Søk

41 - 60 av 2817 treff
Sognekraft vann konkurransen om å levera kraft til det nye storfylket Vestland. Avtalen strekkjer seg over to år, med opsjon på ytterlegare to år, og har ein storleik på 140 GWh i året.
30. oktober 2018 - 8:37
Statkraft har besluttet å bygge vindparken Kilathmoy, sørvest i Irland. Vindparken vil få en effekt på 23,1 MW, og blir Statkrafts første i Irland.
30. oktober 2018 - 8:28
Møre Trafo er vinneren av "Årets Tafjord EnergiArena-bedrift". De har jobbet systematisk både med folk og bygg. Det merkes på strømregninga.
29. oktober 2018 - 9:15
Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind som blir ferdigstilt. Før jul i år vil vindparken bli overført til Statkraft som driftsoperatør.
29. oktober 2018 - 9:03
Økt elektrifisering for å nå klimamålene, digitalisering, økt behov for datalagring og forventninger om mer vindkraft er hoveddrivere i utviklingen av kraftsystemet fremover, sa konserndirektør Håkon Borgen i Statnett under Nasjonalt kraftsystemmøte.
29. oktober 2018 - 8:57
Statkraft har inngått avtale med EDP Energias do Brasil om å kjøpe en gruppe med åtte vannkraftverk i delstaten Espírito Santo i Brasil. Porteføljen har en samlet installert effekt på 131,9 MW og vil styrke Statkrafts virksomhet i Brasil.
26. oktober 2018 - 10:45
- Forsking viser at regulering av vassdrag har forhindra flaumar. Lågare skatt på vasskraft vil utløysa nye tiltak mot flaum i regulerte vassdrag.
26. oktober 2018 - 10:11
Multiconsult har signert kontrakt med den tyske utviklingsbanken KfW for to miljøkonsekvensutredninger i Pakistan knyttet til det dårlige strømnettet i landet.
26. oktober 2018 - 10:00
Eidsiva Bioenergi og Rambekk renseanlegg har i fellesskap etablert en ny varmesentral for utveksling av varme mellom renseanlegget og fjernvarmenettet i Gjøvik.
26. oktober 2018 - 9:54
Midt-Telemark Energi sparer 8 millioner kroner på en felles driftssentral med Skagerak Nett. I tillegg får kundene bedre informasjon ved strømbrudd og raskere respons ved feil på kveldstid og i helger.
26. oktober 2018 - 9:38
Kraftig vekst i variabel vind- og solkraftproduksjon, gjør at den fleksible vannkraften kommer til å spille en enda viktigere rolle i årene fremover. Samtidig er den med på å forbygge flomskader.
25. oktober 2018 - 9:39
DSB ber Statnett om å dokumentere at de har fulgt opp pålegget om å stille kvalifikasjonskrav i henhold til forskriftene til dem som utfører sikkerhetsarbeid på elektriske anlegg.
25. oktober 2018 - 9:30
Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2679 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 1243 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017.
25. oktober 2018 - 9:22
DSB har reist en ny tilsynssak mot Statnett, også denne gangen etter arbeid med jording av elektriske anlegg.
25. oktober 2018 - 9:17
Fjordkraft Holding ASA med vekst i antall strømleveranser og mobilabonnement i tredje kvartal 2018.
24. oktober 2018 - 9:28
Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) opplyser at de samlede eiendomsskattegrunnlagene for store kraftverk øker med ca. 3,27 milliarder kr i skatteåret 2019 sammenlignet med 2018.
24. oktober 2018 - 9:20
Etter hundre år med kraftutbygging har to tredeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut.
24. oktober 2018 - 9:14
En av to bedriftsledere tror kunstig intelligens vil ha stor eller svært stor påvirkning på bransjen de tilhører. To av tre tror at kunstig intelligens vil åpne helt nye forretningsområder for egen virksomhet.
23. oktober 2018 - 9:51
Montørene til Årdal Energi Nett og Skagerak Nett har designet sine egne tjenester for arbeidsoppgaver i felt. Nå rapporterer de nytt nett direkte med mobilen, noe som har gjort arbeidshverdagen morsommere, enklere og mer effektiv.
23. oktober 2018 - 9:44
OBOS Energi starter nå byggingen av sitt hittil største vannkraftverk i Jondal i Hordaland. Produksjonen vil dekke det årlige strømforbruket til 7800 OBOS-leiligheter.
23. oktober 2018 - 9:37