Kreativ jobbkampanje har gitt overveldende respons for Nexans på Karmøy, her illustrert med fabrikkanlegget. (Foto: Nexans)

Overveldende respons

Det har tatt helt av i forhold til hva vi så for oss da vi startet med denne kampanjen! Vi har fått konkrete henvendelser til jobber, og ikke minst har vi hatt det himla gøy de siste ukene, sier fabrikksjef John Harald Log ved Nexans Karmøy.
Fredag, 18 mars, 2016 - 09:30

Kilde: Nexans

Driften ved Nexans Karmøy skal avvikles til sommeren, og 29. februar lanserte kabelfabrikken en omvendt stillinsannonse ”Jakten på industriarbeideren”. Her markedsfører medarbeiderne seg selv på plakater, internett, Facebook og i radio- og TV-reklame.

De ansatte på Karmøy har fått enorm oppmerksomhet og bare positive tilbakemeldinger på kampanjen. Mindre enn tre uker etter kampanjestarten er konkret status 11 henvendelser om jobber, og fabrikken har sendt ut om lag 20 CV-er.  De ansatte har fått mye oppmerksomhet via Facebook, nettsiden industriromantikk.no og direkte.

Fabrikksjef John Harald Log og ledergruppen på Karmøy er strålende fornøyd.

- Å komme på riksdekkende TV var kjempebra. Vi siktet oss inn mot den lokale Haugalandskonferansen, og vi opplever at vi har nådd frem, sier Log. Han understreker at en slik kampanje ikke skaper flere jobber, men at hensikten har vært å bli synlige, slik at de ansatte kan stikke seg ut i den store søkerbunken. 

- Ikke minst har det vært et mål at våre folk, noen av dem har ikke vært igjennom et intervju på over 20 år, får en fin og positiv ramme rundt det å være i en ny rolle, forklarer han.

Operatør og industrimekaniker Even Frichsen er med i reklamefilmen og er en av ”frontfigurene” i kampanjen. Han karakteriserer de siste ukene som litt merkelige.

- Det hele har nok blitt mye større enn noen av oss hadde sett for oss. Det har blitt mye oppmerksomhet, og bare positivt, sier han. Frichsen har ennå ikke fått noen konkrete jobbtilbud, og i et dårlig arbeidsmarked tar han heller ikke det for gitt.

- Men jeg vil tro mulighetene er større nå ved at vi er blitt lagt merke til hos bedriftene, sier Frichsen.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.