Søk

161 - 180 av 2978 treff
Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.
14. november 2018 - 8:48
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
13. november 2018 - 8:29
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
13. november 2018 - 8:21
Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
13. november 2018 - 8:11
I desember fyrer Skagerak Energi av den første dynamittsalven i Grunnåi kraftverk. Stasjonen får et ekstra aggregat og øker produksjonen med over 20 prosent.
12. november 2018 - 9:30
Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
12. november 2018 - 9:26
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
12. november 2018 - 9:21
Høstens kull fra Trainee Sør har gjennomført sine første måneder i Agder Energi. Hva har de jobbet med? Hvordan har overgangen til arbeidslivet vært og hvordan har arbeidsgiveren deres taklet "livet med ny trainee"?
12. november 2018 - 9:16
Knapt noe er meg mer nært og uunnværlig enn mobiltelefonen. Uten den innen rekkevidde er det noe vesentlig som mangler. På godt og vondt er den styrende for det meste i livet mitt. Hvordan påvirker dette hvem jeg er og det sosiale fellesskapet som jeg er en del av?
9. november 2018 - 9:34
Som første nettselskap i verden inngår BKK Nett en avtale med Siemens om å bygge en ny 132 kV transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. – Vi er i front med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og det er jeg stolt av, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.
9. november 2018 - 9:27
Effektivitet, bransjesamarbeid, nett i Nord-Norge og nettkostnader. Det var noen av temaene Toini Løvseth og Wenche Teigland tok opp med Auke Lont under Statnetts Høstkonferanse.
9. november 2018 - 9:18
Skagerak Kraft AS har fått avslag på søknad om utbygging av Vinda kraftverk i Valdres.
9. november 2018 - 9:09
Oluf Ulseth vil etter avtale med styret slutte i Energi Norge, der han har vært administrerende direktør siden 2011. Styret har bedt Ulseth fortsette i stillingen ut året og bistå i prosessene med overgang til en ny administrerende direktør.
9. november 2018 - 8:54
ABB og ZERO lanserer et notat som viser hva storskala havvind kan bety for utslippskutt og næringsmuligheter.
8. november 2018 - 9:13
Svakere energipriser globalt kan være et resultat av noe mer pessimistiske utsikter for verdensøkonomien.
8. november 2018 - 9:05
BKKs resultat hittil i år er på 1 299 millioner kroner. Det er 628 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Også for tredje kvartal dobles resultatet sammenlignet med tilsvarende periode i 2017, noe som gir et godt grunnlag for videre satsing på elektrifisering og grønn omstilling.
8. november 2018 - 8:59
NTNU i Trondheim skal lede programmet for vannkraftforskning i den europeiske alliansen for energiforskning, EERA (European Energy Research Alliance). Programmet på vannkraft omfatter, så langt 25 universiteter og forskningsinstitusjoner i tretten europeiske land.
8. november 2018 - 8:54
Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker i Åfjord.
7. november 2018 - 9:01
I konkurranse med fire andre nominerte, gikk Statnetts sikkerhetspris 2018 til Infratek for forberedende arbeider for fornyelsen av Sogn transformatorstasjon i Oslo.
7. november 2018 - 8:56
- Energisystemet er inne i og står overfor betydelige omstillinger. Statnett har så langt investert i tidskritiske kapasitetsforbedringer som samfunnet vil nyte godt av i årene som kommer, uttalte Statnetts styreleder Jon Fredrik Baksaas på Høstkonferanse.
7. november 2018 - 8:49