Helgeland Kraft tar nå strukturgrep og blir konsern. En viktig føring er krav om et klarere skille mellom monopol og konkurranseutsatte aktiviteter. (Foto: Helgeland Kraft)

Helgeland Kraft blir konsern

Som et ledd i å tilpasse Helgeland Kraft bedre til nye rammebetingelser har styret i dag vedtatt å anbefale for eierkommunene at selskapet omdannes til konsern slik at virksomhetsområdene vannkraft, nett og strømsalg fordeles på tre heleide datterselskaper med virketidspunkt 1.1.2017.
Mandag, 21 mars, 2016 - 09:12

Kilde: Helgeland Kraft

 - Strukturen blir i all hovedsak den samme som vi har i dag når divisjonene vannkraft, nett og strøm blir datterselskap. Omleggingen vil få minimale konsekvenser både for ansatte og eiere, sier administrerende direktør Ove A. Brattbakk.

 Stortinget behandler i denne uke innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer av energiloven der skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet er en hovedsak. Innstillingen innebærer blant annet krav om selskapsmessig og funksjonelt skille fra 1.1.2021.

 - Bakgrunnen for lovendringen er et politisk ønske om å skille klarere mellom monopol- og konkurransevirksomhet i kraftnæringen. I praksis innebærer dette et skarpere skille mellom nett og annen virksomhet. Men selv uten lovkrav ville vi anbefalt konsernetablering der fordelene nå klart overgår ulempene, sier Brattbakk.

 Helgeland Kraft skal fortsatt ha merkenavnet Helgeland Kraft, også etter konsernetableringen. De nye døtrene i selskapet blir Helgeland Kraft Nett, Helgeland Kraft Vannkraft og Helgeland Kraft Strøm. De skal alle ha felles tilhørighet og sterk tilknytning til morselskapet og jobbe etter Helgeland Kraft sin visjon - en aktiv verdiskaper. Støttefunksjoner som økonomi, HR og kommunikasjon blir stab i morselskapet.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.