Søk

161 - 180 av 2817 treff
Det var stor festivitas rundt åpningen av det åtte etasjers nye bygget til Ringerikskraft onsdag. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var til stede og klippet snoren, godt assistert av ”kongen”, alias komiker Jonas Rønning.
13. september 2018 - 12:45
Statnett og entreprenørselskapet Dalekovod har ikke brukt kvalifisert personell til sikkerhetsarbeid under linjebygging i Vest-Agder i april 2016 der en kroatisk linjearbeider omkom.
13. september 2018 - 10:51
Stor usikkerhet blant aktørene i markedet er årsaken til de store bevegelsene vi har sett i kraftmarkedet den siste tiden. Store variasjoner i værprognoser, samt store bevegelser i råvaremarkedene gjør at aktørene på kraftmarkedet er usikre på hvilket prisnivå som er riktig.
13. september 2018 - 9:41
Alf Inge Berget tiltrådte 1. september som administrerende direktør i E-CO Energi. Nå er resten av ledelsen i selskapet klar.
13. september 2018 - 9:26
Fra 1. september ble nettleien i Ringerike og Hole satt ned med 1 øre/kWh. I en tid der mange nettselskaper varsler økning av nettleien har Ringerikskraft Nett mulighet til å opprettholde investeringer i nettet samtidig som nettleien settes ned. Nye kunder i nettet med stort energiforbruk er hovedårsaken til nedjusteringen.
13. september 2018 - 9:21
Statnett var tidlig ute med å etablere rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten og utpekte eget etikkombud i 2006. Nå blir det mulig å varsle om kritikkverdige forhold elektronisk, og dette kan gjøres anonymt.
13. september 2018 - 9:15
Bladet Energi melder om resultatforbedring for kraftprodusentene, som bidrar til vekst i kraftverksbeskatningen. Det er imidlertid staten som stikker av med hele økningen, mens vertskommunene på sin side opplever ytterligere nedgang i skatte- og avgiftsinntekter.
13. september 2018 - 9:10
Clemens Kraft har denne måneden satt i drift Vangjolo småkraftverk i Voss kommune i Hordaland.
12. september 2018 - 9:51
På Smartgridkonferansen i Trondheim i går lanserer Rejlers Embriq siste tilskudd til Smartgridplattformen Quant: Quant Insight.
12. september 2018 - 9:45
Elektriske passasjerfly kommer. Det er bare et spørsmål om tid. Og penger. Og teknologiutvikling.
12. september 2018 - 9:38
Rejlers Elsikkerhet har inngått avtale med Hafslund Nett AS om leveranse av DLE-tjenester i Asker og Bærum. Avtalen omfatter elsikkerhetskontroller og informasjonstjenester for ca 85.000 tilsynsobjekter med over 5.000 tilsyn i året og utgjør et vesentlig bidrag for å bedre elsikkerheten i nettområdet.
11. september 2018 - 8:49
I går åpnet Kristiansand havn Norges første, og Europas største, landstrømanlegg for cruiseskip. Nå må Norge tørre å gjøre det som trengs for at det samme skjer i resten av landet, krever Bellona.
11. september 2018 - 8:38
Steinar Pettersen (62) går av som toppleder i kraftkonsernet Salten Kraftsamband (SKS) ved årsskiftet.
10. september 2018 - 11:24
At én mann kan oppnå så mye som venstrekjempen Gunnar Knudsen gjorde er nesten umulig å forstå. Skagerak Energi er medarrangør på et seminar som skal belyse kjente og ukjente sider av hans liv og virke.
10. september 2018 - 11:20
NVE foreslår endringer i KILE-ordningen for husholdninger. Ordningen skal gi nettselskapene insentiver til riktig leveringspålitelighet.
10. september 2018 - 11:14
Selv om noen av landets kraftprodusenter klager på lite vann i en tørr sommer, er de fleste svært godt fornøyde med strømprisutviklingen.
7. september 2018 - 10:12
NVE rår OED til å gje Fardal Energi AS løyve til å byggje Fardalen kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 49,5 GWh i året. Dette svarar til straumbruken til om lag 2500 husstandar.
7. september 2018 - 9:57
Østfold Energis resultat for 1. halvår 2018 endte på 68 millioner kroner, mot 9 millioner kroner i fjor. Resultatøkningen skyldes økte kraftpriser, effektiv drift og høy tilgjengelighet ved våre anlegg. Driftsresultatet endte på 156 millioner kroner, mot 118 millioner kroner samme periode i fjor.
7. september 2018 - 9:45
Høye kraftpriser og god drift innen alle virksomhetsområder, ga TAFJORD et driftsresultat på 199 mill. kr for første halvår. Dette er en økning på 57 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.
7. september 2018 - 9:37
Første halvår i 2018 har vært preget av relativt stabil drift i hele virksomheten og stor aktivitet for å få gjennomført konsernomdanningen. Resultat før skatt ble 149 mill. kr, en økning på 48 mill.kr. sammenlignet med samme periode i fjor.
6. september 2018 - 10:12