Søk

101 - 120 av 2163 treff
Da regjeringen sendte forslag til endringer i energiloven på høring, var flere organisasjoner negative til innføring av selskapsmessig- og funksjonelt skille. "KS Bedrift Energi har siden diskusjonen kom opp argumentert sterkt mot å innføre kravet om funksjonelt skille", sier direktør Asle Strand.
11. januar 2018 - 9:02
Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter.
10. januar 2018 - 9:37
Ocean Sun AS har utviklet en kostnadseffektiv løsning som gjør det mulig å plassere solcellemoduler på havoverflaten. Teknologien kan løse dagens utfordringer rundt solenergi og plassbegrensninger.
10. januar 2018 - 9:30
Når du stanger hodet i veggen lenge nok kan det være lurt å kjenne sin besøkelsestid. Det er det vi nå gjør med Water Vally-initiativet – setter kroken på døra.
10. januar 2018 - 9:22
I 2017 kom det totalt 2931 millimeter nedbør i Lysebotn. Det er 33 prosent mer enn normalen og gjør 2017 til ett av de våteste årene i manns minne.
9. januar 2018 - 8:54
Lille julaften i 1947 er en merkedag i teknologiens historie. Da gjennomførte medarbeidere i At&Ts Bell Labs et vellykket eksperiment som danner grunnlaget for transistoren og med det en revolusjon for produksjon av elektroteknisk utstyr.
9. januar 2018 - 8:47
Sira-Kvina kraftselskap har solgt 22 kV-nettanlegg i Sirdal, Kvinesdal og Åna-Sira til Agder Energi Nett.
9. januar 2018 - 8:42
Fornybarnæringen kan bli Norges viktigste vekstnæring. Det forutsetter imidlertid økt kraftutveksling under offentlig kontroll og at vi beholder vår kraftkrevende industri.
8. januar 2018 - 9:33
Etter hard konkurranse mottar ni prosjekter ledet av næringslivet 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.
8. januar 2018 - 9:26
Fornybarnæringen høster nå kunnskap og erfaringer i det fellesfinansierte forskningsprosjektet MonitorX for digitalisering av vannkraftverk.
8. januar 2018 - 9:18
Skagerak Energi har som første energiverk signert en avtale med NHO som gjør konsernet til en Ringer i Vannet-bedrift. Dette innebærer at vi aktivt skal søke etter muligheter i egen organisasjon til å åpne for personer som trenger en alternativ vei inn i arbeidslivet.
8. januar 2018 - 9:08
Samfunnet sprøyter milliarder av kroner inn i støtte til forskning og utvikling av grønne teknologier. For oss som følger rimelig godt med begynner fraværet av resultater å tære på tålmodigheten. Er det vi som er blinde og døve, eller er det utviklingen som står i stampe?
5. januar 2018 - 9:48
Sweco har vunnet et prosjekteringsoppdrag av sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. – Det finnes ikke mange tilsvarende prosjekter i Norge, så dette blir veldig spennende, sier prosjektleder Nils Andreas Loland.
5. januar 2018 - 9:40
Seks meter høye hurtigladere montert av Infratek skal gjøre kollektivtransporttilbudet i Oslo og Drammen miljøvennlig.
5. januar 2018 - 9:34
Gjennom sitt "Veikart for teknologi" har Statnett en konkret plan for å ta i bruk ny teknologi. Bare på de utbyggingsprosjektene som veikartet omtaler, er besparelsen beregnet til å være opp mot halvannen milliard kroner.
5. januar 2018 - 9:27
I julen hadde vi et realt påfyll av snø og regn. Dette bedret den hydrologiske balansen vesentlig, og vi gikk inn i det nye året med en ekstra god ressurssituasjon.
4. januar 2018 - 10:32
NVE foreslo å fjerne muligheten til å ikke registrere og rapportere avbrudd der utkobling er koordinert med sluttbruker, et forslag KS Bedrift Energi motsatte seg. Nå beholdes muligheten hvor utkobling er avtalt med næringskunder.
4. januar 2018 - 10:21
Statnett vil nå samle inn data ved hjelp av droner, og disse dataene skal vi bruke kunstig intelligens til å behandle.
4. januar 2018 - 10:14
Stømbrudd? Ingen fare. Sensorteknologien er satt på saken.
4. januar 2018 - 10:09
Det danske selskapet Ørsted, tidligere Dong Energy, har fått grønt lys for å bygge tre havvindprosjekter i Nordsjøen med en samlet kapasitet på 590 MW. Prosjektene skal realiseres uten subsidier.
4. januar 2018 - 10:04