Søk

121 - 140 av 3138 treff
Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane er valgt som sted for sammenstilling av de flytende vindturbinene til Hywind Tampen før de fraktes ut på feltet i Nordsjøen.
6. februar 2019 - 9:18
E-CO Energi bygger sammen med Eidefoss og Eidsiva Energi vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Det er Norges største pågående vannkraftprosjekt, og årsproduksjonen på 315 GWh (millioner kWh) tilsvarer forbruket til 15.000 husstander. Kraftverket vil etter planen stå ferdig våren 2020.
6. februar 2019 - 9:11
NVE har fått innrapportert 39 uønskede hendelser i energiforsyningen i 2018. Utfordrende vær utgjør, som tidligere år, den største trusselen for forsyningssikkerheten.
6. februar 2019 - 8:48
Eit samarbeid mellom Sunnfjord Energi og BKK vil byggja kompetansearbeidsplassar i heile regionen, og hushalda i Sunnfjord kan sjå fram til i overkant av 4500 kroner i redusert nettleige kvart år dersom nettselskapa slår seg saman, skriv konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.
6. februar 2019 - 8:42
Continental er med som partner i det nye Extreme E-mesterskapet som lanseres i 2021. I dette mesterskapet skal man kjøre off-road racing med elektriske biler.
5. februar 2019 - 10:15
Powel har nylig inngått en avtale med det ledende europeiske energiselskapet RWE, som ønsker hjelp til å optimalisere vannkraftproduksjonen sin.
5. februar 2019 - 10:06
Til tross for hundrevis av nedbørmålere, er det fortsatt usikkert hvor mye nedbør som faller årlig i Norge.
5. februar 2019 - 9:57
Haugaland Kraft har i en årrekke hatt slagordet «Din egen kraft», mens Haugesund Sparebank omtaler seg som «lokal, nær og personlig». Nå samarbeider vi om å gi slagordene nytt liv i forbindelse med at Haugaland Kraft lanserer Solkraft – et solcelleprodukt som gjør at du som kunde kan produsere din egen lokale, nære og personlige kraft.
5. februar 2019 - 9:41
Equinor har inngått avtaler om å støtte grunnforskning på norske universiteter og høgskole med 315 millioner kroner over fem år. 1. februar ble den største avtalen signert med NTNU i Trondheim.
4. februar 2019 - 10:34
Stadig flere tenker gjennom hva de skal gjøre dersom strømmen går, ifølge ny befolkningsundersøkelse.
4. februar 2019 - 10:28
Dette solcellepanelet er det første i verden som lager både strøm og varme.
4. februar 2019 - 10:22
I løpet av 2018 ble det ferdigstilt 2,7 TWh kraftproduksjon fra nye vind- og vannkraftprosjekter i Norge. I 2019 forventes ytterligere 5,8 TWh ny produksjonskapasitet. Dette fremgår av NVEs statusrapport for 4. kvartal.
4. februar 2019 - 10:14
Denne uken har Enova drysset flere hundre millioner kroner i innovasjonsstøtte over et stort antall aktører i energibransjen. Nå er det mange kreative ideer som får ben å gå på. Hva resultatet blir gjenstår å se.
1. februar 2019 - 9:24
Etter at Fredrikstad Nett tok i bruk innovative timeverdiberegninger, har selskapet gjort bedre investeringer.
1. februar 2019 - 9:19
Nå blir det fornybar energi av vinden i Vesterålen. 19. september startet de første av vindmøllene å levere strøm i nettet. Fra da og ut året har vindparken produsert 28 370 MWh fornybar energi. Det tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for ca. 1 400 husstander.
1. februar 2019 - 9:14
Helgeland Kraft går nå ut med en generell advarsel om å være observant på lavthengende strømlinjer. Det relativt store snøfallet som har kommet de siste ukene har ført til at snøen har festet seg på linjene i enkelte områder og drar dem ned mot bakken.
31. januar 2019 - 10:41
Store bevegelser i kraftmarkedet den siste tiden kan i stor grad forklares med endringer i råvareprisene.
31. januar 2019 - 10:34
Kun en av fire nordmenn tror at vi klarer å nå klimamålene, viser en ny spørreundersøkelse gjennomført for Enova.
31. januar 2019 - 10:25
Lurer du på hvem den nye NVE-sjefen er? Her har du noe av svaret. Kjetil Lund gløtter på døren til seg selv.
31. januar 2019 - 10:16
Det drar seg raskt til mot en ny vår. I landets vannkraftverk er beredskapen på topp for å bidra til å dempe virkningene av mulige flomsituasjoner. Tiltak i denne forbindelse sparer samfunnet for milliardbeløp.
31. januar 2019 - 10:07