Søk

181 - 200 av 2415 treff
Kuldeperiodene vi har hatt denne vinteren har tappet av energiressursene i Norden og resten av Europa, kan vare flere uker fremover og gi økt etterspørsel etter strøm.
15. mars 2018 - 10:42
Nedgravde rør er sårbare ved flom, spesielt ferske rørgrøfter i bratt terreng. Flomsikring er et tema på NVE-dagen 20. mars.
15. mars 2018 - 10:35
Digital kommunikasjonsteknologi helt ut i selve koblingsanlegget kan redusere kostnader, øke funksjonalitet og driftssikkerhet samt bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS).
15. mars 2018 - 10:30
Gjennom opprustnings- og utvidelsesprosjekter er det mulig å øke produksjonen i landets kraftverk med mellom 22 og 30 TWh.
15. mars 2018 - 10:24
På oppdrag fra NVE har Vista Analyse og Thema Consulting Group undersøkt norske husholdningers vilje til å betale for sikker strømforsyning. Undersøkelsen viser at husholdningenes betalingsvilje er vesentlig høyere enn det tidligere undersøkelser har vist.
14. mars 2018 - 9:34
Storåselva kraftverk, eid av NTE (Nord-Trøndelag Everk) fikk i forrige uke sin sertifisering og blir dermed det første prosjektet i Norge som er gjennomført i henhold til de strenge kravene til bærekraft som CEEQUAL stiller i sin sertifiseringsordning.
14. mars 2018 - 9:24
Kjell Roland slutter som sjef for Norfund etter 12 år i stillingen. Han mener arbeidet for å øke norske investeringer i utviklingsland har gått stadig tyngre de siste årene, og peker spesielt på vannkraftsektoren.
14. mars 2018 - 9:18
Studier utført ved fem ulike småkraftverk viser at omløpsventiler driftes slik at verdifulle fiskebestander kan bli skadelidende. Omløpsventilene åpnes og lukkes på en måte som fører til at fisk kan strande på elvebreddene.
13. mars 2018 - 8:09
Grunnåi Kraftverk øker produksjonen med et aggregat som blir unikt i norsk sammenheng. Med vindu inn til løpehjulet og sensorer på skovlene legges det til rettet for forskning på peltonturbinen.
13. mars 2018 - 8:03
Skagerak Energi er bare et par små skritt fra å realisere en testlab på Odds fotballstadion, Skagerak Arena. Strøm fra et stort solcelleanlegg skal lagres i Norges største batteri for å få kunnskap om fremtidens strømnett.
13. mars 2018 - 7:53
De fem nordiske systemoperatørene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale om utviklingen om et nytt nordisk balanseringskonsept.
12. mars 2018 - 9:27
Stortingets energi- og miljøkomité vil utrede en utjevningsordning for nettleien.
12. mars 2018 - 9:19
NVE har mottatt melding om 24 meldepliktige hendelser, dvs. ulykker og uønskede hendelser, ved dammer og vannveier i 2017.
12. mars 2018 - 9:13
Fredag (9. mars) sendte Fjordkraft inn sin søknad om notering på Oslo Børs. Forutsatt godkjennelse og at aksjetegningen oppnår målet, blir Fjordkraft en aksje på Oslo Børs fra 21. mars 2018. Fjordkraft vil få børs-ticker FKRAFT.
12. mars 2018 - 9:07
Industrien trenger europeisk energisamarbeid. Dette er avgjørende både for å få til en felles, ren klimapolitikk og for å ikke sette Norge på sidelinjen når framtidens kraftpolitikk skal utformes.
9. mars 2018 - 9:42
I forrige uke bidro lave temperaturer og en svakere ressursbalanse til å sende strømprisen til værs. Torsdag hadde vi den høyeste områdeprisen på seks år.
9. mars 2018 - 9:03
NVE har ilagt Statkraft Energi AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for brudd på manøvreringsreglementet for Alta kraftverk i Altavassdraget i januar 2017.
9. mars 2018 - 8:55
Etter ei årsomsetning på 806,5 mill. kr, fekk konsernet Sunnhorland Kraftlag (SKL) i 2017 eit resultat etter skatt på 152,9 mill. kr. Resultatet er 8,5 mill. kr svakare enn i 2016. Driftsresultatet i 2017 vart 410,5 mill. kr mot 283,7 mill. kr året før.
9. mars 2018 - 8:50
Viklerfaget blir ikke tatt av læreplanen når ny struktur i videregående skole innføres fra 2020. Det var kunnskapsdepartementet som kom med denne avklaringen tidligere denne uken. Nå er det opptil elektronæringen å svare på den utfordringen dette innebærer.
8. mars 2018 - 9:44
Eidsiva har utført beregninger som viser at det er behov for tiltak mot mulig brudd i inntakskanalen ved Strandfossen kraftverk i Elverum.
8. mars 2018 - 9:37