Fallhøyden ville ha vært stor for Energi Norge uansett hvilke holdninger organisasjonen ville ha flagget til funksjonelt skille. (Illustrasjonsfoto: Indre Salten Energi)
Fredagskommentar

På akkord med sine meningers mot

De seneste ukene har jeg fulgt den politiske prosessen rundt selskaps- og funksjonelt skille i landets energiselskaper med interesse. Jeg har vært vitne til et klassisk eksempel med store mot de små, denne gang i energibransjen.
Fredag, 18 mars, 2016 - 15:59

Det er mange som har engasjert seg i denne saken. Sentralt står Distriktenes Energiforening (DEFO) med daglig leder Knut Lockert i spissen, som med skarpe kanter har markert seg mot funksjonelt skille. Det er hevdet at prisen blir for høy, og at regningen som sendes til distrikts-Norge er på flere milliarder kroner. DEFO får blant andre støtte fra EL & IT Forbundet, KS Bedrift Energi, NITO og Industri Energi.

På den andre siden står 11 av landets største energiselskapene, med Hafslund i spissen. Disse stiller seg positivt til forslaget om funksjonelt skille. De mener at kostnadene for innføring av funksjonelt skille ikke er noe å skrike høyt om, i hvert fall i forhold til den beskyttelse et slikt skille gir nettkundene.

For Energi Norge må de to ytterpunktene ha være et dilemma. Brorparten av de involverte på begge sider er medlemmer i organisasjonen.  Uansett holdningen til Energi Norge ville det ha medført frafall av et betydelig antall medlemmer. Selv om det kan synes feigt å ikke mene noe i en sak som mange mener så mye om, spesielt sett på bakgrunn av at Energi Norge har meninger om det meste som angår energibransjen, var det sikkert fornuftig å ikke mene noe i dette tilfellet. Noen ganger kan prisen for å ha sine meningers mot være for høy. God helg!

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.