Enorme mengder data fra blant annet DNA-sekvensering skal analyseres ved hjelp av algoritmer utviklet for blant annet kraftbransjen. Resultatet skal bli mer effektiv kreftbehandling. Foto/Ill: yourgenome.org

Løsninger fra kraft til kreft

Analyseverktøy for «big data» utviklet for kraftbransjen kommer nå til nytte i kreftforskningen. Medisinerne tror det vil gi mer effektiv kreftbehandling.
Torsdag, 17 mars, 2016 - 09:00

NCE Smart Energy Markets i Halden med eSmart Systems i spissen skal samarbeide med Oslo Cancer Cluster og en rekke andre europeiske bedriftsklynger i et prestisjetungt EU-prosjekt innen IT og medisin. Teknologien som er utviklet for kraftbransjen er nå svært attraktiv for den farmasøytiske industrien.

Daglig leder Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster sier at Halden-miljøet er attraktivt i denne sammenhengen på grunn av det sterke analysemiljøet rundt eSmart Systems.

Presisjonsmedisin

– Dette er en del av det EU kaller presisjonsmedisin. Den farmasøytiske industrien står overfor den samme stordata-revolusjonen som i mange andre industrien, ikke minst petroleum og nå kraftindustrien. Da er det naturlig å trekke veksler på det arbeidet som allerede er gjort for å utvikle analyseverktøy på disse områdene.

Widerberg ser for seg at resultatet vil bli en større presisjon på hvem som skal motta hva slags behandling, på grunnlag av data fra blant annet DNA-sekvensering.

– Dette er en utvikling som er kommet langt i for eksempel USA, der Google Venture både i 2014 og 2015 la sine tyngste investeringer innen helsesektoren. Europa har ikke det samme finansielle og industrielle lokomotivet som USA, men vi har en annen fordel: Helsesystemene er nasjonale, og tilgangen til data er mye enklere. Det er dette EU nå utnytter, sier han.

34 millioner

Prosjektet heter PERMIDES og sorterer under EUs store forskningsprogram Horizon2020 og har en ramme på 45 millioner kroner. 34 millioner av disse midlene skal gå til FoU i de små og mellomstore klyngebedriftene i prosjektet. Bedrifter som matcher hverandre kan få opptil 600.000 kroner i direkte støtte.

Når prosjektet avrundes i 2019, er målet at

  • 120 bedrifter innen IT og utvikling av kreftbehandling skal ha dratt nytte av teknologioverføringsaktiviteter
  • 75 bedrifter skal ha deltatt i nettverkingskonferanser på regionalt og europeisk nivå
    • 100 bedrifter skal ha lagt inn sin profil i en semantisk matchmaking portal
  • 90 innovasjonsprosjekter skal ha blitt etablert mellom IT og biofarmasøytiske bedrifter innen kreft gjennom et voucher-system

Anerkjennelse og muligheter

– Dette er en stor anerkjennelse av vårt arbeid, og en enda større mulighet for å nå nye markeder med norskutviklet IT-teknologi, sier administrerende direktør Knut Johansen i eSmart systems.

– Vi har bygget et veldig sterkt analyseteam i Halden rundt våre løsninger for kraftbransjen. Dette prosjektet går på tvers av fagsiloene, og er et uttrykk for at verden nå er på vei inn i den fjerde industrielle revolusjonen.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.