Søk

161 - 180 av 2674 treff
Et grønnere og blåere transportsystem vil påvirke havnenes rolle og føre til nytt samspill mellom havnene og energibedriftene.
27. juni 2018 - 10:24
Med Batwind i drift, vil det for første gang bli mulig å lagre energi som er produsert av en havvindpark.
27. juni 2018 - 10:11
Installasjonen av smarte strømmålere i norske hjem nærmer seg slutten. Prosjektet ligger nå an til å bli om lag 1 milliard billigere enn først ventet.
27. juni 2018 - 9:52
Norge har satt seg ambisiøse klimamål for transportsektoren, og klimagassutslippene skal ned. Elektrisk veg kan bidra stort, viser ny forskning.
27. juni 2018 - 9:47
Rejlers har konsolidert virksomheten i Norge og utgjør nå et samlet miljø som kombinerer spisskompetanse innen digitalisering og ingeniørtjenester. Rejlers Engineering er etablert som forretningsområde og har fått ny leder.
26. juni 2018 - 10:21
En rekke industrier og tjenester har gjennomgått en digital revolusjon. Strømnettet har likevel ikke hatt den samme utviklingen – før nå.
26. juni 2018 - 10:11
Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var på 603 TWh i 2017, som er en økning på 34 prosent fra 1990. Så mye som 55 prosent av forbruket skjer i industrien.
26. juni 2018 - 10:03
Hvis teknologien kommer på plass, vil du i fremtiden kunne levere strøm fra elbilen til strømnettet og tjene penger på det.
26. juni 2018 - 9:58
Foretaksmøte i Statnett SF har valgt Jon Fredrik Baksaas til ny styreleder.
25. juni 2018 - 10:44
I forrige uke fikk Nordkraft endelig konsesjon fra OED til å realisere Ullsfjordprosjektene. Ritaelva og Sveinsgård kraftverk vil bidra med ca. 47 GWh fornybar energi årlig når de settes i drift.
25. juni 2018 - 10:32
Stortinget har godkjent finansieringen av forprosjekteringsstudien til Norcems karbonfangstanlegg i Brevik. Norconsult skal bidra til å utvikle detaljerte planer for realisering av prosjektet.
25. juni 2018 - 10:27
Batterier har blitt så billige at de kan brukes til mer enn dingser og elbiler. Nå vil nettselskapene ta dem i bruk for å stabilisere strømnettet.
25. juni 2018 - 10:21
Fortsatt er den landbaserte energibransjen til de grader mannsdominert. Det er langt mellom kvinner i ledende posisjoner, men det er flere gode grunner til å tro at det ikke for evig og alltid vil være slik.
22. juni 2018 - 16:41
OED har fattet vedtak i ni vannkraftsaker i Troms, Nordland, Trøndelag, og Sogn og Fjordane. Tre har fått ja, mens seks har fått nei.
22. juni 2018 - 9:43
NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Odda. Torsdag 21. juni vart sikringsanlegget overlevert til Odda kommune.
22. juni 2018 - 9:33
Tussa Kraft AS overtar Statkrafts 49 % eierandel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Statkraft overtok eierandelen i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk i 2002. De resterende eierandelene i Istad eies av Moldekraft AS (17 %) og Molde kommune (34 %).
22. juni 2018 - 9:26
Før sommerferien vil det vere installert ny smart straummålar i fire av fem norske heimar. I god tid før året er omme, vil stort sett alle hus og hytter ha fått ny AMS-målar.
22. juni 2018 - 9:20
OED har stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.
21. juni 2018 - 9:54
I april sendte NVE forslag om å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg. Etter å ha vurdert innspillene til forslaget, vedtar NVE å utsette fristen til 1. januar 2021.
21. juni 2018 - 9:49
Helgeland kraft setter ned nettleien for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.
21. juni 2018 - 9:43