Søk

181 - 200 av 2754 treff
- Selv i Norge som er et av verdens mest egalitære land, var det ikke slik at elektrifiseringen startet med de fattigste, og til slutt også nådde frem til statsministeren, skriver Kjell Roland i Norfund. Han fortsetter debatten om hva som er riktige prioriteringer i energibistanden.
9. august 2018 - 10:53
Det varme og tørre høytrykket som har preget Norden i sommer har nå flyttet seg sørover mot Middelhavet. Det åpner for lavtrykkstrafikk inn i det nordiske kraftmarkedet og gir et etterlengtet påfyll av vannressurser.
9. august 2018 - 9:54
Aluminiumselskapet Hydro har kjøpt 34% av Njordr, et selskap som skal utvikle landbaserte vindkraftprosjekter i Norge og Sverige.
8. august 2018 - 9:36
Nettpartner har inngått avtale med Stangeland Maskin AS som underentreprenør for elektroarbeid inklusive kabelføringer i Guleslettene Vindpark. Videre skal Nettpartner bygge en 132 kV kraftlinje for Sogn og Fjordane Energi Nett (SFE Nett).
8. august 2018 - 9:31
Tellef Thorleifsson (55) blir ny administrerende direktør i Norfund – Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.
7. august 2018 - 9:44
Fjordkraft Holding ASA opplevde vekst i antall strømleveranser og mobilabonnement i andre kvartal 2018.
7. august 2018 - 9:38
Sommeren 2018 går inn i historien som en av de tørreste og varmeste somrene siden meteorologisk institutt begynte med værmålinger. Årets juli ble den nest tørreste siden 1900 for hele Norge med 55 % av normal nedbør. Temperaturen ble målt ca. 4 grader høyere enn normalt for hele Norden, mens vindkraftproduksjonen var 25% lavere enn normalt.
6. august 2018 - 10:01
Bare ett norsk område er blant de 500 mest forurensende globalt. I en studie plasserer Bærum seg på en 270-plass blant de mest forurensede byområdene.
6. august 2018 - 9:55
Globalt er det nå tilsammen installert en effekt på 1 milliard kilowatt med sol- og vindenergi.
6. august 2018 - 9:44
Tørt og varmt vær, lav magasinfylling og høye strømpriser har preget sommeren. Nå står snart høsten for døren, med en åpen bok av krevende utfordringer for landets strømforsyning.
3. august 2018 - 9:45
Ved utgangen av andre kvartal var 9,2 TWh ny kraftproduksjon under bygging. Dette er en økning på 1,8 TWh sammenlignet med foregående kvartal.
3. august 2018 - 9:39
Allerede i slutten av juli hadde lynet slått ned mer enn dobbelt så mange ganger som i hele fjor i Norge. Men du som bor i Nordland, er blant landets tryggeste.
3. august 2018 - 9:33
Våre eldste og mest erfarne medarbeidere i TrønderEnergi har aldri tidligere opplevd et så tørt år som dette. Hvis tørrværet fortsetter er vi litt bekymret for strøm- og prissituasjonen til vinteren.
2. august 2018 - 10:13
Verdens mest miljøvennlige produksjon av solceller skal økes med tigangen. Det skal skje i et lite norsk tettsted.
2. august 2018 - 10:05
Tross lav fyllingsgrad i norske vannmagasiner opprettholder Salten Kraftsamband (SKS) kraftproduksjonen som normalt.
31. juli 2018 - 10:34
Investeringene i solkraft er i kraftig vekst, og flytende solenergi er en viktig nisje. Der har Norge særdeles gode forutsetninger.
31. juli 2018 - 10:27
Konserndirektør i TrønderEnergi Bård Olav Uthus (47) døde søndag 22. juli. Uthus døde brått under aktivitet på fritiden.
30. juli 2018 - 10:20
Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASAs heleide datterselskap Hydro Energi AS har signert en langsiktig vindkraftavtale på 29 år med Green Investment Group. Kontrakten antas å være verdens lengste kommersielle vindkraftavtale.
30. juli 2018 - 10:09
SN Power, som eies av den norske staten via Norfund, kjøper seg opp og blir hovedeier av Ugandas største kraftverk. Prislappen er på rundt 2,5 milliarder kroner.
28. juli 2018 - 13:05
Selskapet Silva Green Fuel AS ble etablert i 2015, samme år som Statkraft kjøpte industritomten av Södra på Tofte i Hurum kommune. Silva Green Fuel er et samarbeid med Södra som har 49 % eierandel og Statkraft med 51 % eierandel. Planene om et demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff ble presentert på et åpent folkemøte i november 2016. Så langt har tiden blitt brukt på å finne en egnet teknologi for produksjon av biodrivstoff som senere kan skaleres opp.
25. juli 2018 - 11:02