Søk

121 - 140 av 2674 treff
En rekke organisasjoner er kritiske til omstridt forslag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. - Forslaget vil gi monopol til vannbårne oppvarmingsløsninger og vil øke boligprisene, advarer næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (EFO), Per Øyvind Voie. Han ber statsråd Monica Mæland droppe forslaget. - Jeg håper hun ikke vil bli husket som boligfordyringsministeren, sier Voie.
24. juli 2018 - 11:39
Fornybarselskapet Becour har fått fire millioner kroner fra Oslofjordfondet for å utvikle et verktøy for digital sporing av strøm. Dette skal koble strømbrukere og strømprodusenter som for eksempel småkraftverk tettere sammen og sette forbrukerne i stand til å gjøre aktive fornybarvalg.
23. juli 2018 - 11:55
Landets viktigste godsterminal på Alnabru i Oslo oppgraderes med løsninger som er bedre for miljøet og sikrere for personalet.
20. juli 2018 - 11:42
Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. En studie har undersøkt lønnsomheten i dette ved verkstedet til Oslo Sporveier på Ryen i Oslo.
20. juli 2018 - 11:34
Norad og Norfund har i debatten om Norges bistand til ren energi tatt til orde for fortsatt fokus på storskala kraftverk og utbygging av strømnettet. Argumentasjonen strider både mot de økonomiske realitetene og mot de åpenbare årsakene til at distribuerte (off-grid) strømløsninger vokser kraftig over hele kloden. I forbindelse med doblingen av energibistanden er det på høy tid å oppdatere Norges strategi og prioriteringer.
19. juli 2018 - 13:12
Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 1428 millioner kroner i andre kvartal. Dette var en nedgang på 621 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017.
19. juli 2018 - 13:01
Hvert år er det 120.000 lynnedslag i Norge. De enorme kreftene kan medføre store skader og forsikringsselskapene betaler årlig ut mer enn 200 millioner i erstatning for lynskader. Det finnes imidlertid løsninger som kan begrense disse skadene kraftig.
18. juli 2018 - 11:37
Med jobber lokalisert i Oslo sentrum, tok bil og parkering for lang tid for Infrateks montører. Løsningen ble el-sykkel som fremkomstmiddel for en mer effektiv og miljøvennlig arbeidsdag.
17. juli 2018 - 12:03
Helgeland Kraft Vannkraft har ikke hatt noen skader som har ført til fravær siden 2008. – Jeg føler jeg har en trygg arbeidsplass, sier verneombud Øystein Pettersen.
17. juli 2018 - 11:58
Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU.
16. juli 2018 - 13:09
Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
16. juli 2018 - 13:05
Den danske energiklagenemnden har besluttet at Statnett og Energinet fortsatt kan reservere kapasitet til utveksling av systemtjenester på kabelforbindelsen mellom Danmark og Norge.
16. juli 2018 - 12:57
Agder Energi er tildelt den prestisjetunge prisen "Innovative Star of Energy Efficiency; Power Generation & Supply Award". Konsernet får prisen sammen med Microsoft for et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.
16. juli 2018 - 12:50
Stadig flere steder langs kysten kan skip ved kai motta strøm fra land. Nå gir Enova støtte til 11 nye landstrømprosjekter i havner fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet utlyser samtidig en ny runde med støtte, men varsler også at dagens støtteordning nå skal evalueres.
13. juli 2018 - 11:48
Kjerneteknologier og ABB AbilityTM-løsninger vil integrere vindkraft fra Hornsea II til kraftnettet i Storbritannia og gi strøm til over 1,3 millioner boliger.
13. juli 2018 - 11:42
Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2. kvartal 2018 på 124 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Høye kraftpriser, høy investeringsaktivitet, 18.000 nye kunder mot fjoråret, og lavere driftskostnader preger kvartalet.
12. juli 2018 - 14:35
Det uvanlige tørre og varme været vedvarer, og skaper alvorlige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen i Innlandet.
12. juli 2018 - 14:21
LS Cable & System er tildelt kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. Kontrakten mellom BKK Nett og den sørkoreanske leverandøren har en verdi på 100 millioner kroner.
12. juli 2018 - 14:16
Energiforbruket til en halv million husstander. Så mye forsvinner på veien fra produsentene til oss forbrukere. Men noe kan gjøres.
11. juli 2018 - 18:29
19 leiligheter som ligger sentralt i Stavanger blir i august piloter for EU-prosjektet Invade. Med tre solide batterier som skal lagre strøm fra solcellepanel, vil beboerne kunne lade elbilene sine med egenprodusert strøm, og trolig også få overflødig strøm som de kan velge hvordan de vil benytte.
10. juli 2018 - 18:37