Mens påsken er fritid og ferie for de fleste av oss er det noen som må være på vakt for å holde hjulene i gang, som her i en av tre driftssentraler i Lyse. (Foto: Lyse)

Mange på vakt i påsken

Rundt 100 ansatte er på vakt for Lyse-konsernet i påskedagene. De er fordelt på tre driftssentraler med døgndrift, montører på vakt samt to kundesentre. Med ansvar for samfunnskritisk infrastruktur som strøm og fiber er det viktig å ha god beredskap uansett når en feil oppstår.
Mandag, 21 mars, 2016 - 09:19

Kilde: Lyse

Det er en driftssentral med ansvar for fibernettet og Altibox-tjenester, en med ansvar for strømnettet, kraftverkene og gass- og fjernvarmenett, mens den tredje har ansvar for LNG-anlegget i Risavika. Dersom all infrastruktur (rør, kabler og linjer) som Lyse drifter legges etter hverandre mangler det kun 1100 km for å komme rundt hele jordkloden.

Viktig jobb
Arvid Sandvik skal jobbe nattskift og går på vakt langfredag på driftssentralen (energi).

- Strøm er viktig for at dagens samfunn skal fungere. Jobben vi gjør på driftssentralen med å overvåke strømnettet til enhver tid er viktig. Vi er alltid minst to på vakt samtidig. Men det er selvsagt litt kjedelig for familien som har fri mens jeg er på jobb, sier driftsingeniør Arvid Sandvik i Lyse Elnett.

 Han har visst lenge at han skulle jobbe i påsken, og har derfor vært på ferie med familien før påske.

For å kunne rette feil i strømnettet så raskt som mulig, så har Lyse Elnett delt sitt ansvarsområde inn i åtte geografiske vaktsoner. Så langt det lar seg gjøre bor montørene i det samme område som de har vakt i. Det er instruks for vaktene hvor det er stilt krav til responstid og tilgjengelighet.

Sikre tjenester
Fibernettet og alle Altibox-tjenester blir kontinuerlig overvåket fra minutt til minutt gjennom hele døgnet – hele året. Ved høytider stepper Altibox opp beredskapen for å sikre at kundene skal få gode opplevelser, og påsken er intet unntak. Derfor er det ekstra mange fagfolk som er klare til å rykke ut på kort varsel dersom behovet skulle oppstå.

På kundesenteret er det også døgnbemanning, men butikken på Mariero og kundemottaket på Jørpeland holder stengt. Chatfunksjonen på nettsiden vil heller ikke bli besvart, men både i sosiale medier og på telefon vil du få kontakt med Lyse.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.