Søk

121 - 140 av 2817 treff
Statnetts investeringer har nå nådd sitt høyeste nivå, og vil i årene fremover bli redusert. De neste fem årene planlegger selskapet å investere 30-40 milliarder kroner, som er lavere enn antatt i Nettutviklingsplan 2017.
1. oktober 2018 - 10:12
Det er ingen tvil om at ekstremvær er en pest og plage for den elektriske infrastrukturen. Nå er de her igjen. Beredskapen må utstå nye og harde prøvelser.
28. september 2018 - 9:51
Når det nordiske kraftsystemet får stadig større andel fornybar kraft og vi utveksler mer energi med omverdenen, blir det mer krevende å opprettholde stabiliteten i systemet. Ett nytt pilotprosjekt fra Statnett viser hvordan også kraftforbrukere kan bidra til å sikre stabil kraftforsyning.
28. september 2018 - 9:44
NorgesNett overdrar aksjene i Gauldal Nett til TrønderEnergi Nett.
28. september 2018 - 9:38
Småkraftforeninga lanserte denne uken Småkraftrapporten på konferansen Kraft i Vest i Sandane i Sunnfjord. Rapporten er en fullstendig oversikt over konsesjonsgitte småkraftprosjekter som ikke er bygget - fylkesvis innplassert på kart.
28. september 2018 - 9:29
Været presser prisene og den hydrologiske balansen er på vei opp.
27. september 2018 - 9:42
Styret i Sogn og Fjordane Energi (SFE) tilrår eigarane å seie nei til å gå saman med BKK og Hydro om eit nytt, felles selskap for kraftproduksjon.
27. september 2018 - 9:36
I 2017 behandlet Elklagenemnda 617 henvendelser fra strømkunder over hele landet. I 2016 var det tilsvarende antallet 398. Mye av denne økningen er knyttet til utrullingen av de nye AMS-målerne.
27. september 2018 - 9:26
Statkraft planlegger investeringer på rundt NOK 10 milliarder årlig i fornybar energi i perioden 2019-2025.
27. september 2018 - 9:18
Oljefyringsforbudet, høye strømpriser og en solrik sommer fører til rekordpågang hos Enova. Aldri før har Enova registert så høy aktivitet hos boligeierne som i august.
26. september 2018 - 9:32
Enkeltdelene til fremtidens teknologi kommer på plass. Det kan gi mindre, raskere og billigere elektronikk med minimalt energiforbruk.
26. september 2018 - 9:25
NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub. De 98 selskapene må rette opp avvik snarest for å redusere risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet.
26. september 2018 - 9:15
Statnett har signert kontrakt med GE Power Norway og Backe om å bygge en ny transformatorstasjon på Sogn i Oslo.
25. september 2018 - 9:46
Havvindparken Arkona i den tyske delen av Østersjøen har levert den første elektrisiteten til det tyske strømnettet.
25. september 2018 - 9:17
BKK er mandag formiddag varslet om at en kvinne på Landås i Bergen er kontaktet av en person som utgir seg for å komme fra BKK for å sjekke sikringsskap etter strømbrudd.
25. september 2018 - 9:07
Grunna vind og store nedbørsmengder i kombinasjon med stor bresmelting er det flaum i Veistastrondsvatnet og Hafslovatnet. Sognekraft slepper så mykje vatn som mogleg i Årøyelvi, men dette er ikkje nok til å unngå at vatnet no er noko over høgste regulerte vasstand.
24. september 2018 - 9:35
Leveringspåliteligheten i Norge, målt i avbruddsantall og -varighet per kunde, er på nivå med det europeiske gjennomsnittet.
24. september 2018 - 9:30
OED har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Mundalselvi kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Hamnaelva kraftverk, Straumsbotn kraftverk og Rørvika kraftverk.
24. september 2018 - 9:25
- Vi går sammen med Bergen Havn for å bygge Europas største landstrømanlegg til cruise. Ambisjonen er at anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig og være i drift allerede i 2020, sier Ingrid von Streng Velken.
24. september 2018 - 9:19
Verden er ikke som den en gang var, og kommer heller ikke til å bli det. Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) er en blant mange interesseforeninger som erfarer dette. I år markerer NEF sine første 100 år.
21. september 2018 - 9:41