Søk

41 - 60 av 2163 treff
Sørlandet har opplevd at kraftig snøvær har rammet strømnettet. Vi beklager ulempene et stort antall kunder har opplevd under til dels langvarige strømbrudd.
2. februar 2018 - 9:23
Forsknings- og utviklingsprosjektet "Alternativer til nett" peker på mulige tiltak for å redusere eller flytte energibruken på de kaldeste dagene. Slike tiltak kan på sikt utsette eller erstatte byggingen av nye ledninger, og dermed legge til rette for milliardbesparelser.
2. februar 2018 - 9:13
Aldri tidligere har det blitt bygget og satt i drift mer vindkraft i Norge enn i 2017. NVEs rapport «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging» viser at det samlet var nesten tre ganger så mye fornybar kraft under bygging ved utgangen av 2017 som det var ved utgangen av 2015.
2. februar 2018 - 9:04
Med 250 prosjekter -og mange andre aktiviteter, å holde styr på, gjelder det å ha tunga rett i munnen. Uten et effektivt styringssystem kan det bli riktig ille.
1. februar 2018 - 9:18
Clemens Kraft har gjennom sitt selskap Clemens Kraftverk AS sikret 300 norske millioner kroner i et sju års fastrente obligasjonslån.
1. februar 2018 - 9:08
Vi er i det store og hele positivt innstilt til endringene i ledningsforskriften. Den legger til rette for en større grad av likebehandling av aktørene som har aktiviteter knyttet til ledningsbunden infrastruktur i bakken.
1. februar 2018 - 9:04
Enova etterlyser mer innovasjon i energisektoren, og setter av betydelige midler til en konkurranse som skal demonstrere fremtidens energisystem.
1. februar 2018 - 8:56
Statnett har avdekket underbetaling av arbeidere hos en underleverandør til Siemens. Etter at Siemens tross flere frister ikke har lykkes med å dokumentere at disse avvikene er rettet, har Statnett besluttet å suspendere Siemens sin status som kvalifisert til å levere anbud til Statnetts prosjekter inntil avvikene er rettet.
1. februar 2018 - 8:50
Skifte til ladbare biler akselererer. Ifølge Norsk elbilforening fantes det 141.951 rene elbiler og 67.171 ladbare hybrider registrert i Norge i 2017.
31. januar 2018 - 9:36
Enkelt og genialt: Hvorfor ikke integrere ladestasjonen i mast for veibelysning? Dette er en løsning som har blitt valgt i flere amerikanske byer. Det geniale er at man henger seg på infrastruktur som likevel skal bygges ut.
31. januar 2018 - 9:26
Forskningsrådet lyser ut midler til nye sentre innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning.
31. januar 2018 - 9:20
Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV strømlinje fra Bjerkreim transformatorstasjon til Opstad i Hå kommune, samt ny stasjon på Opstad. Den nye stasjonen på Opstad vil erstatte eksisterende stasjon.
30. januar 2018 - 9:35
En fersk spørreundersøkelse viser at 88 prosent av nordmenn støtter målet om å kutte Norges utslipp med minst 80 prosent innen 2050, mens bare 31 prosent tror vi når målet.
30. januar 2018 - 9:28
Et internasjonalt børsnotert selskap har signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter. Avtalen har en verdi på inntil 370 millioner kroner over tre år, og vil gi cirka 150 årsverk til Ringerike.
30. januar 2018 - 9:21
Multiconsult skal lede den videre utbyggingen av Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Fabrikken er først, størst og best på biogass i Norge.
29. januar 2018 - 10:26
Vinterværet med tungt snøfall og kraftig vind har gjort mange strømløse. Utfall i strømnettet rammer etter en stund også Telenors basestasjoner.
29. januar 2018 - 9:58
Det globale befolkningstallet øker, stadig flere migrerer til urbane byområder, og byene står for en stadig økende andel av det totale energiforbruket.
29. januar 2018 - 9:46
Tirsdag denne uken ble Strømmens Dag markert. Det gjorde ikke spesielt mye av seg. Rakettene gikk ikke akkurat til værs, selv om det hadde vært fortjent.
26. januar 2018 - 9:12
Flere og flere elver er regulert for å betjene menneskelige behov som flomvern, transport, kunstig vanning, vannkraft eller drikkevannsforsyning. Med reguleringer følger også endringer av vannføringer.
26. januar 2018 - 9:04
Været holder strømprisen i Norden nede. I resten av Europa preges strømprisene av kostnadsøkninger knyttet til fossil energi.
26. januar 2018 - 8:54