Eirik Folkvord Tandberg tiltrer som varmesjef i Hafslund, når bransjeveteran Jan Presttun nå går av med pensjon. (Foto: Hafslund)

Sjef for varme i Hafslund

Eirik Folkvord Tandberg blir ny konserndirektør for Varme i Hafslund, og administrerende direktør i Hafslund Varme, fra 18. mars. Han erstatter Jan Presttun, som går av med pensjon.
Mandag, 21 mars, 2016 - 09:06

Kilde: Hafslund

– De siste årene har lønnsomheten i Hafslund Varme økt betydelig som følge av systematisk forbedringsarbeid. Samtidig står fjernvarmevirksomheten i Oslo foran mange muligheter for lønnsom vekst blant annet som følge av befolkningsvekst, utfasing av oljefyring og introduksjon av varmebasert kjølig. Tandberg vil med sin bakgrunn fra Hafslund Varme og sine kvaliteter være godt rustet til å ta ansvaret for en fremtidsrettet utvikling av Hafslund Varme, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Tandberg (f. 1985) har arbeidet i Hafslund siden januar 2011, og kommer fra stillingen som direktør Strategi og Marked i Hafslund Varme. Han har før dette vært rådgiver for konsernsjef i Hafslund ASA, rådgiver i Hafslund Marked, og arbeidet en kort periode i konsulentselskapet McKinsey.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.