Søk

81 - 100 av 2674 treff
Mektige personer innen makteliten har i årevis tjent godt på e-verkets lukrative innkjøpsordninger i Mosambik. Norge har gitt totalt 2,4 milliarder kroner til energi-sektoren i landet. Landets ledende anti-korrupsjonssenter krever uavhengig revisjon og granskning. Norge satser heller på dialog med kraftselskapet.
21. august 2018 - 9:38
Kommunalminister Monica Mæland kan spare strømkunder for unødvendig dyre strømregninger og samfunnet for milliardinvesteringer i kraftnettet framover. Spørsmålet er om hun viser politisk vilje til å gripe sjansen.
20. august 2018 - 9:23
Etter det kraftige snøfallet sist vinter har Agder Energi Nett satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende samarbeid med skognæringen for å øke forsyningssikkerheten til kundene.
20. august 2018 - 9:17
OBOS Energi begynner anleggsarbeider ved tre nye vannkraftverk i Fjærland, og i løpet av det neste året skal hele åtte vannkraftverk settes i drift. OBOS har satt seg store mål innen fornybar energi.
20. august 2018 - 9:04
Enova og Norsk Industri signerte 15. august en samarbeidsavtale med målsetting om økt innovasjon, reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet i industrien. Samarbeidet skal bidra til at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, øker sin kompetanse og gjennomfører investeringer som øker energieffektiviteten og reduserer utslippene av klimagasser.
17. august 2018 - 8:33
Det nye konsernet Hafslund E-CO ble etablert 4. juli i år. Det nyoppnevnte styret i Hafslund E-CO AS ansatte Finn Bjørn Ruyter som konsernsjef. Nå er den nye konsernledelsen klar.
17. august 2018 - 8:28
På slutten av forrige uke fikk deler av Østlandet en påminnelse om det uberegnelige været. Kraftig vind gjorde blant annet 40 000 kunder i nettområdet til Hafslund strømløse. Utover høsten og vinteren er det gode grunner til å holde på hatten. Og ikke minst; ta høyde for en beredskap som kan håndtere mer ekstremvær.
17. august 2018 - 8:23
Magasinfyllingen har økt de to siste ukene, men kraftmarkedet er fremdeles i en underskuddssituasjon. Etter NVEs syn er det likevel ikke fare for forsyningssikkerheten neste vinter.
16. august 2018 - 10:10
NVE har gjort analyser som viser at strømprisen kunne vært 2-3 ganger høyere på vinteren selv med normale nedbørsmengder dersom vi ikke hadde vært koblet til det europeiske kraftmarkedet via overføringsnettet.
16. august 2018 - 9:40
Norge er 51 % elektrifisert. Dårligst er transportsektoren, som til tross for en økende andel elbiler kun er 6 % elektrisk. Best i klassen er byggsektoren og energisektoren, hvor hele 81 % av energien kommer fra elektrisitet. Det viser en fersk oversikt over elektrifiseringsgraden i Norge som Bellona har utarbeidet sammen med Elektroforeningen (EFO). De to organisasjonene mener Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn.
16. august 2018 - 9:30
Elbilistene trenger overhodet ikke bekymre seg for ladekø. Som andre nettbrukere må de bare venne seg til selv å betale for oppgradering av nettet. Det sier Småkraftforeningas styreleder Lars Emil Berge etter at Elibilforeningens Christina Bu er ute og bekymrer seg for «ladeangst» blant elbileierne.
15. august 2018 - 9:51
Vi har 5000 km med vannkrafttunneler i Norge, nå skal forskerne i HydroCen finne ut hvor lenge de kan vare og om de har en holdbarhetsdato.
15. august 2018 - 9:44
NVE rår OED til å ikkje gje Sunnhordland Kraftlag løyve til Opo kraftverk med flaumtunell i Odda i Hordaland.
15. august 2018 - 9:32
Den europeiske nettutviklingsplanen 2018 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendig, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
14. august 2018 - 9:52
Etter vel 600 tunge løft og like mange spesialtransporter ble den siste av vindmøllene i Roan vindpark montert i går. Med sine 71 turbiner og 256 MW i effekt blir vindparken Norges største når den er helt ferdig før jul.
14. august 2018 - 9:46
I Norge utgjør vannkraften hoveddelen av kraftforsyningen, og ressursgrunnlaget avhenger av nedbørsmengden. Nedbør og temperaturer har derfor alltid påvirket det norske kraftsystemet. De siste årene har stor nedbør gitt flomsituasjoner i flere deler av landet. I år har langvarig tørke gitt mindre vann til vannkraftverkene, og skapt utfordringer for landbruk og vannforsyning.
14. august 2018 - 9:40
Fra høsten får elektro-elever ved syv videregående skoler gratis utstyr til opplæring i fremtidens teknologiske hjem – smarthus.
13. august 2018 - 10:08
OED vil tilby Fortum Oslo Varme tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.
13. august 2018 - 10:02
Det er mye snakk om strømpriser for tiden. Det skulle bare mangle, med den effekten det har på lommebøkene til folk flest.
10. august 2018 - 10:14
ABB og Skagerak Energi samarbeider om unik energilab med solkraftverk og batterilagring for å lære mer om fremtidens kraftnett.
10. august 2018 - 10:07