Søk

121 - 140 av 2978 treff
Investeringene i kraftnæringen gikk opp med 15,4 prosent fra 2016 til 2017. Med 29,8 milliarder kroner var investeringene de høyeste noensinne. Det ble også produsert mer kraft i 2017 enn noen gang før.
29. november 2018 - 10:35
Om lag 170.000 husstander i Brasil kan nå få strøm fra solenergianlegget Apodi som nå er knyttet til strømnettet og er i kommersiell drift. Anlegget, som har en kapasitet på 162 MW, var Equinors første steg inn i solenergi.
29. november 2018 - 10:29
Dagens nettleie bør endres for å unngå unødvendige nettinvesteringer og for å fordele kostnadene i nettet på en rimeligere måte. NVE forbereder ny høring av forslag til endringer i regelverket mot slutten av 1. kvartal 2019.
28. november 2018 - 12:31
Med i overkant av 24 millioner i Enova-støtte skal Uno-X Hydrogen etablere to hydrogenfyllestasjoner i trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil hydrogenstasjon.
28. november 2018 - 12:26
Andritz skal levere 2 Kaplan turbiner, generatorer, apparat – og kontrollanlegg samt luker og varegrinder til Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk.
28. november 2018 - 12:18
I samband med gjennomgang og endringar av 2018-budsjettet føreslår regjeringa å auke budsjettet til NVE med 55 millionar kroner. Dette skal brukast til å følge opp flaumen i Oppland og på Vestlandet tidlegare i år.
27. november 2018 - 10:27
Norconsult er tildelt Norsk Lyspris 2018 for beste lysdesign med en modernisering av den historiske «Oslolampa» fra 1925. Norconsult fikk prisen i kategorien produkt eller teknologisk løsning. I tillegg til lysdesign var Norconsult også rådgivende ingeniør elektro (RIE) i prosjektet.
27. november 2018 - 10:21
Ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS og ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA har vedtatt å integrere nettvirksomheten til Fitjar Kraftlag SA inn i Haugaland Kraft.
27. november 2018 - 10:03
Norsk Elektroteknisk Komites (NEK) forslag til en ny delnorm i NEK 405 Elkontroll-serien er sendt ut til høring. Forslaget til ny delnorm 405-20 Eltakst vil omhandle skadetakst, tilstandsvurdering og tredjepartsvurdering av elektriske anlegg.
26. november 2018 - 9:58
– Kaldt klima er et gode når man satser på solenergi, sier Swecos Mikael af Ekenstam. Han har vært energi- og miljørådgiver under prosjekteringen av det nye bygget for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø
26. november 2018 - 9:51
De 15 vindmøllene som alt er i drift i Raggovidda vindpark på Varangerhalvøya, kunne alene ha produsert hydrogen nok til å gjøre Longyearbyen utslippsfri.
26. november 2018 - 9:44
Trondheim kommune står i spissen for Smart City-prosjektet CityXchange sammen med NTNU og sterke næringslivsaktører fra hele Europa. Nylig møttes rundt 90 fagpersoner i Trondheim til kick-off for prosjektet, som til sammen har fått tilsagn på 20 millioner €.
25. november 2018 - 16:14
Fly kan bruke biodrivstoff fra Norges skoger. I 2030 kan 20 prosent komme fra kvist og kvast. Det kan redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart med 17 prosent.
23. november 2018 - 19:10
Første driftskvartal etter gjennomført konsernomdanning i Helgeland Kraft har vært preget av stabil og god drift i hele virksomheten. Hittil i år har vi et driftsresultat på 306 mill. kr., som er 114 mill. kr. bedre enn ved utgangen av tredje kvartal i fjor.
23. november 2018 - 19:05
Odda Energi og Statnett planlegger de kommende årene å investere nær 550 millioner kroner i å øke kapasiteten i strømforsyningen til Odda.
23. november 2018 - 18:57
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018 og i 2019. Veksten i 2018 drives blant annet av høye investeringer i kraftforsyning.
23. november 2018 - 18:49
Det nordiske kraftmarkedet er i stor grad påvirket av været. Dette ser vi også i Europa, og spesielt nå som vi nærmer oss vinteren.
22. november 2018 - 13:13
Ved hjelp av moderne teknologi kan BKK no gjennomføra tilsyn av kraftverk utan å gå fysisk inn i kraftverket. Dag Bolstad får live video og nøkkeldata om kraftverket rett inn i stova gjennom nettbrettet sitt.
22. november 2018 - 13:07
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 55,3 øre/kWh i 3. kvartal – en oppgang på 66 prosent fra samme kvartal i fjor. Man må tilbake til 1. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.
22. november 2018 - 13:01
Ved det nordiske energiministermøtet i Lund i mai 2018 ble de nordiske energiministrene enige om at en visjon for det nordiske kraftmarkedet må formuleres. I dag startet dette arbeidet, på det første nordiske Elmarkedsforumet i Stockholm.
22. november 2018 - 12:54