Søk

181 - 200 av 2978 treff
Systemprisen for strøm i Norden har de siste månedene hatt en litt uvanlig utvikling.
6. november 2018 - 9:19
NVE har vedtatt endringar i kraftrasjoneringsforskrifta. Endringa går ut på å forskriftsfeste gjeldande krav til planlegging for kraftrasjonering, og samtidig gi noko større handlingsrom for nettselskapa.
6. november 2018 - 9:13
Fullelektrifisering av energiforbruket i Norge vil kreve 30-50 terawattimer kraft. Det betyr at fullelektrifiseringen er innen rekkevidde.
6. november 2018 - 9:07
• Vellykket test for Siemens Power Grid på grunt vann i Trondheim • Felles utviklingsprogram med partnere Chevron, Equinor, ExxonMobil og Eni • Verdens første system for distribusjon av mellomspent kraft basert på trykkompensert teknologi
5. november 2018 - 9:30
For sitt innovative arbeid med tegningsløse prosjekter og spillteknologi, har Norconsult blitt tildelt den digitale innovasjonsprisen GeoBIM Leadership Awards. Prisutdelingen fant sted under GeoBIM-konferansen i Amsterdam 1. november.
5. november 2018 - 9:24
Tre store prosjekter bidro til at prosjekter under bygging kan summeres til 10,6 TWh etter tredje kvartal. Dette er 1,4 TWh høyere enn forrige kvartal.
5. november 2018 - 9:11
Styret i NTE har besluttet å bygge ny kraftstasjon for 1 milliard kroner i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. Det nye anlegget står ferdig i 2023.
2. november 2018 - 13:56
I går var jeg på en oppbyggelig formiddagsstund hos Statkraft. Temaet var forvaltning av landets vannkraftressurser, og hvordan prisen på elektrisk kraft blir til i et åpent og konkurransepreget marked.
2. november 2018 - 9:42
Afrika tar store steg framover for å sikre seg nok energi. Kapasiteten vil trolig øke med 50 prosent de neste fire årene. Fornybar energi vil om noen år utgjøre 25 prosent av totalen.
2. november 2018 - 9:36
Green Mountain AS investerer 330 MNOK for å øke sin datasenterkapasitet med 35 megawatt, fordelt på to lokasjoner: Rennesøy og Rjukan.
2. november 2018 - 9:13
Sira-Kvina kraftselskap benytter et unikt system for å forhindre at det kommer sand i turbinene i Tonstad kraftverk under opp- og nedkjøring. I samarbeid med Hymatek er det utviklet en såkalt digital tvilling.
2. november 2018 - 9:04
Tafjord EnergiArena har gjennom ti år spart bedrifter for 150 millioner kroner i strømutgifter. Samtidig sparer man miljøet. Slikt gir god grunn til å feire - og til å dele ut pris til Årets Tafjord EnergiArena-bedrift.
1. november 2018 - 9:07
Frykten for dårlige tider ser ut til å sette seg godt i de finansielle markedene. Vi opplever kraftige prisnedganger i både energimarkedene og i aksjemarkedene.
1. november 2018 - 8:58
Lavt produksjonsvolum og kostnader til feilrettinger er hovedårsakene til at Eidsiva får et noe lavere resultat etter tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.
1. november 2018 - 8:54
Oslofjorden blir grønnere når båtene på Norges største bilfrie passasjersamband vil gå på batteri fra høsten 2019. Da blir de de tre båtene på B10 Nesodden – Aker brygge elektriske.
1. november 2018 - 8:45
NVE har deltatt i forskningsprosjektet REMIX. Resultater fra prosjektet viser at EU på ulik måte og i varierende grad, har påvirket støtteordninger for fornybar kraftproduksjon.
31. oktober 2018 - 9:41
MIP Miljøkraft AS har i statsråd fått konsesjon til bygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune, Nordland.
31. oktober 2018 - 9:36
Skagerak Energi har gått helt til topps i skarp konkurranse med en rekke andre norske nettsteder. Farmandprisen kårer de beste nettstedene hvert år, og i år vant Skageraks nye nettsider.
31. oktober 2018 - 9:28
NVE har beregnet foreløpige inntektsrammer for 2019. Samlet inntektsramme er på 17,6 milliarder kroner for alle nettselskapene eks. Statnett SF. Varsel om inntektsramme for alle selskaper blir sendt i starten av desember.
31. oktober 2018 - 9:23
Mange virksomheter i energisektoren bruker skytjenester og setter ut IT-driften. Som del av et prosjekt innen digital proaktiv beredskap har NVE sett på hvilke tiltak som kan redusere sjansen for uønskede IKT-hendelser ved tjenesteutsetting.
30. oktober 2018 - 8:51