Søk

141 - 160 av 2163 treff
Sunnfjord Energi har vedtatt å bygge Jølstra Kraftverk. Konsesjon for prosjektet ble gitt 21. juni i år. Kraftverket skal i et middels år produsere drøyt 200 GWh.
21. desember 2017 - 9:32
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.
21. desember 2017 - 9:29
Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh). Dette er en reduksjon fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018.
20. desember 2017 - 10:10
Oljefunnet på Ekofisk-feltet i 1969 forvandlet Norge til en internasjonalt viktig energinasjon. Men lenge før oljen begynte å strømme opp av Nordsjøen, ble den norske økonomien drevet av en annen type energi: vannkraft.
20. desember 2017 - 10:03
Halmen som blir igjen på åkeren etter en vanlig norsk kornhøst kan dekke energibehovet til over 100 000 husstander. Bare en liten andel utnyttes i dag.
20. desember 2017 - 9:53
NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler kraftnettet mer effektivt.
20. desember 2017 - 9:46
Fra 1. januar 2018 får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur, ny paragrafnummerering og oppdatert språkdrakt.
19. desember 2017 - 9:24
Drift- og vedlikehaldskostnadene til nettselskapa var ti prosent lågare i 2016 enn dei var i 2007, målt i realverdi. Dei årlege investeringane har nesten tredobla seg i same periode. Totalt er nettkostnadane, og dermed nettleiga, redusert med tre prosent sidan 2007 målt i realverdi.
19. desember 2017 - 9:15
Statkraft selger sin eierandel på 30 prosent i Dudgeon Offshore Wind Limited til et konsortium ledet av China Resources (Holdings) Company Limited. Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om å selge seg ut av offshore vindkraft.
19. desember 2017 - 9:06
Flytende havvind spås en lysende fremtid av industrien. Nylig ble et helt nytt konsept testet i Trondheim.
19. desember 2017 - 8:58
Statkraft og Eramet Norway har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2030. Leveransen er på omlag 8 TWh totalt og befester selskapets rolle som en stor og viktig partner for norsk kraftforedlende industri.
18. desember 2017 - 9:31
Styret i Statnett har vedtatt at oppstart av Elhub legges til 18. februar 2019. Fremdriften i Elhub prosjektet er god, og de viktigste milepælene denne høsten er nådd. Det gjenstår likevel et omfattende test- og godkjenningsprogram som alle markedsaktører må gjennom før oppstart. Det er viktig at endelig dato for oppstart kan fastsettes med stor sikkerhet, og derfor settes det av mer tid til denne delen av testfasen.
18. desember 2017 - 9:26
Stortinget åpner opp for utbygging av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.
18. desember 2017 - 9:21
EPSI har for første gang målt kundetilfredsheten med nettselskapene i Norge. Studien viser at nordmenn stort sett er godt tilfredse med nettselskapene, og er langt mer tilfredse enn hva svenskene er med sine nettselskaper. Det er Skagerak Nett kommer best ut blant de målte nettselskapene.
18. desember 2017 - 9:15
Statkraft har inngått en avtale om å selge sin eierandel i Sheringham Shoal Offshore Wind Farm til den britiske fondsforvalteren Equitix. Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om selge seg ut av offshore vindkraft.
15. desember 2017 - 9:53
Sist helg ble det klart at regjeringssonderingene nå går over til å bli regjeringsforhandlinger. Mest sannsynlig vil det bli klart at Venstre går inn i Regjeringen når forhandlingene avsluttes en gang på nyåret. Vi i KS Bedrift Energi har store forventninger til den nye regjeringsplattformen.
15. desember 2017 - 9:48
Norge må stille strengere krav til kysttrafikken og til cruiseskipene. 3000 sjarker kunne vært elektriske, sier bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri.
15. desember 2017 - 9:34
Det ble foretatt 44 prosent flere leverandørskifter blant næringskundene i 3. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse.
15. desember 2017 - 9:32
Tre av fire strømkunder må regne med økt nettleie neste år. Det viser en undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter. Årsaken er store investeringer i strømnettet.
15. desember 2017 - 9:25
Powel vokser stadig og etablerer nå Powel GmbH i Tyskland. Landet blir dermed det åttende landet Powel har kontor i. Utvidelsen er en direkte følge av inngåtte storkontrakter med E.On og Uniper. Kontoret i Düsseldorf skal støtte Powels raskt voksende virksomhet i Tyskland.
14. desember 2017 - 9:21