Søk

41 - 60 av 2674 treff
Deler av anleggsmassen ved Marka og Nedre Røssåga Transformatorstasjoner overdras til Helgeland Kraft Nett.
5. september 2018 - 9:38
Astrid Helene er en av vedens første fullt elektriske fiskebåter, den er designet og bygget av Grovfjord Mekaniske Verksted som miljøvennlig arbeidsbåt for fiskefarmer. På denne båten finner du ingen motorstøy, ingen dieselgasser, det er nullutslipp og meget god manøvrbarhet.
5. september 2018 - 9:33
Sogn og Fjordane Energi oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 92 millionar kroner i første halvår 2018. Dette er 8 mill. kroner lågare enn same halvår i fjor, men er jamvel det nest beste i konsernets historie.
5. september 2018 - 9:27
Statkraft har overtatt vannkraftprosjektet Tidong i delstaten Himachal Pradesh i India. Vannkraftverket på 100 MW er omlag 60 prosent ferdigstilt.
5. september 2018 - 9:21
Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 1. halvår 2018 med et resultat etter skatt på 90 millioner kroner. Det er 18 millioner kroner mer enn i samme periode 2017.
4. september 2018 - 10:06
NVE har gjeve Eidsdal Kraft AS i Norddal kommune i Møre og Romsdal eit lovbrotsgebyr på 700 000 kroner for å ha hatt for stor slukeevne i Eidsdal kraftverk.
4. september 2018 - 10:00
Statkraft og Agder Energi har avtalt at Statkraft overtar alle andelene i vindkraftutviklingselskapet Statkraft Agder Energi Vind DA (SAE Vind).
4. september 2018 - 9:52
En av verdens lengste strømkabler kommer på plass langs Tysklands kyst. Nå legges de første 99 kilometerne i retning Norge.
4. september 2018 - 9:46
Tussa kraftverk har blitt oppgradert med nye turbinar og ny teknologi. Etter fem månader med produksjonsstopp, er kraftverket no tilbake i ordinær drift.
3. september 2018 - 9:58
BKK leverer et konsernresultat første halvår 2018 på 986 millioner kroner. Dette er en økning på 485 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2017.
3. september 2018 - 9:50
God drift, høye kraftpriser, samt nedsalg i Fjordkraft i forbindelse med børsnoteringen førte til et godt første halvår for Skagerak-konsernet. Økte kostnader i nettvirksomheten knyttet til uvær i vinter, trekker resultatet noe ned.
3. september 2018 - 9:45
«Belanti» – en løsning for å hindre overbelastning i strømnettet gikk seirende ut av Innovation Camp på ONS Young. Vinnerne er fra Klepp ungdomsskole.
3. september 2018 - 9:38
I den landbaserte energibransjen er det fornuftig å finne hverandre i en større grad av teknologisk samarbeid, mener konserndirektør Bente Haaland i Statnett. Det er en betimelig oppfordring.
31. august 2018 - 9:21
TrønderEnergi-konsernet leverer et justert driftsresultat på 232 millioner kroner mot 327 millioner kroner for samme periode i fjor.
31. august 2018 - 9:12
E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt i første halvår 2018 på 595 millioner kroner, en økning på 168 millioner kroner fra første halvår 2017. Resultatøkningen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere oppnådd salgspris og oppkjøpet av Hafslund Produksjon i august 2017, samt et urealisert tap på prissikringskontrakter.
31. august 2018 - 8:46
Statnett har i løpet av de tre siste årene erstattet to sjøkabelanlegg mellom Solberg og Filtvet i Hurum kommune og Brenntangen i Vestby kommune med nye 420 kV-anlegg. I går ble siste anlegg mellom Filtvet og Brenntangen satt i drift.
31. august 2018 - 8:38
Introduksjon av hydrogen drivstoff er en krevende oppgave hvor Hyop er en av pionerene. I sitt syvende driftsår erfarer Hyop at tilgangen på driftskapital er så knapp at man ser seg nødt til å stanse driften av hydrogenstasjonene.
30. august 2018 - 9:44
Med et resultat på 40 MNOK har Ringerikskraft mer enn doblet resultatet etter skatt sammenlignet med første halvår 2017. Fullt trykk i entreprenørvirksomheten er største bidragsyter til resultatveksten.
30. august 2018 - 9:37
Det drar seg til mot ferdigstilling av milliardsatsingen til Agder Energi i Åseral kommune i Vest-Agder. Nå er det først og fremst Åseral-nord prosjektet og installasjon av aggregat nummer 2 i Skjerka kraftverk som gjenstår.
30. august 2018 - 9:26
NTE oppnådde i første halvår 2018 et resultat etter skatt på 135 millioner kroner, mot 213 millioner kroner samme periode i fjor. Hovedårsaken til endringen er lite nedbør og dermed vesentlig lavere produksjon av fornybar energi.
29. august 2018 - 9:34