Søk

101 - 120 av 2547 treff
Lave temeraturer, lite vind og regn har ført til høyere strømpriser enn vanlig så langt i år. Men fordi vi prissikret deler av forbruket til våre Felleskraftkunder for 1. kvartal i 2018, har vi klart å holde prisene nede. Over 8 millioner kroner fordeles ut.
5. juni 2018 - 9:02
Jörgen Hasselström (45) er fra 1. juni 2018 ansatt som EVP Energi i Multiconsult. Han blir dermed sentral i realiseringen av konsernets ambisjoner om å vokse markant innen energi internasjonalt.
5. juni 2018 - 8:57
Få månader etter at Falck Renewables kjøpte seg inn i Hennøy vindkraftverk i Bremanger, har eigarane no vedteke å bygge ut vindparken. Vindmøllene skal vere i drift i løpet av 2019.
5. juni 2018 - 8:49
Fristen for å søke NVE om støtte i forbindelse med søknader til Forskningsrådets utlysninger innenfor ENERGIX har gått ut. Det er kommet inn 28 søknader.
4. juni 2018 - 11:01
Snøsmeltingen ble kort og intens, mai ble tidenes varmeste – og både vindkraft og nedbør glimret med sitt fravær. I sum endte dette med et kraftig løft i strømprisene i mai.
4. juni 2018 - 10:55
NVE har ilagt Dalane Vind AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på bestemmelser fastsatt i godkjente planer i forbindelse med etableringa av Svåheia vindkraftverk i Eigersund kommune, Rogaland fylke. Dalane Vind AS har benyttet forsøplede masser fra avfallsanlegg til istandsettelse av vei og etablert et massetak uten nødvendig godkjennelse.
4. juni 2018 - 10:48
Selv grønn energi har konsekvenser for miljøet. Vannkraften endrer arealbruk. Forskere vil tallfeste hvor mye.
4. juni 2018 - 7:46
Når du beveger deg i ukjent terreng gjelder det å være klar i hodet og ta de rette valgene. Denne ukes Agder Energi-konferanse i Kristiansand er et godt eksempel på hvor krevende det kan være.
1. juni 2018 - 9:22
I sommer skal Agder Energi Nett benytte helikopter til å laserskanne hele linjenettet på Agder. Dette gjøres for å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog for å sikre strømforsyningen i landsdelen.
1. juni 2018 - 9:14
Fjoråret ble nok et rekordår for produksjon av fjernvarme i Norge og næringen fortsetter å vokse. I dag åpner statsminister Erna Solberg et nytt energigjenvinningsanlegg i Tromsø.
1. juni 2018 - 9:09
Det gjelder ikke bare å henge med, men være i front av en utvikling som ustoppelig skyter større fart. Konklusjonen etter to dager med Agder Energi-konferanse i Kristiansand var klar og tydelig. Taperne om posisjoner i energibransjen blir de som ikke tar denne utfordringen på alvor.
1. juni 2018 - 9:03
Endringene vil bidra til økt transparens og forutsigbarhet i forbindelse med utøvelse av systemansvaret, samtidig som bransjen involveres i større grad enn før.
31. mai 2018 - 7:43
I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Agder Energi svarer tre av fire at de vil beholde kraftoverskudd i Norge.
31. mai 2018 - 7:36
Velkommen til Europa - Felles energimarked, mange teknologier. Dette er temaet når Agder Energi i går og i dag avholder sin årlige konferanse i Kristiansand.
31. mai 2018 - 7:29
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 42,5 øre/kWh i 1. kvartal 2018. Dette er 24 prosent mer enn i 1. kvartal 2017.
30. mai 2018 - 8:09
Statnett har valgt FICO Xpress Optimization for å analysere og forutse fremtidens elbehov i Norge, og for å deretter kunne tilpasse og optimalisere infrastrukturen på strømnettet. Løsningen vil bli brukt i hele organisasjonen for å behandle, analysere og planlegge sentrale faktorer knyttet til strømforsyningen i landet.
30. mai 2018 - 8:02
Statnett styrker strømforsyningen på det sentrale Østlandet og har gitt Nexans oppdraget med å produsere og installere to nye 420 kV sjøkabelsystemer i Indre Oslofjord.
30. mai 2018 - 7:56
En studie fra Bellona og ABB viser at ytterligere elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360 000 tonn CO2 årlig.
30. mai 2018 - 7:48
Mandag formiddag sendte BKK Nett ut SMS til nærmere 15 000 nettkunder i deler av kommunene Austrheim, Lindås og Gulen og ba kundene om å skru av elektriske apparater, varmekabler og liknende som ikke var i bruk. Årsaken var at det var redusert kapasitet i strømnettet. Klokken 13.30 var lasten igjen på normalt nivå.
29. mai 2018 - 9:22
NVEs forslag til nye regler for anleggsbidrag i kraftnettet kan hindre utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Utkastet er enda mer utydelig enn før samtidig som det nesten utelukkende er til ugunst for kraftutbyggerne. Det skriver en samlet småkraftbransje i en høringsuttalelse.
29. mai 2018 - 9:15