Søk

161 - 180 av 2163 treff
Den storstilte utbyggingen av sentralnettet som Statnett er i gang med, skaper mange arbeidsplasser lokalt der det bygges.
14. desember 2017 - 9:02
Tilsynet med landets nettselskaper var i dramatisk fall i 2017. Bare hvert tredje selskap ble kontrollert, mot normalt sett samtlige.
14. desember 2017 - 8:57
Ulovlige elektroinstallasjoner til en anslått verdi av 60 millioner kroner. Dette har BKK Elsikkerhet, sammen med et kriminelt nettverk, avdekket i sin jakt på uautorisert arbeid på elektriske anlegg i Bergen.
14. desember 2017 - 8:49
Regjeringen tar sikte på å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs. Dette skal legge til rette for demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft.
14. desember 2017 - 8:40
Nemko har åpnet et nytt testlaboratorium i Faridabad, utenfor Delhi. Laboratoriet er godkjent av Bureau of Indian Standards (BIS).
13. desember 2017 - 9:39
Nettpartner divisjon Drift monterer nettstasjon for Tesla Norge ved Rygge flyplass i Østfold.
13. desember 2017 - 9:29
Ingen bryr seg om hvilket energimerke boligen har når de skal kjøpe ny bolig. Elektroforeningen (EFO) mener det må få konsekvenser, og ber OED endre ordningen. - Energimerket må fortelle om reelt energiforbruk og energikostnad, sier EFO i en høringsuttalelse. De mener også at oppvarmingskarakteren må fjernes. - Den villeder markedet!
13. desember 2017 - 9:22
To nye behandlingsanlegg, økt fokus på materialgjenvinning og behandling i Norge, samt forbedret logistikk er noen av resultatene etter at RENAS har inngått nye kontrakter for behandling av EE-avfall. De nye kontraktene trer i kraft fra nyttår.
12. desember 2017 - 8:45
En av Norges vakreste og mest populære fotturer går fra Øygardstølen til spektakulære Kjerag, som stuper 1000 loddrette meter ned i Lysefjorden. Oppgradering av det sentrale strømforsynings-nettet gjorde det nødvendig for Statnett å bygge nye høyspentmaster nettopp her, ved parkeringsplassen på Øygardstølen, høyt hevet over fjorden.
12. desember 2017 - 8:38
Eidsivas heleide entreprenørselskap Laje kan se tilbake på sterk vekst og overskudd etter første driftsår.
12. desember 2017 - 8:30
Julen nærmer seg og det skal monteres julelys, men hvordan gjør man det på best mulig måte? Her har du en sjekkliste for julelys – både inne og ute. Så kan du gå en hyggelig og trygg juletid i møte.
11. desember 2017 - 10:14
I vassdrag på Vestlandet der BKK har kraftverk, vil klimaendringene gi høyere kraftproduksjon, spesielt i vinterhalvåret. I år med mye nedbør og lite snø vil mer vann gå tapt for kraftprodusentene, og en mindre andel av nedbøren vil utnyttes til kraftproduksjon enn i dag.
11. desember 2017 - 10:08
Myndighetene har iverksatt og varsler flere betydelige endringer i rammebetingelsene til kraftbransjen. Dette, kombinert med kommune– og fylkesreformen, har ledet til tettere dialog mellom selskapene i energibransjen generelt og i denne regionen spesielt.
11. desember 2017 - 10:01
Senterpartiet fremmet idag forslag om å skrape det funksjonelle skillet for selskap med under 30.000 kunder.
8. desember 2017 - 18:08
I forrige uke sendte NVE ut varsel om inntektsrammene for 2018 til alle nettselskap. Til sammen er denne beregnet til 16,9 milliarder kroner, ekskludert Statnett.
8. desember 2017 - 9:26
Flom- og skredfare på oransje og gult nivå, betydelig snøskredfare og fare for strømutfall på grunn av sterk vind, ising og lyn, gir svært krevende forhold mange steder. NVE har fagfolk ute for å bistå lokale myndigheter i flere fylker.
8. desember 2017 - 9:17
Utbyggingen av fornybar energi i Danmark går langt raskere enn politikerne planla. Målet for ny, landbasert vindkraft i 2020 er allerede i dag overoppfylt med 85 prosent.
7. desember 2017 - 12:14
Nye visualiseringer av alle seks vindparkene er utarbeidet. Fotomontasjen er basert på nye bilder og oppdatert størrelse og plassering av turbinene.
7. desember 2017 - 10:55
Helgeland Kraft åpner nå nytt driftsbygg i Tosbotn og nær halvparten av kraftselskapets driftsvolum, ca 850 GWh, skal i stor grad driftes fra den nye basen i Tosbotn.
7. desember 2017 - 10:20
I Lyse øker nettleien med 71,5 kroner i måneden for en gjennomsnittskunde fra 1. januar 2018.
7. desember 2017 - 10:14