Søk

101 - 120 av 2817 treff
BKK har iverksatt flomforebyggende tiltak i forkant av de store nedbørsmengdene som er varslet. Fredag ble tappelukene åpnet i Kvitingsvatnet i Samnanger og Stordalsvatnet i Masfjorden.
8. oktober 2018 - 9:50
Enda ei veke med rekordhøg vindkraftproduksjon i Norden.
8. oktober 2018 - 9:33
Verden undervurderer verdien av klimavennlige investeringer og bærekraftig politikk. Ifølge en ny rapport kan vi utløse så mye som 26 billioner amerikanske dollar i verdensøkonomien ved å ta riktige og nødvendige grep de neste 10-15 årene.
8. oktober 2018 - 9:16
Denne uken har Agder Energi fått internasjonal teknologisk prestisjepris. Samtidig er SINTEF markert for sin lederrolle i et banebrytende EU-prosjekt. Det er mye positiv heder å ta inn over seg.
5. oktober 2018 - 9:43
Elektrobransjen står foran en fremtid som vil inneholde mange nye muligheter. Solcelleanlegg og energilagringssystemer vil bli vanlig, og snart må alle husstander ha muligheter for å lade elbil. Dette er muligheter som er ivaretatt i NEK 400.
5. oktober 2018 - 9:37
- Etter det vi kjenner til, er dette den første byggeplassen i Bergen som er fossilfri, det sier direktør for Sammen Bolig Stein Ove Halhjem. Dette er et stort prosjekt og tilsvarende store hensyn er tatt for å gjøre byggeplassen fossilfri.
5. oktober 2018 - 9:29
Hafslund AS har inngått avtale om salg av alle aksjene i Bio-El Fredrikstad AS til Kvitebjørn Energi AS.
5. oktober 2018 - 9:23
Equinor og Johan Sverdrup-partnerne gir tildelingsbrev til NKT for produksjon og installasjon av to høyspentkabler som skal forsyne andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen med strøm fra land.
5. oktober 2018 - 9:15
Vi publiserer data som skal benyttes til beregning av inntektsrammer for 2019. Vi ber nettselskapene om å sjekke egne data og gi tilbakemelding om feil så snart som mulig, og senest innen 5. november 2018.
4. oktober 2018 - 9:47
Det felles nordiske kraftmarkedet har gitt store gevinster for samfunnet de siste 20 årene. Et av de neste stegene i dette samarbeidet er overgangen fra 60 til 15 minutters markeder og avregningsperiode. Alle europeiske land skal innføre 15 minutters avregningsperiode.
4. oktober 2018 - 9:34
Hvordan sørge for bedre utnyttelse av strømnettet og lavere nettleie? Forskere har regnet seg fram til svaret.
4. oktober 2018 - 9:26
NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub. 98 selskap, deriblant BKK Nett, har fått pålegg om å rette opp avvik snarest for å redusere risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet.
3. oktober 2018 - 9:20
Ved hjelp av kunstig intelligens kan droner nå sjekke strømnettet for feil. Foreløpig har de begrenset rekkevidde og må styres av piloter, men målet er å sende droner ut på egenhånd for å lete etter feil.
3. oktober 2018 - 9:15
Statkraft har kjøpt den irske og britiske vindkraftvirksomheten til Element Power Group. Avtalen gjør at Statkraft overtar en stor portefølje med vindkraftprosjekter i Irland og styrker posisjonen som vindkraftutvikler i Storbritannia.
3. oktober 2018 - 9:06
Statnetts styre har vedtatt sentralnettstariffen for 2019. Store investeringer i strømnettet gjør at tariffen øker med ni prosent, og det blir gjort endringer for å sikre mindre forskjell mellom nettkundene.
2. oktober 2018 - 9:18
Troms Kraft AS (Troms Kraft) fikk ikke medhold i ankesaken mot det svenske revisjonsfirmaet Grant Thornton Sweden AB (Grant Thornton) og revisor Elisabeth Simonsson.
2. oktober 2018 - 9:05
– Vi er stolte over den anerkjennelsen for vårt innovasjonsarbeid prisen innebærer. Energimarkedene og måten kundene bruker strøm på endres raskt, og vi har som mål å ligge helt i forkant av endringsprosessene.
2. oktober 2018 - 8:53
DNV GL har utstedt typegodkjenning for Siemens batteriløsning BlueVault for skip og offshoreinstallasjoner. Batterier gir betydelig reduksjon av klimautslipp fra skipsfart og offshorevirksomhet.
1. oktober 2018 - 10:34
NVE har gitt Salten Energigjenvinning AS konsesjon til å bygge og drive et kraftverk basert på spillvarme fra Elkem Salten Verk i Sørfold kommune i Nordland
1. oktober 2018 - 10:28
Statkraft og Ferroglobe Mangan Norge AS har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2030. Leveransen er totalt på 4,4 TWh, med årlige leveranser på omlag 0,44 TWh.
1. oktober 2018 - 10:21