Søk

61 - 80 av 2163 treff
Norske bedrifter er hakket bedre enn svenske bedrifter i å digitalisere. Det viser Vismas undersøkelse der over 3000 daglige ledere og økonomiansvarlige i Norden har rangert i hvilken grad bedriften har digitalisert sentrale økonomiske og administrative prosesser.
25. januar 2018 - 9:39
Laksesmolten på vei ut av Vosso dør ikke på grunn av gassovermetning fra Evanger kraftverk. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra Redningsaksjonen for Vossolaksen med bidrag fra en rekke forskningsmiljø.
25. januar 2018 - 9:33
Tesla leverte i fjor verdens største litium-ionbatteri til Australia. I forrige uke fikk eierne god uttelling for investeringen og tjente i løpet av noen få dager millioner av kroner på energilagring.
25. januar 2018 - 9:25
Å blottlegge seg for kritikk på sosiale medier er ingen spøk. Her er noen reaksjoner etter sist ukes strømbrudd på Sørlandet.
25. januar 2018 - 9:22
Saint-Gobain I Norge legger i 2018 om til fornybar energi. Totalt vil omleggingen til strøm fra fornybare energikilder redusere CO2-utslippet med rundt 40.000 tonn innen sju år.
24. januar 2018 - 9:31
Utslippsfri produksjon av strøm er avgjørende for det grønne skiftet, ifølge Nils Røkke, forsker og direktør for bærekraft i SINTEF. Han ønsker en strengere klimapolitikk velkommen.
24. januar 2018 - 9:25
Flere nettselskaper ønsker å samarbeide om felles driftssentral, og har spørsmål om hvordan dette kan gjøres. NVE har laget et notat til bransjen som beskriver hvordan et slikt samarbeid kan være og hvilke krav som må oppfylles.
24. januar 2018 - 9:15
OED har tatt klagene på NVEs konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk til følge, og avslått søknaden fra Hovatn Aust Vindkraftverk AS.
23. januar 2018 - 8:18
Medio januar ble det inngått kontrakt mellom Lofotkraft AS og Kraftmontasje AS. Kontraktsverdien er ca. 227 millioner kroner. Dette er den største kontrakten noensinne for Kraftmontasje AS. Prosjektet skal pågå fram til 2021.
23. januar 2018 - 8:09
Oppsummeringen av kraftåret 2017 forteller oss om en verden i omstilling. Klimaendringer danner bakteppet for høyere produksjon, høyere forbruk og høyere priser.
23. januar 2018 - 8:06
Arbeidet med en ny nordisk balanseringsmodell fortsetter, og alle de fem nordiske systemoperatørene er nå enige om en intensjonsavtale. Dette baner vei for fremtidig balansering av det nordiske kraftsystemet, inkludert innføringen av moderne ACE som balanseringsmetode.
22. januar 2018 - 9:44
Elektroteknisk standardisering har ingen grenser. Nå har NEK hatt kolleger fra Kina på besøk. Formål: utveksling av kompetanse.
22. januar 2018 - 9:36
I forrige uke ble regjeringskabalen lagt på nytt. Det førte også til endringer i Stortingskomiteenes sammensetning og Ketil Kjenseth er ny leder av energi- og miljøkomiteen.
22. januar 2018 - 9:30
I forrige uke startet arbeidet med å rette en kommunikasjonsfeil for en del av BKKs automatiske strømmålere (AMS-målere). Dette er blitt omtalt av flere medier de siste dagene.
22. januar 2018 - 9:21
Denne uken har det vært noen krevende dager for flere av nettselskapene sør i landet. I løpet kort tid har kraftig snøfall skapt store problemer for strømforsyningen. Uten heroisk innsats fra dyktige elektrofagfolk kunne det ha gått mye verre.
19. januar 2018 - 8:45
Nye satsinger, inkludert ny avtale med Olav Thon Gruppen sikrer Grønn Kontakt ytterligere ekspansjon - også i Sverige.
19. januar 2018 - 8:40
OED utlyser oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring.
19. januar 2018 - 8:34
Denne uken ble arbeidet med hjemkjøp av Kraftmontasje AS sluttført. Etter 10 år som del av det svenske One Nordic konsernet har nå selskapet blitt kjøpt av en eierkonstellasjon bestående av ca. 50 ansatte og entreprenører og investorer fra Romsdal.
19. januar 2018 - 8:27
OED har fattet vedtak i to vannkraftsaker i Nordland. Det er gitt endelig konsesjon til ett av prosjektene. Kraftverket kan, om det blir realisert, bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1 100 husstander.
18. januar 2018 - 9:27
Natt til tirsdag produserte vindkraftanleggene i Norden mer kraft enn kjernekraftanleggene i Norden til sammen.
18. januar 2018 - 9:20