Digitale transformatorstasjoner bidrar til bedre forsyningssikkerhet.(Foto: ABB)
ABB

Bidrar i digital trafostasjon

- Prosjektet har som mål å forbedre effektiviteten, sikkerheten og innsikten i fremtidsrettet kraftforsyning.
Fredag, 18 mars, 2016 - 09:36

Kilde: ABB

ABB vil, sammen med andre partnere, delta i FITNESS-prosjektet (“Future IntelligentTransmission NEtwork SubStation”) i regi av det britiske nettselskapet SP Energy Networks. ABB vil med sin automasjonsteknologi bidra til en systemløsning for digitale transformatorstasjoner som beskytter, overvåker og kontrollerer kraftnettet i deler av Skottland.

- Prosjektet har som målsetting å demonstrere hvordan digital kommunikasjon i en transformatorstasjon kan forbedre overvåkningen av stasjonen, legge til rette for mer fornybar energi og forbedre personsikkerheten ved å erstatte kobberkabler med fiberoptikk. Et viktig element i vår Next Level-strategi er å legge til rette for digitalisering av kraftnettet som et ledd i vår satsing på Internet of Things, Services and People. Dette er ett av ABBs bidrag for å forbedre forsyningssikkerheten og tilgangen til ren energi for forbrukerne, sier Claudio Facchin, leder for divisjon Power Grids i ABB.

En digital transformatorstasjon er en av nøkkelkomponentene for en smartere strømforsyning. Digital kommunikasjon via fiberoptikk erstatter konvensjonell kommunikasjon med analoge signaler og øker sikkerheten, fleksibiliteten og tilgjengeligheten, samtidig som kostnader, risiko og miljøavtrykk reduseres. Digitale transformatorstasjoner er utrustet med smarte, elektroniske enheter (Intelligent Electronic Devices - IED) med integrert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette er mikroprosessorbaserte vern- og kontrollenheter for styring av komponenter som effektbrytere, transformatorer og kondensatorbatterier. 

FITNESS-prosjektet utstyrer to bryterfelt i den eksisterende 275 kilovolt transformatorstasjonen ved Wishaw med nye, integrerte digitale vern og kontrollsystemer. Det gir forbedret systemoversikt, diagnosemuligheter og mer optimal drift. Dette geografiske området er av spesiell interesse, da det forventes at mye vindkraft vil bli koblet til nettet akkurat her. ABB leverer digitalt utstyr til transformatorstasjonen, inkludert IED-er, optiske måletransformatorer, enheter som samler digital informasjon («merging units») og løsninger for sanntidsmålinger i kraftnettet. Alt dette integreres ved hjelp av kommunikasjonsstandarden IEC 61850-9-2 og overvåkingssystemet WAMS (Wide Area Monitoring System).

- Gjennom FITNESS-prosjektet vil SP Energy Networks levere innovative og fremtidsrettede løsninger for transformatorstasjoner i Skottland. Vi forventer en lavere totalkostnad for transformatorstasjoner når digital teknologi blir standarden i Storbritannia, og en nedgang i arealbehov på rundt 15 prosent, uttaler Priyanka Mohapatra, senior prosjektleder hos SP Energy Networks.

Denne digitale transformatorstasjonen har som målsetting å demonstrere at ABBs teknologi fungerer sømløst med de andre partnernes utstyr. Metoder for automatisering og såkalt interoperabilitet i kraftnettet gjennom standardisering, systemdesign og testing blir stadig viktigere for aktørene i bransjen. FITNESS-prosjektet starter i april 2016 og varer i fem år.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.