Søk

141 - 160 av 3138 treff
Enova har delt ut 210 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av fremtidens energisystem. Powel er med på vinnerprosjektet til Troms Kraft AS.
30. januar 2019 - 8:45
Enova har tildelt 40 millioner kroner til et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport. Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett skal sammen vise hvordan behov for strøm til fly, busser og skip kan styres og fordeles for å unngå store investeringer i strømnettet.
30. januar 2019 - 8:32
Enova har gitt 22 millioner kroner til et prosjekt ledet av Agder Energi, som skal legge til rette for at strømkunder kan få redusert nettleie ved å være fleksible på når de bruker strøm.
30. januar 2019 - 8:28
Enova deler ut 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer. Tildelingen skjedde under Enovakonferansen i Trondheim.
30. januar 2019 - 8:21
Multiconsult har inngått rammeavtale med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om miljørådgivning i forbindelse med universitetets bygningsmasse.
29. januar 2019 - 9:13
Eidsiva Bioenergi vil i vinter sikre at alle deres fjernvarmekunder får øvre grense på energiprisen.
29. januar 2019 - 9:08
Onsdag i forrige uke var 90 deltakere fra inn og utlandet samlet hos Statnett i Nydalen i Oslo for å markere slutten på FoU-prosjektet SAMBA, smarter asset magagement with big data, eller fremtidens anleggsforvaltning.
29. januar 2019 - 9:03
På grunn av innføringen av elhub 18. februar, vil det være frys i alle strømleverandørbytter fra fredag 1. februar til søndag 17. februar.
28. januar 2019 - 9:37
I dag åpnes Siemens nye batterifabrikk i Trondheim av Statsminister Erna Solberg. Fabrikken skal sette sammen batterimoduler til offshore og marinemarkedet der Siemens ser et stort potensial fremover.
28. januar 2019 - 9:28
Norske strømpriser har ligget betydelig under resten av Europa i nærmere 20 år. Det viser tall fra de europeiske strømbørsene. Denne fordelen kommer norske strømkunder til å beholde.
28. januar 2019 - 9:23
Oppgjørets time er nær. Energiselskapene er godt i gang med å gjøre opp regnskapene for 2018. Det er god grunn til å tro at det er smil i sikte fra landsende til landsende.
25. januar 2019 - 9:37
En liten sjekk og tre minutter med papirarbeid har gjort at Pharma Marine sparer flere hundre tusen kroner på strømregningen hvert år.
25. januar 2019 - 9:32
Energibransjen gir et avgjørende bidrag til industri, klima og offentlig inntekter i Norge.
25. januar 2019 - 9:27
Kunder i landets dyreste nettselskap betaler 53,8 øre/kWh i nettleie, mens en gjennomsnittlig kunde hos BKK Nett betaler 22,8 øre/kWh.
25. januar 2019 - 9:19
VEOs Expert Services har underskrevet en 7-årig vedlikeholdsavtale for elektro- og automasjonsutstyret på transformatorstasjonen i Egersund vindpark (112 MW) i Sør-Norge.
24. januar 2019 - 9:36
NVE har gitt NTE Energi AS i Rørvik kommune og Myrholten kraftverk AS i Surnadal kommune overtredelsesgebyr på henholdsvis kr 300 000 og kr 150 000 for brudd på konsesjonsvilkår og forskrift om internkontroll.
24. januar 2019 - 9:29
- Ei samanslåing av SFE og Sunnfjord Energi vil slå dårleg ut for både kundar og eigarar av dei to selskapa. Arbeidet med å førebu ein fusjon har vart i to år.
24. januar 2019 - 9:20
Verden har et skrikende behov for investeringer i fornybar energi. Ny rapport foreslår økt samarbeid mellom Oljefondet og Norfund og andre utviklingsaktører for å sikre mer kapital til investeringer i utviklingsland.
23. januar 2019 - 9:34
Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen - kraftberedskapsforskriften – trådte i kraft 01.01.2019. Hovedgrepet i forhold til den tidligere beredskapsforskriften er nye krav til IKT-sikkerhet.
23. januar 2019 - 9:26
Den nye regjeringen vil senke kravet om funksjonelt skille fra 30 000 kunder til 10 000 kunder. Om lag 25 nye selskaper blir trolig rammet av pålegget.
23. januar 2019 - 9:16