Det er godt med snø mange steder i landet. Om været også viser seg fra sin positive side ligger det an til en fin påske. (Illustrasjonsbilde: Foto: Erik Johnsen/NVE)
Påsken

Gode snøforhold de fleste steder

Påsken kommer tidlig i år og mesteparten av landet er fortsatt godt dekt med snø. Unntaket er lavereliggende områder langs kysten fra Østfold til Nordland som er stort sett snøfrie nå.
Fredag, 18 mars, 2016 - 09:44

Kilde: NVE

Snøforsker Tuomo Saloranta i NVE har sett på data fra både snømodeller og målestasjoner for snødyp, og skaffet seg en oversikt av snøforholdene i Norge akkurat nå.
   
- Snøen gjenspeiler vinterens lokale vær- og vindforhold og snømengder viser ofte stor variasjon fra sted til sted. Generelt sett øker snømengder ved høyden så hvis man leter etter mer snø for å skape bedre påskestemning, finnes det ofte bedre snøforhold litt høyere opp i terrenget, sier Saloranta.

Her er snøforskerens oversikt over snøforhold i de ulike landsdelene rett før påske:

Nord-Norge

De to nordligste fylkene er godt dekt av snø, og snømengdene er tilnærmet normale for årstiden. Gjennomsnittelig snødyp ved 500 moh. er rundt én meter i Nordland og litt i underkant av en meter i Troms og Finnmark. Målestasjonen i Kautokeino viser for eksempel snødyp på 67 cm, og stasjonen «Hjartåsen» ved Ranelva i Nordland 94 cm.

Midt-Norge

I midt-Norge er det noe mindre snømengder enn normalt for årstiden, spesielt i Trøndelag og oppi høyden. Likevel, ca. 80 % av Midt-Norge er snødekt, så det er nok snø for de fleste til påskebruk. De største snømengdene her finner man i fjellet på Sunnmøre og i Romsdalen. Gjennomsnittelig snødyp ved 500 moh. er rundt en halv meter i Trøndelag, og noe mer i Møre og Romsdal. Som eksempel, målestasjonen «Aursunden» i Røros viser snødyp på 66 cm, og stasjonen «Vera» i Verdal 55 cm.

Vestlandet

På Vestlandet er kystnære områder stort sett snøfrie og snøgrensen går i gjennomsnitt ved 200-400 moh. Lenger opp på vestlandsfjellene er det rikelig med snø, og både 2 og 3 meter med snø kan lett finnes ved 1000 moh. Ellers er snømengder i vestlandsfylkene ganske normale for årstiden. Mange kan dermed forvente å oppleve snømengder som er omtrent som de pleier å være der man ferierer i påsken.

Østlandet

Det har ikke vært spesielt snørik vinter i år på Østlandet, og det er generelt mindre snø enn normalt for årstiden. Men, påsken er tidlig i år, og mesteparten av Østlandet er fortsatt snødekt, med unntak av lavereliggende kystnære strøk. Påskestemningsskapende snøforhold er dermed lett tilgjengelige også i denne landsdelen.  Som eksempel viser målestasjonen i Beitostølen hele 79 cm med snø, mens målestasjonene «Hakadal» rett utenfor Oslo og «Plassen» i Trysil har begge rundt 30 cm snø igjen, rett før påske. 

For flere detaljer om snøforholdene og skiføret i landet, se daglig oppdaterte snøkart og snødypobservasjoner på senorge.no og yr.no.

Snøforskeren i NVE oppfordrer også alle til å sjekke oppdaterte snøskred- og isvarsler på varsom.no før de legger ut på tur i påskefjellet.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.