Søk

81 - 100 av 2547 treff
Det har blitt en velkjent klisjé at når en person får en god idé, så popper det opp en lyspære over hodet til vedkommende.
12. juni 2018 - 8:56
TrønderEnergi Nett har ambisjoner om å flytte mest mulig av dataene sine ut i nettskyen. Nå har selskapet valgt konsulentselskapet Sopra Steria som ny strategisk skypartner.
12. juni 2018 - 8:51
Sammen med sine partnere jobber Equinor med mulighetene for å elektrifisere tre plattformer som i dag drives med gassturbiner. Omleggingene kan kutte CO2-utslipp fra Troll C og Sleipner-området med over 600.000 tonn årlig.
12. juni 2018 - 8:44
Sogn og Fjordane Energi (SFE) blir med når Sunnfjord Energi skal bygge Jølstra kraftverk. Med det ligg alt til rette for at prosjektet no kan realiserast.
11. juni 2018 - 10:40
Innomag har for andre år på rad rangert Agder Energi som en av de 25 mest innovative virksomhetene i Norge.
11. juni 2018 - 10:34
Styret i Fitjar Kraftlag innstiller på sal av nettverksemda til Haugaland Kraft.
11. juni 2018 - 10:25
Ny teknologi skal løse komplekse utfordringer knyttet til elektrifisering. Nå er energi- og teleselskapet Lyse først ute med en løsning for strømlagring i norske hjem.
11. juni 2018 - 10:19
Det er på tide med et skrått blikk på strømprisen. Over lang tid, selv midt i vårløsningen, har den holdt seg på et relativt høyt nivå. Hvor går smertegrensen?
8. juni 2018 - 11:34
Gjennom et tett og smidig utviklingssamarbeid har Skagerak Nett og Powel Metering gjennomført et samskapingsprosjekt som skal effektivisere Skageraks avviksbehandling av måleverdier. Sammen har vi realisert et nytt prosessbasert brukergrensesnitt på topp av løsningen Avance Meter Data Management. Effektivisering, besparelser og bedre kundeservice er noen av de forventede gevinstene.
8. juni 2018 - 11:28
BKKs interne gransking bekrefter teorien om at en tett rist ved vanninntaket til Myster kraftverk forårsaket luftovermetning i Ekso 12. mai i år. I etterkant ble det funnet 45 døde fisker i elven.
8. juni 2018 - 11:21
Den første av 20 offshore vindturbiner med bøttefundamenter som installeres med bruk av sug ble vellykket satt ned på Borkum Riffgrund 2, i tysk sektor av Nordsjøen på vegne av Ørsted.
8. juni 2018 - 11:13
Høye internasjonale energipriser på kull og CO2 samt en svekket hydrologi i Norge og Sverige gir høyere priser på strøm enn på flere år!
7. juni 2018 - 9:04
Powel har vunnet en offentlig konkurranse utlyst av Göteborg Energi AB. Kontrakten omfatter innsamlingssystem for måleverdier for fjernvarme, samtlige kategori 2-5 målere på el og et mindre antall kategori 1 el-målere, vann, fjernkjøling og gass.
7. juni 2018 - 8:58
Multiconsult skal stå for implementeringen av GET FiT i Zambia. Programmet sikter mot å realisere 200 MW fornybar energi.
7. juni 2018 - 8:51
Det var god stemning i Kilden teater og konserthus i Kristiansand blant spente sertifiseringsdeltagere i Agder Energi, som etter en vel gjennomført seremoni kan smykke seg med å være Norges første sertifiserte likestilte virksomhet.
7. juni 2018 - 8:44
Gladmelding til landets hytteeiere: Fra i dag av kan også eiere av fritidsboliger benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere. Samtidig utvides listen over tiltak som støttes til også å inkludere akkumulatortanker som gjør det mulig å lagre energi. Målet med begge endringene er å begrense effektutfordringer i strømnettet.
6. juni 2018 - 9:33
Statnett tar i bruk VR-briller, som er blitt utviklet for dataspill og underholdning, i vår HMS-satsing. Medarbeidere som skal gjøre en jobb på Statnetts anlegg, skal trene på livreddende regler ved å bruke VR-briller.
6. juni 2018 - 9:28
Havet skjuler så mangt – blant annet skrap etter tidligere kraftutbygginger. Trollfjord Kraft har nå bidratt til å hente eget og andres gamle skrot opp fra havbunnen.
6. juni 2018 - 9:22
Administrerende direktør Stein Valle i Nord-Salten Kraft har all grunn til å være fornøyd. Nå har Statnett besluttet å investere 300 millioner kroner i Kobbvatnet transformatorstasjon. Dette kommer til å åpne opp for samlede investeringer på 1 milliard kroner, sier Valle.
6. juni 2018 - 9:15
NVE har ilagt Havrevoll mikrokraftverk i Suldal kommune i Rogaland et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på vassdragslovgivningen.
5. juni 2018 - 9:10