Søk

61 - 80 av 2331 treff
OED har avslått søknaden frå Breim Kraft AS om å bygge ut Breim kraftverk i Breimselva i Gloppen.
28. mars 2018 - 9:52
For en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, økte nettleien inkludert avgifter med 3,24 prosent fra januar 2017 til januar 2018.
28. mars 2018 - 9:46
Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2017 syner eit resultat etter skatt på 193 millionar kroner. Dette er fire millionar kroner betre enn året før.
28. mars 2018 - 9:40
Konsernregnskapet i Troms Kraft for 2017 viser et overskudd før skatt på MNOK 163 mot MNOK 379 året før. Regnskapet for 2017 preges av at inntektsrammen for nettvirksomheten var på et lavt nivå og betydelig lavere enn i 2016.
27. mars 2018 - 12:51
På Østlandet og fra Trøndelag og nordover er det gode isforhold på innsjøer ved inngangen til påsken. Langs kysten av Vestlandet er det stor variasjon i isforholdene, og mye usikker is. For påskefjellet i høyereliggende skogsområder, Langfjella og Jotunheimen er det god is før påskeutfarten.
27. mars 2018 - 12:45
Ei rekkje selskap i den norske kraftmarknaden prøver å lokke deg til seg som straumkunde på falske vilkår. Felles for dei aller fleste av desse er at dei lokkar deg med veldig gode prisar, men unnlet å fortelje deg om gebyra sine, om bindingstid og om skjulte påslag.
27. mars 2018 - 12:39
Nord-Trøndelag Energi (NTE) Nett AS er frifunnet i rettssaken etter brannen i Flatanger i 2014.
27. mars 2018 - 12:30
Økt bruk av solcelleanlegg, varmepumper, induksjonstopper og elbilladere i boliger bidrar til endret støynivå på spenningen lokalt i boligen. Slikt utstyr inneholder svitsjede strømforsyninger eller annen kraftelektronikk, som typisk har en svitsjefrekvens mellom 2 og flere titalls kHz. Dette utstyret skaper høyfrekvent støy, som kan medføre at apparater forstyrrer hverandre.
26. mars 2018 - 11:35
Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2017 for 1,37 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 10,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet utgjorde 84,6 millioner kroner, mot 76 millioner i samme kvartal i 2016. Driftsmarginen i fjerde kvartal utgjorde 6,2 prosent.
26. mars 2018 - 11:28
Kapasiteten for solenergi økte i 2017 med 59 prosent fra rekordåret 2016, og vil vokse kraftig også i årene som kommer. Videre vekst i solbransjen vil bidra til både elektrifisering av samfunnet og skape nye forretningsmuligheter.
26. mars 2018 - 11:24
Den senere tids opphetede debatt om Norge skal slutte seg til det europeiske energifellesskapet ACER eller ikke etterlater seg et gufs av egoisme. Mange har holdt de norske fargene høyt og hellig med ryggen trassig mot resten av verden.
23. mars 2018 - 9:13
Underliggende driftsresultat i Lyse-konsernet er på nivå med 2016 og reflekterer god operasjonell drift i alle forretningsområder.
23. mars 2018 - 9:08
Den norske komité for CIGRÉ har besluttet å tildele ”Elkraftprisen” for 2017 til teknisk direktør Vegar Syrtveit Larsen, Nexans Norway AS.
23. mars 2018 - 8:55
Kraftselskapenes mulighet til å holde igjen vann i magasiner, hindrer flomskader for over 100 millioner kroner årlig bare i Telemark. Det viser en ny rapport Multiconsult har utarbeidet for Energi Norge.
23. mars 2018 - 8:48
Bygget har en prislapp på over 8,5 milliarder Euro og vil gi et kraftoverskudd i Norden.
22. mars 2018 - 9:48
Oslo kommune har fremmet forslag om å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under et nytt felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune.
22. mars 2018 - 9:43
2017 ble et meget godt år for E-CO Energi konsernet. God drift, høy produksjonstilgjengelighet, vellykket produksjonsdisponering, høyere realiserte kraftpriser, samt kjøpet av Hafslund Produksjon bidro til et årsresultat på 1.038 millioner kroner.
22. mars 2018 - 9:32
I går ble Fjordkraft notert på børs med børsticker FKRAFT Selskapet blir det femtende selskapet med hovedkontor i Bergen som er notert på Oslo Børs sin hovedliste.
22. mars 2018 - 9:26
Styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har besluttet å ansette Leif T. Aanensen som ny administrerende direktør i virksomheten. Aanensen har lang ledererfaring innenfor de elektrotekniske miljøene i Norge og er i dag fagsjef i NEK.
21. mars 2018 - 11:00
I 2017 ble det i stort og smått meldt om 924 branner i driftsbygninger til Gjensidige. Dette er 200 færre enn i 2016, og en kraftig nedgang siden toppåret 2014 med hele 2 843 meldte branner.
21. mars 2018 - 10:42