Energirelaterte studier er blitt mer populært. Det vil bransjen nyte godt av i årene som kommer.(Illustrasjonsfoto: Øyvind Buljo/NTNU)

Flere søkere til elektrofag på NTNU

NTNU i Trondheim har fått nærmere 40 prosent flere søkere i år til elektroingeniørutdanningen. Ved Norsk Vannkraftsenter øker antallet masterstudenter.
Torsdag, 21 april, 2016 - 08:05

 

I år har 213 søkt om opptak ved ingeniør elektro på NTNU. I fjor var søkertallet 155, opplyser opptakskontoret ved NTNU.

Etter det første året med generell utdanning til elektroingeniør velger mange av studentene fordypning innen fornybar energi. De 213 søkerne konkurrerer om 122 studieplasser.

Også høgskolene           

Høgskolene i Ålesund og på Gjøvik, som nylig ble fusjonert med NTNU, har også fått flere søkere til sine ingeniørutdanningen innen elektro. I Ålesund har søkningen til elkraft blitt doblet siden 2015, fra 6 til 12 søkere.  

Til bachelorstudiet i ingeniørfag elektro på Gjøvik har antallet søkere økt fra 27 til 45, en vekst på 66,7 prosent, mens elektro har en nedgang 29 til 24 søkere

Resultat av satsing

Ved Norsk Vannkraftsenter har 44 studenter meldt seg på mastergradsstudiet, opplyser daglig leder Hege Brende til energibransjen.no. I fjor var tallet 41. Vannkraftsenteret har også et høyt antall ph.d- og post.doc-stipendiater, til sammen 24.

– Vi er kjempefornøyd. Nå ser vi resultatet av satsingen på å bygge opp Norsk Vannkraftsenter og av ressursene vi er blitt tilført, sier Brende.

Tilfreds rektor

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU slår i en pressemelding fast at NTNU er blitt mer populær enn noensinne. – Teknologiutdanningen ved NTNU er styrket samlet sett og øker mer enn nasjonalt, sier Bovim.

En tendens er en dreining fra femårig sivilingeniør- til treårige ingeniørutdanninger. Søkertallet til petroleumsfag har gått ned, mens blant annet nanoteknologi og kommunikasjonsteknologi er i vekst.

På forsiden nå

Husholdningenes strømpris ned 51 prosent i 1. kvartal.
NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland fordi de ikke trodde vindparken ville stå ferdig i tide.
Ikke rammet av krona-pandemien.
Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.
Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.
Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.
KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.
Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.
Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.
Til saksbehandling og tilsyn.
IFE har meldt saken til Økokrim.
Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.
Får ytterligere 300 millioner kroner.
Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.
– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.
I regionale distribusjonsnett må DSO få driftsmessig og økonomisk ansvar for flaskehalshåndtering, ifølge ekspertgruppe.
Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.
Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.