Søk

41 - 60 av 2331 treff
Statkraft og Hydro Energi har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2038.
9. april 2018 - 9:43
Prispress og uryddige konkurransevilkår. Dette preger fortsatt el-entreprenørmarkedet. Flere av selskapene som opererer i denne delen av energibransjen rapporterer om sviktende økonomisk bærekraft.
6. april 2018 - 9:16
Smartgrid-fyrtårn prosjekter Studie med fokus på hva som gjør smartgrid prosjekter attraktive for investorer, med tilleggsfokus på hvordan generere investeringer i Smartgrids i EU, ble lansert i januar i 2018. Studien er en omfattende analyse av et utvalg på 100 lavspennings fyrtårnprosjekter i EU for å identifisere 8 voksende virksomhetsmodeller sentrert på et vidt spektrum.
6. april 2018 - 9:08
Etter oppfordring fra flere medlemskommuner har LVK tatt inititativ for å bistå kommunene med en samordning, for å sikre en mest mulig ensartet takstpraksis av nettanlegg. Initiativet er en følge av Høyesterett dom 26. juni 2017 i Statnett II-saken at det er hvor Høyesterett påpeker som et viktig hensyn at det etableres like standarder for verdsettelse av nettanlegg kommunene imellom.
6. april 2018 - 9:01
Fortum Charge & Drive og 7-Eleven åpnet i går de første ladestasjonene i Norge som kan lade neste generasjons elbiler med full effekt. Ladestedet ved Nygårdskrysset i Ås er del av en korridor som knytter sammen Oslo, Stockholm og Helsingfors for fremtidens elbiler.
6. april 2018 - 8:53
Styret i BKK foreslår et utbytte til eierne på 535 millioner kroner for 2017. Det er 30 millioner kroner høyere enn året før.
6. april 2018 - 8:46
Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh.
5. april 2018 - 13:01
På tross av mange fridager endte påskeuken på en høyere spotpris enn uken før. Påskeværet må ta mesteparten av skylden for oppgangen.
5. april 2018 - 10:01
OBOS har som målsetning å bli selvforsynt med fornybar strøm fra egne kraftverk. Til nå er to kraftverk satt i drift og åtte kraftverk er under bygging.
5. april 2018 - 9:53
28. mars var det 130 år siden fagbladet Energiteknikk kom med sin første utgave. Den gang under navnet Norsk Telegraf-Tidende.
5. april 2018 - 9:48
NVE foreslår endringer i regelverket om anleggsbidrag og åpner for at nettselskapene skal kunne kreve anleggsbidrag i regional- og sentralnettet. Det skal gi gode prissignaler til kundene.
5. april 2018 - 9:42
Entreprenørselskaper i energibransjen sliter med økonomien. Konkurransen i markedet blir stadig mer krevende, blant annet med kraftig press på priser.
5. april 2018 - 9:35
Lyse arbeider med flere konsesjonssøknader som skal sendes til NVE før sommeren. De to første søknadene gjelder bygging av nye kraftlinjer mellom Gilja og Seldal i Gjesdal og mellom Fagrafjell, Vagle og Stokkeland i Sandnes.
4. april 2018 - 9:53
I Narvik reduserer Nordkraft kostnader med å spare strøm. Med Enerconsults rådgivning og gjennomføring av tiltak, spares nå 25 000 kroner hver måned.
4. april 2018 - 9:47
LO og YS varslet i går at rundt 35.000 medlemmer kan bli tatt ut i streik fra søndag. Rundt 1100 av disse jobber i kraftsektoren.
4. april 2018 - 9:40
For at et solcelleanlegg skal kunne gjøre solstråler om til strøm, må man naturlig nok ha tilgang på sol.
3. april 2018 - 9:41
Etter de store snøfallene i vinter har Hafslund Nett fått flere meldinger om strømskap som har blitt skadet i forbindelse med snøbrøyting. Noen skap er blitt stående åpne på grunn av skader. Det kan medføre livsfare for mennesker og dyr å komme i kontakt med strømførende anlegg.
3. april 2018 - 9:35
Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Nå ønsker Agder Energi å bli utfordret av unge studenter til å se på hvordan bransjen blir påvirket, og hvilke muligheter og utfordringene disse endringene skaper.
3. april 2018 - 9:31
Østfold Energi har signert kontrakt med Becour, og eier nå 12 % av aksjene i selskapet. Becour er et helt nytt selskap med base i Fredrikstad, og Østfold Energi ble invitert til å delta i dannelsen av selskapet gjennom kjøp av aksjer. Becour satser på salg av opprinnelsesgarantier fra norsk fornybarproduksjon til europeiske kunder.
1. april 2018 - 11:53
De økonomiske resultatene i Glitre Energi for 2017 viser et konsernresultat etter skatt på 245 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte til eierne etter skatt på 115 millioner kroner.
28. mars 2018 - 9:55