni 2018 - 9:37
Severin Roald (42) blir ny direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Telenor-konsernet.
20. juni 2018 - 10:06
Styret i Energi21 har lagt frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.
20. juni 2018 - 10:00
Sammen med forskningspartnere har Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.
20. juni 2018 - 9:54
Store investeringer i transmisjonsnettet gjør at Statnett øker nettleien til nettselskapene som i sin tur overfører strømmen til forbrukerne. I slutten av juni skal Statnett behandle en ny nettleiemodell som gjelder fra 2019.
20. juni 2018 - 9:48
Equinor har inngått avtale med Martifer Renewables om kjøp av 50 % eierandel i solenergiprosjektet Guanizul 2A (G2A) i Argentina. Prosjektet har potensial til å forsyne rundt 80.000 argentinske husstander med fornybar energi.
19. juni 2018 - 10:07
- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
19. juni 2018 - 10:01